Menu

Website อัลบัมกิจกรรมเดิม

 

          ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website ประมวลภาพกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ค่ะ ระบบนี้จะแสดงภาพกิจกรรมในรอบปี ตั้งแต่ ปี 2548 เป็นต้นไป การแสดงผลสามารถแสดงผล ตามเงื่อนไขที่ระบุ ในการค้นหา รวมถึงสถิติซึ่งเป็นข้อมูลแบบ Real Time ณ เวลาที่เปิดเว็บไซต์นี้อยู่

เดือนนี้ยังไม่มีรายการประมวลภาพกิจกรรมค่ะ

ตั้งแต่ 5 ตุลาคม 2548 เป็นต้นไป

ถ้าท่านพบปัญหาหรือต้องการเสนอความคิดเห็นกรุณาติดต่อ

ออกแบบและพัฒนาโดย หน่วยบริการคอมพิวเตอร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 

110 ถนนอินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เบอร์โทร 053-945024 แฟกซ์ 053-946081
ติดต่อ : webmaster@mail.nurse.cmu.ac.th