KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายใน มช.

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

กรกฏาคม  2558
ศธ 6392(6)/ว1454 : (ร่าง) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่

มิถุนายน  2558
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริม มช. : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานราตรีส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11

พฤษภาคม  2558
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ : แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินงาน
1038/2558 : นักสร้างสุขมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีนาคม  2558
0661/2558 : แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
0521/2558 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสวมหมวกนิรภัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กุมภาพันธ์  2558
0463/2558 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสึุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนืองในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลจัดหารายได้สมทบกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์สมเด็กพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ระดมเงินทุนโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรองรับการรักษาเฉพาะทางและการส่งต่อระดับภาคเหนือฯ

พฤศจิกายน  2557
มช ที่ 3647/2557 : แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3618/2557 : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและเก็บรักษาเงินงบประมาณแผ่นดินเงินรายได้มหาวิทยาลัย ของคณะพยาบาลศาสตร์

ตุลาคม  2557
มช ที่ 2294/2557 : การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ต่อเวลาราชการ
คำสั่ง มช ที่ 2286/2 : แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล

สิงหาคม  2557
1802/2557 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานบัณฑิตและนักศึกษา งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 49
1801/2557 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ และโทรทัศน์วงจรปิด งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 49

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 |

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th