KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นางจันทร์แรม คำป๊อก

Chanram Kampok

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป
สังกัด : สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
ฝ่ายงาน : หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
หน่วยงาน : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
โทรศัพท์ : +66 53 935035,+66 53 949092
อีเมล์ : janraem.k@cmu.ac.th

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 7 สิงหาคม 2563 , สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2563 , ร้านเรือนนที เทอเรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 29 - 30 มิถุนายน 2561 , สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2561 , Flora Creek Resort เชียงใหม่ , ไทย
 • 18 - 20 พฤษภาคม 2561 , ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรแห่งสุขภาวะ , จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2560 , Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 27 - 29 พฤษภาคม 2559 , สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2559 เรื่อง "ร้อยดวงใจ สร้างความประทับใจ ให้ผู้รัรบบริการด้วย service mind" , คณะพยาบาลศาสตร์ และสวนทวีชล ดอยสะเก็ด , ไทย
 • 10 กรกฏาคม 2558 , สัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัมนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปี 2558 , โรงแรมไอบิสสไตส์ , ไทย
 • 8 มิถุนายน 2558 , สัมมนาบุคลากรหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 26 เมษายน 2557 , สัมมนาบุคลากร เรื่อง "สร้างทีมด้วยหัวใจ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน" , สิบแสน ลักซ์ชัวรี่ ริมปิง , ไทย
 • 27 เมษายน 2554 , เข้าการฟังบรรยายศิลปะการสร้างสัมพันธภาพและการประสานงาน , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 3 - 6 เมษายน 2553 , สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2553 , โรงแรมรอยัล แม่โขง จังหวัดหนองคาย , ไทย
 • 2 - 6 เมษายน 2553 , โครงการสัมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน , คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ช . และโรงแรมรอยัลแม่โขง จ. หนองคาย , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , โครงการ Meet the Dean , ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 26 ธันวาคม 2552 , เข้าร่วมกิจกรรมงานกีฬาบุคลากร , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 กรกฏาคม 2552 , เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรมล้านนา จังหวัดลำพูน , จ.ลำพูน , ไทย
 • 2 - 5 เมษายน 2552 , โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานในสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี , ไทย
 • 27 มิถุนายน 2551 , โครงการทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรม ไหว้พระประจำปี 2551 ตามรอยพระพุทธบาท , วัดหนองกายและวัดพระพุทธบาทสี่รอย ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม , ไทย
 • 2 - 5 พฤษภาคม 2551 , โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2551 เรื่อง การประเมินผลการทดลองให้บริการงานในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทดลองปรับโครงสร้างคณะฯ และการเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ และ หาดสนบีช รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ , ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2551 , โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (บุคลากร) , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 พฤษภาคม 2550 , โครงการสัมนาบุคลากรหน่วยกิจการนักศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 10 - 14 พฤษภาคม 2549 , สัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ และ รร.อาน่า บ้านปู เกาะช้าง จ.ตราด , ไทย
 • 28 - 29 เมษายน 2548 , ศึกษาดูงาน , คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก , ไทย
 • 12 เมษายน 2548 , การบรรยายพิเศษเรื่อง แนวนโยบายการดำเนินงานของคณะฯ ตามผังผสานดุลดัชนีและแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของบุคลากร , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 3 พฤศจิกายน 2547 , อบรม E- OFICE ห้องคอม ๆ ชั้น 4 , อาคารเทพกวี คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 9 - 6 กันยายน 2547 , เข้าร่วมอบรมการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หน่วยกิจการนักศึกษา , ห้องชมรมหอพักนักศึกษา , ไทย
 • 14 มิถุนายน 2547 , เข้าร่วมโครงการบุคลากรสายสนับสนุนพบปะสนทนากับคณบดี , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 29 พฤษภาคม 2547 , เข้าร่วมโครงการ 5 ส , หอพักนักศึกษา , ไทย
 • 16 - 17 เมษายน 2547 , สัมมนาบุคลากรหน่วยกิจการนักศึกษา เรื่อง บริการประทับจิต ด้วยจิตบริการ และ ทํางานอย่างไร ให้มีสุขภาพดี , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแม่คํารีสอร์ท ต .แม่คํา อ .แม่จัน จ.เชียงราย , ไทย
 • 25 กันยายน 2546 , เข้าร่วมการประชุมโครงการสัมนาบุคลากรหน่วยกิจการนักศึกษา เรื่อง แนวทางการปรับตัวของบุคลากรกับระบบงานใหม่ , หน่วยกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 กันยายน 2546 , เข้าร่วมการประชุมโครงการสัมนาบุคลากรหน่วยกิจการนักศึกษา เรื่อง แนวทางการปรับตัวของบุคลากรกับระบบงานใหม่ , หน่วยกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 กรกฏาคม 2546 , เข้าร่วมอบรมการปฏิบัติช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ , อาคารเรียน 2 LRC , ไทย
 • 25 มิถุนายน 2546 , เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การแจ้งกำหนดการตรวจสอบและประเมินคุณภาพนักศึกษา , ห้องประชุมเปรียบ , ไทย
 • 19 เมษายน 2546 , เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากร สาย ข,ค พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง , คณะพยาบาลศาสตร์และสวนพฤกษศาสตร์แม่ริม , ไทย
 • 3 เมษายน 2546 , เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 2 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 มีนาคม 2546 , เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 1 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 กันยายน 2545 , เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ทำงานอย่างไรให้มีความสุข , เชียงใหม่สปอร์ตคลับ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 5 กันยายน 2545 , เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่หน่วยกิจการนักศึกษา เรื่องการแจ้งโครงการสัมมนาบุคลากร , หน่วยกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 มีนาคม 2545 , ดูงานสถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และศึกษาดูงานโครงการศูนย์สาธิตสหกรณ์หุบกระพง , จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , ไทย
 • 29 มีนาคม 2545 , ฟังการบรรยาย โดยผู้บังคับการกองบิน 53 อ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , ไทย
 • 28 มีนาคม 2545 , ศึกษาดูงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีลำปาง ชุมชนบรมไตรโลกนาถ บริษัทวงค์พานิช , จังหวัดลำปาง , ไทย
 • 31 - 2 กันยายน 2544 , เข้าร่วมสัมมนาบุคลากรในสังกัดงานบริการการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง สาระน่ารู้-เล่าสู่กันฟัง และภาระกิจของหน่วยงาน , โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 29 มีนาคม 2544 , เข้าร่วมสัมมนาข้าราชการลูกจ้างคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การดำเนินงานของคณะในแผนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 9 , ห้องประชุมวิเชียรทวีลาภ , ไทย
 • 2 - 5 เมษายน 2543 , ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 5 กรกฏาคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีสัญจร ประจำปี 2564 (บุคลากรสายสนับสนุน),
 • 8 เมษายน 2564 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 : กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง ,
 • 12 มกราคม 2564 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2, ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านระบบ Zoom
 • 16 ตุลาคม 2563 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์และบุคลากร, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 มีนาคม 2563 ,โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกันตนเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนมาตรา 40 และสิทธิชราภาพน่ารู้, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปันยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ได้ TQC แล้วเราจะทำอย่างไร”,
 • 20 มกราคม 2563 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2562, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 20 ธันวาคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 17 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับบุคลากร, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2562 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบ 47 ปี(59 ปีการศึกษาพยาบาล) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562,
 • 23 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 2), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 8 - 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561,
 • 7 มิถุนายน 2562 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2562 “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความสุขเพื่อทุกคน (Healthy and Happy for All)” , ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 23 - 25 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ค 62) , ณ จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี (สวนสุภัทราแลนด์ โรงแรมเดอะไทด์ และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา)
 • 22 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 1) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 28 มกราคม 2562 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง AccBA Improvement Projects through Kaizen Concept, ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มกราคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศ่ึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 17 ธันวาคม 2561 ,โครงการประชุมและชี้แจง เรื่อง การลาออนไลน์ในระบบ CMU MIS , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2561 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี , ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 - 31 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 1), ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 กรกฏาคม 2561 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 มิถุนายน 2561 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีสัญจร ประจำปี 2561 (สำหรับบุคลากร), ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 14 กรกฏาคม 2560 ,โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. คุณธรรม สู่การปฏิบัติ : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี”” , ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 พฤษภาคม 2560 ,โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง TQA/EdPEx, ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 28 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 (กิจกรรมดำหัวคณบดี อาจารย์ และข้าราชการอาวุโส), ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดชัยมงคล จังหวัดเชียงใหม่
 • 15 มีนาคม 2560 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (สำหรับบุคลากร), ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มช. : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี” ,
 • 10 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 ธันวาคม 2559 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 10 - 11 กันยายน 2559 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559 เรื่อง การสร้างทัศนคติที่ดี และแรงจูงใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ, โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • 17 สิงหาคม 2559 ,การประชุมพบปะระหว่างคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กับบุคลากรคณะฯ(สายปฏิบัติการ), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1
 • 15 สิงหาคม 2559 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 6 กรกฏาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กระบวนการจัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน (TOR) และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 25 ธันวาคม 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) : แนวทางการนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2) , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 กรกฏาคม 2558 ,การประชุมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการกรอก TOR และการประเมิน 360 องศา (สำหรับบุคลากร), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 5 มิถุนายน 2558 ,โครงการฝึกอบรมเรื่อง การระงับอัคคีภัยและแผนการซ้อมอพยพจากอัคคีภัยและภัยพิบัติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 1 - 5 พฤษภาคม 2558 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558 เรื่อง การสร้างพลังเพื่อผลักดันงานสู่ความเป็นเลิศ, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ห้องประชุมสวนสุภัทราแลนด์ และธันย่าวิว รีสอร์ท อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 • 31 มีนาคม 2558 ,โครงการ QA สัญจร คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 มกราคม 2558 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2557, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงบ่าย บุคลากร), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 27 ตุลาคม 2557 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2557 “รักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม”, ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 15 กันยายน 2557 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4
 • 15 สิงหาคม 2557 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 31 กรกฏาคม 2557 ,โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2557 ( วันที่ 2 สรุปผลดำเนินงานบริหาร), ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 10 เมษายน 2557 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง ), ลานดอกบีป คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 - 7 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2557 เรื่อง ขับเคลื่อนคำขวัญเพื่อสานฝันให้เป็นจริง, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และ โรงแรมอิมพิเรียล หัวหิน รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • 9 มกราคม 2557 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2556, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2556 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (สานใยรัก ร้อยดวงใจ รับสุขปีใหม่สองห้าห้าเจ็ด) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 15 พฤศจิกายน 2556 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2556 (กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ 15 พ.ย 56), ณ ลานดอกปีบ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 พฤศจิกายน 2556 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพาตัวใจกลับบ้าน, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 5 - 8 เมษายน 2556 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง “Time to Share : Time to Care : Time to Change”, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และบ้านทะเลสีครีม รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
 • 5 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 18 - 20 สิงหาคม 2555 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ, ณ ห้องเรียน 309 ชั้น 3 อาคาร 4 และห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 3 - 4 พฤษภาคม 2555 ,โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร เรื่อง เติมรัก สามัคคี และพลังใจเพื่อก้าวที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยดัน, ณ โรงแรมอิมพีเรียล ริเวอร์เฮาส์ รีสอร์ท และโรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
 • 5 - 9 เมษายน 2555 ,โครงการพัฒนาคน พัฒนาใจให้องค์กร, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงแรมคชา รีสอร์ท แอนด์สปา เกาะช้าง จังหวัดตราด
 • 6 มกราคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์,
 • 18 พฤศจิกายน 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 - 17 กันยายน 2554 ,โครงการ ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน, โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
 • 1 กันยายน 2554 ,โครงการแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2554, บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 27 เมษายน 2554 ,โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเรื่อง บุคลิกที่ดีสำหรับคนยุคใหม่, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 31 มีนาคม 2554 - 3 เมษายน 2554 ,โครงก่ารสัมมนาเรื่อง อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ, รร.พิมพิมาน อำเภอแกลง ตังหวัดระยอง

การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

 • 27 - 29 เมษายน 2559 , โครงการสัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา , ณ.ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น6 อาคาร1 และฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์รีสอร์ท สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 17 กุมภาพันธ์ 2559 , เข้ารับฟังบรรยายการกรอก TOR , ห้องประชุมเปรียบชั้น 2 อาคาร 1 (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 12 มกราคม 2559 , โครงการพบประสนทนาคณบดีประจำปี 2559 , ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 1 (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 10 กรกฏาคม 2558 , โครงการสัมมนาบุคลากรงานบริการศึกษา เรื่อง เทคนิคการบริหารจัดการห้องพัก , โรงแรมไอบริส (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 27 มิถุนายน 2558 , กิจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายล้างท่อระบายน้ำรอบหอพักนัศึกษา , หอพักนักศึกษาพยาบาล 1 (กิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม)
 • 8 มิถุนายน 2558 , โครงการสัมมนาบุคลากรหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา , โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 5 มิถุนายน 2558 , โครงการซ้อมป้องกันการเกิดอัคคีภัย , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 1 - 4 พฤษภาคม 2558 , โครงการสัมมนาบุคคลากรสายสนับสนุน ปี 2558 , คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 31 มีนาคม 2558 , โครงการ QA สัญจร คณะพยาบาลศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 26 มกราคม 2558 , โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2558 , คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 20 ธันวาคม 2557 , เข้าร่วมเดินพาเหรดงานกีฬาบุคลากร , สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ)
 • 15 สิงหาคม 2557 , ร่วมทำบุญวันเกิดคณะฯ , คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 10 มิถุนายน 2557 , โครงการ Meet the Dean , คณะพยาบาลศาตร์ส (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 1 - 4 พฤษภาคม 2558 , โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2558 เรื่อง การสร้างพลังเพื่อผลักดันงานสู่ความเป็นเลิศ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 26 เมษายน 2557 , สัมมนาบูคลากร เรื่องสร้างทีมด้วยหัวใจเพื่อเป้าหมายเดียวกัน , สิบแสนรีสอร์ท อแม่แตง จเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 10 เมษายน 2557 , โครงการตัดตุงปี๋ใหม่เมือง , ลานดอกปีบคณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 4 - 7 เมษายน 2557 , โครงการสัมนาบุคลากร สายสนับสนุน เรื่องขับเคลื่อนคำขวัญเพื่อสานฝันให้เป็นจริง , คณะพยาบาลศาสตร์ และโรงแรมอิมพีเรียลหัวหินรีสอร์ท ประจวบคีรีขัน (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 9 มกราคม 2557 , โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2556 , ลานดอกปีปคณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 24 ธันวาคม 2556 , โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (สานใยรัก ร้อยดวงใจ รับสุขปีใหม่สองห้าห้าเจ็ด) , สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 15 พฤศจิกายน 2556 , โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2556 (กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ 15 พ.ย 56] , ลานดอกปีปคณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 14 พฤศจิกายน 2556 , เข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ เรื่องการพาตัวใจกลับบ้าน , ณ.ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 13 เมษายน 2556 , เข้าร่วมโครงการพบปะสนทนากับคณบดี meettncdean ในการสรุปผลการดำเนินงานตลอด 4 ปีของการดำรงตำแหน่งคณบดี , คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 5 เมษายน 2556 , เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนประจำปี 2556 วันที่ 5-8 เมษายน 2556 ณ.ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์และบ้านทะเลสีครีมรีสอร์ท จังหวัด สมุทรสงคราม , คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 20 สิงหาคม 2555 , โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติต่างๆ , ณ หอ้งประชุมเปรียบปัฌยวณิชอาคาร 1 (กิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม)
 • 20 มิถุนายน 2555 , เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ , ชั้น4อาคาร4 (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 3 - 4 พฤษภาคม 2555 , เข้าร่วมสัมนาเติมรัก สามัคคี และพลังใจเพื่อก้าวที่ยี่งใหญ่ไปด้วยกัน , โรงแรมอิมพีเรียล รึสอร์ จังหวัดเชียงราย (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 5 มีนาคม 2555 , เข้าโครงงานสัมมนาบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 30 ธันวาคม 2554 , เข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่54 , คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 24 ธันวาคม 2554 , เข้าร่วมเป็นกองเชียร์งานกีฬาบุคลากรประจำปี 2554 , สนามกีฬากลางเทศบาลนครเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ)
 • 16 - 17 กันยายน 2554 , โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร เรื่อง "ทัศคติเชิงบวกในการทำงาน , ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท จ.เชียงใหม่ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 1 กันยายน 2554 , โครงการแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่นประจำปี 2554 , คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 18 พฤษภาคม 2554 , เข้ร่วมประชุมพิจารณาวิสัยทัศน์ใหม่(แผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 11 พ.ศ 2555- 2559) , คณะพยาบาลศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 27 เมษายน 2554 , เรื่องบุคลิกภาพที่ดีสำหรับดนยุดใหม่ , คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 8 เมษายน 2554 , เข้าร่วมโครงการตัดตุงปี๋ใหม่เมือง , คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 30 ธันวาคม 2553 , เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 24 กรกฏาคม 2552 , ทัศนศึกษา , จังหวัดลำพูน (กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม)
 • 11 มกราคม 2551 , เข้าร่วมโครงการวันพัฒนาสิ่งแวดล้อม , คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม)
 • 22 ธันวาคม 2550 , เข้าร่วมงานกีฬาบุคลากร , สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ)
 • 16 พฤษภาคม 2550 , สัมมนาบุคลากรหน่วยกิจการนักศึกษา , คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)
 • 11 พฤษภาคม 2550 , เข้าร่วมโครงการบิกคลีนนิ่งเดย์ , คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม)

การศึกษา

 • 2523 : - (-) , โรงเรียนบ้านเชียงดาว , ไทย


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th