KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

 นักศึกษา
ค้นหานักศึกษา
สถิตินักศึกษา
FTES


  นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  


ชื่อ สกุล หรือรหัสนักศึกษา    
  


ระดับการศึกษา : สาขา :  
รหัส : หลักสูตร : ปกติ พิเศษ นานาชาติ ทั้งหมด   
ชั้นปี : สถานภาพ :  
เพศ : ชาย หญิง ทั้งหมด  อาจารย์ที่ปรึกษา :    
!! ปรับค่าการค้นหา 

ข้อมูลส่วนนี้ไม่มีหรือยังไม่ได้เลือกเงื่อนไขในการแสดงข้อมูลค่ะ

วิธีการสืบค้นข้อมูลนักศึกษา

  เลือกรูปแบบของการค้นหา

  • ต้องการค้นหานักศึกษา ให้พิมพ์คำค้นหาที่ต้องการ เช่น ส่วนหนึ่งของชื่อหรือสกุลหรือรหัส
  • ต้องการแสดงนักศึกษา ให้เลือกเงื่อนไขระดับการศึกษา ก่อน และเลือกสาขาวิชา หากต้องการแสดงระดับการศึกษานั้นทั้งหมด ส่วนของสาขาวิชาให้ท่านเลือกทุกสาขา หลังจากนั้นระบุรหัส เช่น 49 และเลือกหลักสูตรที่ต้องการ เลือกชั้นปี สถานภาพ อาจารย์ที่ปรึกษา
  • ต้องการค้นหาด้วยเงื่อนไขใหม่ กรุณา คลิก !! ปรับค่าการค้นหา


หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  
   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th