รายการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
เลือกประเภท


ลำดับ รายละเอียด   ผู้แจ้ง / เบอร์ผู้แจ้ง   รูปประกอบ   วันที่แจ้ง   วันที่รับแจ้ง   วันที่ดำเนินการเสร็จ   สถานะ


ลำดับ รายละเอียด   ผู้แจ้ง / เบอร์ผู้แจ้ง   รูปประกอบ   วันที่แจ้ง   วันที่รับแจ้ง   วันที่ดำเนินการเสร็จ   สถานะ
Copyright © คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร. 053-935050