ปรับปรุงข้อมูลศิษย์เก่า
Username:
Password:
Login
 
ข้อแนะนำ
1) กรอกรหัสนักศึกษาในช่อง Username หากไม่ทราบให้
คลิกที่นี่เพื่อค้นหา
2) กรอกวันเกิดในช่อง Password ในรูปแบบ DDMMYYYY ตัวอย่างเช่น วันที่ 1 มกราคม 2540 ให้กรอกเป็น 01012540
3) หากใช้วันเกิดเป็น Password ไม่ได้ ให้ใช้รหัสนักศึกษา
4) หากใช้วันเกิด หรือรหัสนักศึกษา เป็น Password ไม่ได้ ให้กรอกเป็น 01010100

** ท่านสามารถแก้ไข Username และ Password ของตนเองได้หลังจาก Login แล้ว

ติดต่อสอบถาม
หน่วยประสานงานศิษย์เก่า
110/406 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Email: foncmu.alumni@gmail.com

โทร: 053-935029
แฟกซ์: 053-935029

สารสนเทศศิษย์เก่า
จำนวนศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ในปัจจุบัน
ระดับการศึกษา
จำนวน (ราย)
ปริญญาตรี5,953
ปริญญาตรี(ผดุงครรภ์)1,578
ปริญญาตรี(ต่อเนื่อง)1
ปริญญาโท2,717
ปริญญาเอก155
ผู้ช่วยพยาบาล2,732
อนุปริญญา760
 รวม 13,896 ราย