ปรับปรุงข้อมูลศิษย์เก่า
Username:
Password:
Login
 
ข้อแนะนำ
1) กรอกรหัสนักศึกษาในช่อง Username หากไม่ทราบให้
คลิกที่นี่เพื่อค้นหา
2) กรอกวันเกิดในช่อง Password ในรูปแบบ DDMMYYYY ตัวอย่างเช่น วันที่ 1 มกราคม 2540 ให้กรอกเป็น 01012540
3) หากใช้วันเกิดเป็น Password ไม่ได้ ให้ใช้รหัสนักศึกษา
4) หากใช้วันเกิด หรือรหัสนักศึกษา เป็น Password ไม่ได้ ให้กรอกเป็น 01010100

** ท่านสามารถแก้ไข Username และ Password ของตนเองได้หลังจาก Login แล้ว

ติดต่อสอบถาม
หน่วยประสานงานศิษย์เก่า
110/406 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Email: foncmu.alumni@gmail.com

โทร: 053-935029
แฟกซ์: 053-935029

การสนับสนุนสถาบัน
ใน “ความผูกพันที่เรารู้กันด้วยใจ” นอกเหนือจากความชื่นชม ความภาคภูมิใจในความก้าวไกล มั่นคงของคณะพยาบาลศาสตร์ของพวกเราแล้ว ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ทุกหลักสูตร ทุกรุ่น ย่อมตระหนักดีว่า หากพวกเราหวังจะก้าวไกลไปข้างหน้า คณะของเราจะหยุดนิ่งอยู่เพียงเท่านี้ไม่ได้ เราจึงมีภารกิจอีกมากมายที่จะต้องร่วมกันคิด ต้องวางแผน และต้องดำเนินการ นอกจากนี้น้องๆ นักศึกษาซึ่งกำลังจะเติบโตเป็นบุคลากรทางการพยาบาลในอนาคตอีกไม่น้อยยังมีความจำเป็นด้านทุนทรัพย์ที่จะช่วยต่อเติมเสริมความฝันและความหวังในด้านการศึกษาให้สำเร็จสมความตั้งใจ ซึ่งในฐานะของศิษย์คนหนึ่งของสถาบัน ท่านมีโอกาสที่จะช่วยสานฝันเหล่านั้นให้เป็นจริงได้

หยดน้ำ หยดน้อย
เม็ดทรายเม็ดจ้อยนับแสน ยังรวมกันเป็นดินแดน เป็นแว่นแคว้นมหาสมุทรสุดคะเน


การแบ่งปันน้ำใจ ไม่ว่าจะมากหรือน้อยตามแต่กำลัง นอกจากจะเป็นการแสดงถึงความผูกพันต่อสถาบันที่เคยมอบความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ต่างๆ แก่พวกเราแล้ว ยังเป็นสิ่งที่มีความหมายยิ่งต่อการสร้างเสริมความเข้มแข็งของสถาบันวิชาชีพ และน้องๆ นักศึกษา ซึ่งจะเป็นผู้สืบสานวิชาชีพ วิชาการ และสถาบันของเราต่อไปในภายภาคหน้าอีกด้วย

ท่านสามารถแบ่งปันน้ำใจโดยการให้ทุนทรัพย์เพื่อน้องๆ นักศึกษา เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่สถาบันได้ในหลายวาระ หลายโอกาส และหลายวิธีได้อย่างง่ายๆ เช่น ในโอกาสที่ได้กลับมาเยี่ยมเยียนคณะ คารวะอาจารย์ พบปะเพื่อนเก่าเพื่อรำลึกถึงความหลัง หรือในวันดีๆ ของชีวิต นอกจากการแบ่งปันน้ำใจด้วยตนเองแล้ว
ท่านยังสามารถแบ่งปันน้ำใจด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาคณะแพทยศาสตร์ เชียงใหม่ ชื่อบัญชี มูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขบัญชี 566-1-13128-6 ได้ด้วย
เพียงเท่านี้ก็เท่ากับว่าท่านได้ให้โอกาสทางการศึกษาแก่น้องๆ ร่วมสถาบันและมีส่วนร่วมสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเราแล้ว