ปรับปรุงข้อมูลศิษย์เก่า
Username:
Password:
Login
 
ข้อแนะนำ
1) กรอกรหัสนักศึกษาในช่อง Username หากไม่ทราบให้
คลิกที่นี่เพื่อค้นหา
2) กรอกวันเกิดในช่อง Password ในรูปแบบ DDMMYYYY ตัวอย่างเช่น วันที่ 1 มกราคม 2540 ให้กรอกเป็น 01012540
3) หากใช้วันเกิดเป็น Password ไม่ได้ ให้ใช้รหัสนักศึกษา
4) หากใช้วันเกิด หรือรหัสนักศึกษา เป็น Password ไม่ได้ ให้กรอกเป็น 01010100

** ท่านสามารถแก้ไข Username และ Password ของตนเองได้หลังจาก Login แล้ว

ติดต่อสอบถาม
หน่วยประสานงานศิษย์เก่า
110/406 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Email: foncmu.alumni@gmail.com

โทร: 053-935029
แฟกซ์: 053-935029

ทำเนียบศิษย์เก่าต่างประเทศ
 
ที่

ชื่อ - นามสกุล

ที่อยู่

1

สุดฤทัย     ศรีกำพล

14300  Terra  Bella  #29  Panorama  City  CA.91402
2

Vachareeratang   Sererut

5545  N.California    Chicago  IL.60625
3

กาญจนา      แต่งสอน

81-60  247  th   St.Bellerose, N.Y.        11426
4

วไลลักษณ์   ภัณธนเกษม

373  ถ.วานิช  1   ต.จักรวรรดิ  สัมพันธวงศ์    กทม. 10100
5

คุณอรพรรณ    พันธาภิรัตน์

624  LongHilll   RN  River Valr  N.S. 07672
6

Thida   Petchor

965  Ramsden   Run, Alpharetta, CA. 30022-4702
7

พิศมัย    ตันพัฒนาเจริญ

500  Ackly  St.Monterey   Park  CA.  91755  USA.
8

Orapin   Chullasavock

4035  N.Sawyer   Chicago  Illinois   60618
9

จินตนา   ไกรลาศ  (กูรมะโรหิต)

1461  LA  Lome  Drive , Santa  ANA, CA.  92705
10

ฉวีวรรณ    สีละวิทย์

3308  ,  W. 189 th  St.Torrance,  CA. 90504
11

กัลยาณี    นาคประดิษฐ์ (เนตรอัคคี)

33-12  86 Street  Jackson  Heights, N.Y.  11372-1536
12

Pimpaka   Suriyong

4035  N.Sawyer  Chicago  IL. 60618
13

ผกาวรรณ    อุณหะสูต

711  Prospect  Ave  Mamaroneck   N.Y.  10543
14

พวงทรัพย์   เปรื่องการ    สูณัฐตระกูล

7338  Wolfreen    Trail   Fairview    Heights, IL. 62208
15

ประจง (วิญิบุตร)  พิทยาธิคุณ

705  Campbell  Drive  Sparta  IL.62286
16

ลดารัตน์  (เกียรติพลพจน์)  ตั้งชีวินศิริกุล

7346  Wolfreen  Trail  ,  Fairview Heights, IL.62208.
17

เจือจันทร์     จัยสิน

1165  Cruknit   Lane  Coring   CA.92880
18

เครือวัลย์  ศรีวภา 
(Kruewan  Srivapa)

1  EI Vaquero, Rnch Snta Margar, CA 92688
19

จำนง  นิ่มตระกูล 
(C. Nimtragool)

13130  Caravel  St., Cerritos, CA 90703
20

ชวนพิศ  (เกิดเนียม) สังขกิจกรณีย์  (C.Sungkakitkoranee)

5896  Sycamore Ave., Rialto, CA 92377-3910
21

ทัสนีย์  (ธนานุรักษ์) 
(Thasani   Chandra)

1168  Barbara Dr., Cherry Hill, NJ. 08003
22

พัฒนา  บุญมี (P.Boonmee)

19625  Sabrina Ct. Cerritos, CA 90701
23

เพ็ญศรี  (กุยยกานนท์) อติภัทธะ (Pensri Athipatha)

7852  West Park Ave., Niles, IL 60714
24

วรรธนา (การุณยุญญานันท์)  ชุณห์ถนอม
(Wadhana  Choontanom)

1825  Jacaranda Place, Fullerton, CA 92833
25

วัลลภา (ศุภศิริรัตน์)  รักสกุลไทย (V.Rukskulthai)

201  Williams, Fredericktown, MO 63645
26

สมสุข  (เครือวรรณ)  สาระชัย 
(S.K. Sarachai)

3318  76th St., Flushing, NY. 11372-1152
27

เสาวนีย์  (สุทธพินธุ)  จุฬามรกต (S.Chulamorakodt)

R.R. #3  Box 94, Vandalia, IL 62471
E-mail address :  Chulamorkodt@yahoo.com.

28

โสมนัส (ไชยเพ็ชร)  เสริมชีพ  (S.Sermchief)

1222  Stonewolf  Tr., Fairveiw Height, IL. 62208
29

อารียา  (จินตธรรม)  Adams

8634  Forsythe St., Sunland, CA 91041
30

พริ้มเพรา   สุชาตานนท์  
  (P.   SUTATANOND)

1209  E.  CLARK  TRAIL      HERRIN   IL  62948   U.S.A.
H :  618 – 942 – 2807             

31

ประคองศรี  ศักดิ์ศรี 
(P.   SAKDISRI)

121  CRESTMOOR St COLLINSVILLE IL  62234 U.S.A.
H :  618 – 346 – 2549                          C :  618 – 210 – 7679

32

พวงทรัพย์  สุณัฐตระกูล 
(P.  SOONATTRAKUL)

7338  WOLF RUN TRAIL    FAIRVIEW HEIGHTS   IL  62208 U.S.A.
H:  618 – 628 – 7262                           C:   573 – 888 – 2128

33

พิจิตร  พฤติธรรม 
(P.  PHRUTTITUM)

3 FLAG   STICK   COURT  St. LOUIS MO 63127   U.S.A.
H:  641 – 228 – 6084  (เก่า)                  C:  641 – 330 – 5736

34

ละเอียด   ฉัตรคุปต์

1213  JILL LANE  EXELSIOR SPRING, MO 64024  U.S.A.
H:  816 – 630 – 5269                           C:   816 – 686 – 5069

35

ลิบดา   ติวรศักดิ์  
L:  TIVORSAK

1716 COUNTRY LANE AT  CHINSON  KA  66002 U.S.A.
H:  913 – 367 - 0089

36

อัมพร  ศุภวนิช   A.  SUPAWANICH

9841  CANNON  GATE  PKWY  VILLA  RICA, GA 30180  U.S.A.
H:  770 – 456 – 0666                           C:  678 – 371 – 8006

37

แสงดาว  ตุลยเสถียร S.  TULYASATHIEN

4306 156Th  AVE   NE  APT  PP  147  REDMOND, WA 98052 U.S.A. (เก่า) กำลังจะย้ายบ้าน
C:  425 – 885 – 2636

38

จุไร  ไกรสร   J.  KRAISORN

1104 S. CALIFORNIA    AVE   W.  COVINA,  CA 91790 U.S.A.
H:  626 – 960 – 7134                           C:  626 – 806 – 2133

39

จิตราภรณ์   Kanares

840  E    LIVE  OAK  St.  APT. B  GABRIEL, CA  91776  U.S.A.
626 – 291 – 2594

40

พรรณี   CLARK

2175 DE COTO APT # 192   UNION CITY CA 94587  U.S.A.
41

ขวัญใจ  Narangajavana            
K.  NARANGAJAVANA

2804  A  WELSH  ROAD  PHILADELPHIA. PA 19152  U.S.A.
215 – 969 – 4872

42

สุทธิลักษณ์   BRENT

6441 lock LOCK  LOMMOND  DR.  KEYSTONE HEIGHTS  FL 32656  U.S.A.
H:  352 – 473 – 2350

43

ปานจิต  ฮันตระกูล   P.  HUNTRAKUL

1501  METROPOLITAN  AVE #8 D   BRONX,  NY  10462   U.S.A
718 – 863 – 0800

44

ศุภนิตย์   Sethakorn

541   Meadow   Dr. Gibson  city,  IL   60931   U.S.A.
H. 217 – 784 - 4104

45

เกสร   จันทร์ประภาพ

S.  308  Birnam  Trail  Willow  Brook,   IL  60527  U.S.A.
6  ถ. สันติรักษ์  ต. ช้างเผือก  อ. เมือง  จ. เชียงใหม่ 50300
H : เชีย งใหม่  053-219-831


CENTRAL SOUTH UNIVERSITY XIANG-YA SCHOOL OF NURSING
[Human-Ya School of Nursing]
ที่ ชื่อ - นามสกุล
46   Prof. He Guoping (Dean)
47   Cai Yimin [G 5)]
48   Huang Jin [G 1]
49   Li Lezhi [G 2]
50   Wang Honghong [G 1]
51   Yan Jin [G 2]
53   Zeng Hui [G 5]
53   Zhang Jingping [G 3]  
CHINA MEDICAL UNIVERSITY
ที่ ชื่อ - นามสกุล
54   Prof. Qiao Min (Dean)
55   Prof. Yu Yan Gin (Director of Nursing College)
56   Cao Ying [G 3]
57   Fan Ling [G 5]
58   Guo Hong [G 4]
59   Li Xiaohan [G 1]
60   Sun Tianjie [G 5]
61   Wang Jian [G 1]
62   Zhang Bo [G 4]
63   Zhang Xiuyue [G 4]
64   Zhao Haping [G 2]
FUDAN UNIVERSITY
[Shianghai Medical University]
ที่ ชื่อ - นามสกุล
65   Dr. Jai Hongli (Dean)
66   Prof. Dai Baozhen (Former Dean)
67   Prof. Yang Yinghua (Former Dean)
68   Cheng Yun [G 3]
69   Hu Yan [G 1]
70   Li Xiaoying [G 4]
71   Shao Wenli [G 1]
72   Xi Shuxin [G 4]
73   Xia Haiou [G 4]
74   Xu Hong [G 3]
75   Yan Meiqiong [G 2]
PEKING UNION MEDICAL COLLEGE
ที่ ชื่อ - นามสกุล
76   Dr. Huaping Liu (Dean)
77   Chen Jingli [G 2]
78   Li Zheng [G 1]
79   Liang Xiaokun [G 3]
80   Liu Jianfen [G 2]
81   Sheng Yu [G 5]
82   Zhao Yan [G 4]
PEKING UNIVERSITY HEALTH SCIENCE CENTER
[Bejing Medical University]
ที่ ชื่อ - นามสกุล
83   Prof. Zheng Xiuxia (Dean)
84   Prof Yao Jingpeng (Former Dean)
85   Liu Jun-e [G 3]
86   Liu Yu [G 4]
87   Wang Chenguang [G 5]
88   Wang Qun [G 3]
89   Zhang Haiyan [G 2]
SICHUAN UNIVERSITY
[West China University Medical Sciences College]
ที่ ชื่อ - นามสกุล
90   Prof. Jiang Xiaolian (Dean)
91   Prof. Yin Kei (Former Dean)
92   Feng Xiangqiong [G 5]
93   Li Xiao lin [G 3]
94   Li Xiaoling [G 1]
95   Liu Suzhen [G 3]
96   Song Jingping [G 5]
97   Wang Shiping [G 1]
98   Wang Yuqiong [G 2]
99   Zhao Xiufang [G 4]
100   Zhu Mingxia [G 2]
SUN YAT-SEN UNIVERSITY, GUANGZHOU
ที่ ชื่อ - นามสกุล
101   Assoc.Prof. You Liming (Dean)
102   Chen Xhi Qun [G 4]
103   Gao Lingling [G 5]
104   Liu Ke [G 3]
105   Lin Xiyin [G 1]
106   Luo Xhimin [G 3]
107   Yan Jun [G 4]
108   Zeng Wen [G 1]
109   Zhang Meifen [G 2]
110   Zhu Yanli
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY
ที่ ชื่อ - นามสกุล
111   Prof. Zheng Nanning (President)
112   Prof. Ren Huimin
113   Dr. Yan Jianqun
114   Dr. Yan Hong
115   Dr. Li Wei
116   Dr. Zhu Hongliang
117   Assoc.Prof. Li Xiaomei (Dean) [G 1]
118   Gao Rui [G 4]
119   Gu Wei [G 3]
120   Jiang Wenhui [G 2]
121   Li Jing [G 2]
122   Liu Ming [G 4]
123   Lu Aili [G 5]
124   Wang Wenru [G 1]
125   Wang Xiaoquin [G 5]