หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ นักศึกษา ปฏิทินกิจกรรม
 สารสนเทศ :
E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU Mail FON KM FON eMeeting

   ครุภัณฑ์
ข้อมูลครุภัณฑ์
8   ก่อนปี 2546
01 (พัสดุสำนักงาน)
02 (การศึกษา)
03 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
03.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
04 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
04.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
05 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
05.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
06 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
07 (คอมพิวเตอร์)
08 (โฆษณา-เผยแพร่)
09 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)
8   ปี 2546
1 (พัสดุสำนักงาน)
2 (การศึกษา)
3 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
3.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
4 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
4.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
5 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
5.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
6 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
7 (คอมพิวเตอร์)
8 (โฆษณา-เผยแพร่)
9 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)  ครุภัณฑ์คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ครุภัณฑ์ - คณะพยาบาลศาสตร์

ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
ลำดับรหัสครุภัณฑ์ชื่อครุภัณฑ์จำนวน
1  4140-01-001-001/2515  พัดลมตั้งพื้น 1 
2  4140-01-001-002/2515  พัดลมตั้งพื้น 1 
3  4140-01-001-003/2515  พัดลมตั้งพื้น 1 
4  4140-01-001-004/2515  พัดลมตั้งพื้น 1 
5  4140-01-001-006/2515  พัดลมตั้งพื้น 1 
6  4140-01-003-002-004/25  พัดลมเพดานแบบใบพัด 3 
7  4140-01-003-002-004/25  พัดลมเพดาน 3 
8  5510-01-001-001/2515B  กระดานปิดประกาศ 1 
9  5510-01-001-002/2514  กระดานปิดประกาศ 1 
10  5510-01-001-002/2516B  กระดานปิดประกาศ 1 
11  5510-01-001-003/2514  กระดานปิดประกาศ 1 
12  6530-01-001-001-007/15  เตียงคนไข้ 7 
13  6530-01-001-008-012/15  เตียงคนไข้ 5 
14  6530-02-002-002-006/15  โต๊ะข้างเตียง 8 
15  6530-02-002-007-008/15  โต๊ะข้างเตียง 8 
16  6530-02-002-009/2515  โต๊ะข้างเตียง 1 
17  6530-02-003-001/2515  โต๊ะคร่อมเตียง 1 
18  6530-04-002-002/2515  หม้อนึ่ง 1 
19  6530-11-002-001/2515  รถเข็นทำแผล 1 
20  6530-11-005-001-004/15  เสาแขวนน้ำเกลือ 4 
21  6530-11-011-005/2515  เครื่องมือถ่างช่องคลอด 1 
22  6530-11-014-002-003/15  เครื่องวัดความดันโลหิต 2 
23  6910-04-002-001/2515  ตุ๊กตาเด็ก 1 
24  6910-04-002-001/2515B  ตุ๊กตาเด็ก 1 
25  6910-04-003-001/2513  หุ่นเชิงกราน 1 
26  6910-04-003-002/2515  หุ่นเชิงกราน 1 
27  7105-11-001-002/2514  ชุดรับแขก 1 
28  7105-11-001-003/2514  ชุดรับแขก 1 
29  7110-01-001-001/2515  ตู้เก็บหนังสือ 1 
30  7110-01-001-002/2514B  ตู้เก็บหนังสือ 1 
31  7110-01-001-003/2514B  ตู้เก็บหนังสือ 1 
32  7110-01-001-004/2514B  ตู้เก็บหนังสือ 1 
33  7110-01-001-005/2514B  ตู้เก็บหนังสือ 1 
34  7110-01-001-006/2514B  ตู้เก็บหนังสือ 1 
35  7110-01-002-001/2514  ตู้อ่านหนังสือ 1 
36  7110-01-002-002/2514  ตู้อ่านหนังสือ 1 
37  7110-02-001-001/2515  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 
38  7110-02-002-001/2515  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 1 
39  7110-02-002-001/2515B  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 1 
40  7110-02-002-002/2515  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 1 
41  7110-02-002-003/2515  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 1 
42  7110-02-002-004/2515  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 1 
43  7110-02-002-005/2515  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 1 
44  7110-02-004-001/2515  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 7 ลิ้นชัก 1 
45  7110-02-006-001/2515  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
46  7110-02-006-002/2515  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
47  7110-02-006-002/2516B  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
48  7110-02-006-003/2515  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
49  7110-02-006-003/2516B  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
50  7110-02-006-004/2515  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
51  7110-02-006-004/2516B  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
52  7110-02-006-005/2515  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
53  7110-02-006-007/2515  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
54  7110-02-006-008/2515  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
55  7110-02-006-009/2515  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
56  7110-02-006-010/2515  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
57  7110-02-006-011/2515  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
58  7110-02-006-012/2515  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
59  7110-02-006-013/2515  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
60  7110-02-006-014/2515  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
61  7110-02-006-015/2515  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
62  7110-04-001-001/2515B  กระดานดำ 1 
63  7110-04-001-002/2515  กระดานดำ 1 
64  7110-04-001-002/2516B  กระดานดำ 1 
65  7110-05-006-002/2515  เก้าอี้ขาเหล็กแป้นกลม 1 
66  7110-05-006-003/2515  เก้าอี้ขาเหล็กแป้นกลม 1 
67  7110-05-006-004/2515  เก้าอี้ขาเหล็กแป้นกลม 1 
68  7110-05-008-002/2515  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
69  7110-05-008-006/15  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
70  7110-05-008-008/2515B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
71  7110-05-009-001/2515B  เก้าอี้หนุนบุนวม 1 
72  7110-05-009-002/2515B  เก้าอี้หนุนบุนวม 1 
73  7110-05-009-004/2515B  เก้าอี้หนุนบุนวม 1 
74  7110-05-009-006/2516B  เก้าอี้หนุนบุนวม 1 
75  7110-05-009-007/2516B  เก้าอี้หนุนบุนวม 1 
76  7110-05-009-008/2516B  เก้าอี้หนุนบุนวม 1 
77  7110-05-012-002-009/15  เก้าอี้ไม้ 8 
78  7110-05-012-009/15B  เก้าอี้ไม้ 1 
79  7110-06-001-001/2515  โต๊ะชั้นเอก 1 
80  7110-06-002-001/2515  โต๊ะชั้นโท 1 
81  7110-06-002-001/2515B  โต๊ะชั้นโท 1 
82  7110-06-002-002/2515  โต๊ะชั้นโท 1 
83  7110-06-002-003/2515  โต๊ะชั้นโท 1 
84  7110-06-002-004/2515  โต๊ะชั้นโท 1 
85  7110-06-002-005/2515  โต๊ะชั้นโท 1 
86  7110-06-002-006/2515  โต๊ะชั้นโท 1 
87  7110-06-002-007/2515  โต๊ะชั้นโท 1 
88  7110-06-002-008/2515  โต๊ะชั้นโท 1 
89  7110-06-002-009/2515  โต๊ะชั้นโท 1 
90  7110-06-002-011/2515  โต๊ะชั้นโท 1 
91  7110-06-002-012/2515  โต๊ะชั้นโท 1 
92  7110-06-002-013/2515  โต๊ะชั้นโท 1 
93  7110-06-002-014/2515  โต๊ะชั้นโท 1 
94  7110-06-002-015/2515  โต๊ะชั้นโท 1 
95  7110-06-002-016/2515  โต๊ะชั้นโท 1 
96  7110-06-002-017/2515  โต๊ะชั้นโท 1 
97  7110-06-002-018/2515  โต๊ะชั้นโท 1 
98  7110-06-002-019/2515  โต๊ะชั้นโท 1 
99  7110-06-002-020/2515  โต๊ะชั้นโท 1 
100  7110-06-002-021/2515  โต๊ะชั้นโท 1 
101  7110-06-003-001/2515  โต๊ะชั้นตรี 1 
102  7110-06-003-001/2515B  โต๊ะชั้นตรี 1 
103  7110-06-003-002/2515  โต๊ะชั้นตรี 1 
104  7110-06-003-002/2515B  โต๊ะชั้นตรี 1 
105  7110-06-003-003/2515  โต๊ะชั้นตรี 1 
106  7110-06-003-003/2515B  โต๊ะชั้นตรี 1 
107  7110-06-003-004/2515  โต๊ะชั้นตรี 1 
108  7110-06-003-004/2515B  โต๊ะชั้นตรี 1 
109  7110-06-003-005/2515  โต๊ะชั้นตรี 1 
110  7110-06-003-005/2515B  โต๊ะชั้นตรี 1 
111  7110-06-003-006/2515  โต๊ะชั้นตรี 1 
112  7110-06-003-006/2515B  โต๊ะชั้นตรี 1 
113  7110-06-003-007/2515  โต๊ะชั้นตรี 1 
114  7110-06-003-007/2515B  โต๊ะชั้นตรี 1 
115  7110-06-003-008/2515  โต๊ะชั้นตรี 1 
116  7110-06-003-008/2515B  โต๊ะชั้นตรี 1 
117  7110-06-003-009/2515  โต๊ะชั้นตรี 1 
118  7110-06-003-009/2515B  โต๊ะชั้นตรี 1 
119  7110-06-003-010/2515  โต๊ะชั้นตรี 1 
120  7110-06-003-010/2516B  โต๊ะชั้นตรี 1 
121  7110-06-003-011/2515  โต๊ะชั้นตรี 1 
122  7110-06-003-011/2516B  โต๊ะชั้นตรี 1 
123  7110-06-003-013/2516  โต๊ะชั้นตรี 1 
124  7110-06-004-001/2515  โต๊ะชั้นจัตวา 1 
125  7110-06-010-001/2516B  โต๊ะวางรายงาน 1 
126  7110-06-011-001/2515B  โต๊ะประชุม 1 
127  7110-06-011-002/2515B  โต๊ะประชุม 1 
128  7110-06-011-003/2515B  โต๊ะประชุม 1 
129  7110-06-011-004/2515B  โต๊ะประชุม 1 
130  7110-06-011-005/2515B  โต๊ะประชุม 1 
131  7110-11-002-001/2515  ชั้นวางเอกสาร 1 
132  7110-11-002-001/2515B  ชั้นวางเอกสาร 1 
133  7110-11-002-002/2515  ชั้นวางเอกสาร 1 
134  7110-11-002-002/2515B  ชั้นวางเอกสาร 1 
135  7110-11-002-003/2515  ชั้นวางเอกสาร 1 
136  7110-11-002-004/2515  ชั้นวางเอกสาร 1 
137  7110-11-002-005/2515  ชั้นวางเอกสาร 1 
138  7110-11-002-006/2515  ชั้นวางเอกสาร 1 
139  7125-02-001-001/2514B  ตู้เก็บของ 1 
140  7125-02-001-001/2526  ตู้เก็บของ 1 
141  7125-02-001-002/2515  ตู้เก็บของ 1 
142  7125-02-001-002/2516B  ตู้เก็บของ 1 
143  7125-02-001-003/2515  ตู้เก็บของ 1 
144  7125-02-001-004/2515  ตู้เก็บของ 1 
145  7125-02-001-005/2515  ตู้เก็บของ 1 
146  7125-02-001-006/2515  ตู้เก็บของ 1 
147  7125-02-001-007/2515  ตู้เก็บของ 1 
148  7125-02-001-009/2515  ตู้เก็บของ 1 
149  7125-02-001-010/2515  ตู้เก็บของ 1 
150  7125-02-001-011/2515  ตู้เก็บของ 1 
151  7125-02-001-012/2515  ตู้เก็บของ 1 
152  7125-02-001-013/2515  ตู้เก็บของ 1 
153  7125-02-003-001/2515  ตู้เก็บโครงกระดูก 1 
154  7125-05-001-001/2515  ตู้แขวนผนัง 1 
155  7125-05-002-001-002/14  ชั้นลอย 2 
156  7195-07-001-001/2515B  เคาน์เตอร์ 1 
157  7195-14-001-001/2515  โต๊ะยืนบรรยาย 1 
158  7195-14-001-002/2515  โต๊ะยืนบรรยาย 1 
159  7195-14-001-003/2515  โต๊ะยืนบรรยาย 1 
160  7195-14-002-001/2515  โต๊ะวางของ 1 
161  7195-14-002-002/2515  โต๊ะวางของ 1 
162  7195-14-005-001/2515  โต๊ะหน้าชั้นเรียน 1 
163  7195-14-006-001/2515  โต๊ะปฎิบัติการโภชนา 1 
164  7430-01-001-002/2515  เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย 1 
165  7430-01-001-003/2515  เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย 1 
166  7430-01-002-001/2515  เครื่องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ 1 
167  7430-01-002-003/2515  เครื่องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ 1 
ขึ้นบน
ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th