หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ นักศึกษา ปฏิทินกิจกรรม
 สารสนเทศ :
E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU Mail FON KM FON eMeeting

   ครุภัณฑ์
ข้อมูลครุภัณฑ์
8   ก่อนปี 2546
01 (พัสดุสำนักงาน)
02 (การศึกษา)
03 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
03.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
04 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
04.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
05 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
05.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
06 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
07 (คอมพิวเตอร์)
08 (โฆษณา-เผยแพร่)
09 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)
8   ปี 2546
1 (พัสดุสำนักงาน)
2 (การศึกษา)
3 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
3.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
4 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
4.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
5 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
5.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
6 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
7 (คอมพิวเตอร์)
8 (โฆษณา-เผยแพร่)
9 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)  ครุภัณฑ์คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ครุภัณฑ์ - คณะพยาบาลศาสตร์

ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
ลำดับรหัสครุภัณฑ์ชื่อครุภัณฑ์จำนวน
1  3680-02-001-002/2543  เครื่องเป่าลม 1 
2  3750-02-002-001/2543  เครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็งแบบสะพาย 1 
3  3920-05-001-007-008/43  รถเข็นหนังสือ 1 
4  4110-01-001-043/2543  ตู้เย็น 1 
5  4110-01-001-044/2543  ตู้เย็น 1 
6  4110-03-001-024-026/43  เครื่องทำน้ำเย็น 3 
7  4110-03-002-018/2543  เครื่องกรองน้ำ 1 
8  4120-01-001-007/2543  เครื่องปรับอากาศ 1 
9  4120-01-001-154-162/43  เครื่องปรับอากาศ 9 
10  4120-01-001-163/2543  เครื่องปรับอากาศ 1 
11  4140-01-001-041/2543  พัดลมตั้งพื้น 1 
12  4140-01-001-042/2543  พัดลมตั้งพื้น 1 
13  4140-01-001-043-047/43  พัดลมตั้งพื้น 5 
14  4140-01-002-126/2543  พัดลมตังโต๊ะ 1 
15  4140-01-002-127/2543  พัดลมตังโต๊ะ 1 
16  4140-01-002-128/2543  พัดลมตังโต๊ะ 1 
17  4140-01-002-129-130/43  พัดลมตังโต๊ะ 2 
18  4140-01-002-131/2543  พัดลมตังโต๊ะ 1 
19  4140-01-002-132-133/43  พัดลมตังโต๊ะ 2 
20  4140-01-002-134-135/43  พัดลมตังโต๊ะ 2 
21  4140-01-002-136/2543  พัดลมตังโต๊ะ 1 
22  4140-01-002-137/2543  พัดลมตังโต๊ะ 1 
23  4140-01-002-138/2543  พัดลมตังโต๊ะ 1 
24  4140-01-002-139-140/43  พัดลมตังโต๊ะ 2 
25  4140-01-002-141/2543  พัดลมตังโต๊ะ 1 
26  4140-01-004-051/2543  พัดลมเพดานแบบโคจรหมุนรอบตัว 1 
27  4140-01-008-055-056/42  พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว 2 
28  4140-01-008-057-065/43  พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว 9 
29  4140-01-008-066-067/43  พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว 2 
30  4140-01-008-069/2543  พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว 1 
31  4140-01-008-070/2543  พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว 1 
32  4140-01-008-071/25432  พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว 2 
33  4140-01-008-073-074/43  พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว 2 
34  4520-01-001-029/2543  เครื่องทำน้ำอุ่น 1 
35  4610-09-003-003/2543  เครื่องปั้มน้ำลึก 1 
36  5510-01-001-017/2543  กระดานปิดประกาศ 1 
37  5510-02-002-014-015/43  กระดานไวท์บอร์ดกรอบไม้ 2 
38  5510-02-002-018/2543  กระดานไวท์บอร์ดกรอบไม้ 1 
39  5805-02-001-114/2542  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
40  5805-02-001-115/2543  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
41  5805-02-001-116-117/43  เครื่องรับโทรศัพท์ 2 
42  5805-02-001-118/2543  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
43  5805-02-001-120/2543  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
44  5805-02-001-121/2543  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
45  5805-02-001-122/2543  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
46  5805-02-001-123-124/44  เครื่องรับโทรศัพท์ 2 
47  5805-02-002-002/2543  โทรศัพท์ไร้สาย 1 
48  5805-02-002-003/2543  โทรศัพท์ไร้สาย 1 
49  5815-01-001-004/2543  เครื่องโทรสาร 1 
50  5830-08-001-008/2543  เครื่องพูดภายใน 1 
51  5835-01-001-029/2543  เครื่องขยายเสียง 1 
52  5835-01-001-030/2543  เครื่องขยายเสียง 1 
53  5950-04-002-020/2543  เครื่องปรับแรงดันใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 
54  5950-04-002-021/2543  เครื่องปรับแรงดันใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 
55  5950-04-002-022/2543  เครื่องปรับแรงดันใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 
56  5950-04-002-023/2543  เครื่องปรับแรงดันใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 
57  5965-01-001-016/2543  ไมโครโฟน 1 
58  6515-03-001-013/2543  เครื่องให้อ๊อกซิเจน 1 
59  6530-01-001-001/2543  เตียงคนไข้ 1 
60  6530-03-002-001-002/43  แผ่นรองเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 2 
61  6530-11-014-035-054/43  เครื่องวัดความดันโลหิต 20 
62  6530-11-048-001/2543  เครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก 1 
63  6720-05-001-007/2543  กล้องถ่ายรูป 1 
64  6720-10-001-001/2543  กล้องถ่ายภาพวีดีโอ 1 
65  6730-01-001-001-002/43  เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ 2 
66  6730-01-009-001/2543  เครื่องฉายภาพวีดีโอ 1 
67  6730-01-009-002/2543  เครื่องฉายภาพวีดีโอ 1 
68  6730-01-009-003/2543  เครื่องฉายภาพวีดีโอ 1 
69  6730-01-010-001/2543  เครื่องถ่ายทอดภาพสัญญาณภาพสีจากวัตถุ 3 มิติ 1 
70  6730-07-009-001/2543  รีโมท 1 
71  6760-04-001-001/2542  เลนซ์สำหรับถ่ายรูป 1 
72  6910-04-001-016/2543  หุ่นจำลอง 1 
73  6910-04-001-017/2543  หุ่นจำลอง 1 
74  6910-04-001-018/2543  หุ่นจำลอง 1 
75  7105-05-001-012-016/43  ชุดม้านั่งหินขัด 5 
76  7105-10-001-034-063/43  โต๊ะไม้ 30 
77  7105-11-001-008/2543  ชุดรับแขก 1 
78  7105-11-001-016/2543  ชุดรับแขก 1 
79  7105-11-002-003/2543  โซฟา 1 
80  7110-02-002-011/2542  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 1 
81  7110-02-002-012-013/42  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 2 
82  7110-02-002-014/2543  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 1 
83  7110-02-006-018/2543  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
84  7110-02-006-019/2543  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
85  7110-02-006-020/2543  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
86  7110-02-006-021/2543  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
87  7110-02-006-022/2543  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
88  7110-02-006-023/2543  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
89  7110-02-006-024/2543  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
90  7110-02-006-025/2543  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
91  7110-02-009-005/2543  ตู้เก็บบัตรรายการ 1 
92  7110-02-011-001-004/43  ตู้เอกสารไม้ทึบ 4 
93  7110-02-011-005/2543  ตู้เอกสารไม้ทึบ 1 
94  7110-02-013-031-035/43  ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 5 
95  7110-04-002-005-008/43  กระดานมีล้อเลื่อน 4 
96  7110-05-002-019-024/43  เก้าอี้ระดับ 3-6 6 
97  7110-05-009-078/2543  เก้าอี้หนุนบุนวม 1 
98  7110-05-009-079-138/43  เก้าอี้หนุนบุนวม 60 
99  7110-05-009-139-141/43  เก้าอี้หนุนบุนวม 3 
100  7110-05-018-376-394/42  เก้าอี้ขาเหล็กชุบโครเมี่ยมทรงสูง 19 
101  7110-05-019-054/2543  เก้าอี้พิมพ์ดีด 1 
102  7110-06-007-031/2543  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
103  7110-06-007-032/2543  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
104  7110-06-007-033/2543  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
105  7110-06-007-034/2543  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
106  7110-06-007-035/2543  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
107  7110-06-007-036/2543  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
108  7110-06-009-071/2543  โต๊ะทำงานอื่น ๆ 1 
109  7110-06-009-072-073/43  โต๊ะทำงานอื่น ๆ 2 
110  7110-06-009-074/2543  โต๊ะทำงานอื่น ๆ 1 
111  7110-06-009-075/2543  โต๊ะทำงานอื่น ๆ 1 
112  7110-06-011-014/2543  โต๊ะประชุม 1 
113  7110-06-014-089/2543  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 
114  7110-06-014-090/2543  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 
115  7110-06-014-091/2543  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 
116  7110-06-014-093/2543  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 
117  7110-11-002-083/2543  ชั้นวางเอกสาร 1 
118  7110-11-002-084/2543  ชั้นวางเอกสาร 1 
119  7110-11-002-085-087/43  ชั้นวางเอกสาร 3 
120  7110-11-002-088-089/43  ชั้นวางเอกสาร 1 
121  7110-11-002-090/2543  ชั้นวางเอกสาร 1 
122  7110-11-002-091/2543  ชั้นวางเอกสาร 1 
123  7110-11-002-115-117/43  ชั้นวางเอกสาร 1 
124  7110-11-002-118-119/43  ชั้นวางเอกสาร 1 
125  7110-11-006-001/2543  ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม 1 
126  7110-11-006-001/2543  ชั้นเก็บเอกสารเหล็ก 1 
127  7110-11-006-002/2543  ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม 1 
128  7110-11-006-002/2543  ชั้นเก็บเอกสารเหล็ก 1 
129  7110-11-006-003/2543  ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม 1 
130  7110-11-006-003/2543  ชั้นเก็บเอกสารเหล็ก 1 
131  7125-02-001-039-041/43  ตู้เก็บของ 3 
132  7125-02-010-001/2543  ตู้ข้างเตียง(เตียงนอน) 1 
133  7195-12-001-001/2543  ฐานวางแบบจำลองอาคาร 1 
134  7195-14-001-005/2543  โต๊ะยืนบรรยาย 1 
135  7195-14-001-006/2543  โต๊ะยืนบรรยาย 1 
136  7195-14-001-007/2543  โต๊ะยืนบรรยาย 1 
137  7195-14-002-005/2543  โต๊ะวางของ 1 
138  7210-01-003-008/2543  เตียงนอนไม้ ขนาด 3.5 ฟุต 1 
139  7230-01-001-239-257/43  ผ้าม่าน 19 
140  7230-01-001-258-264/43  ผ้าม่าน 7 
141  7230-01-001-265-291/43  ผ้าม่าน 27 
142  7230-01-001-292/2543  ผ้าม่าน 1 
143  7430-03-002-005/2543  เครื่องถ่ายเอกสาร 1 
144  7430-03-002-007/2543  เครื่องถ่ายเอกสาร 1 
145  7430-03-003-002/2543  เครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอล 1 
146  7440-01-001-044/2543  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
147  7440-01-001-045/2543  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
148  7440-01-001-046/2543  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
149  7440-01-001-047/2543  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
150  7440-01-001-048/2543  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
151  7440-01-001-049/2543  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
152  7440-01-001-050/2543  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
153  7440-01-001-051-052/43  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 2 
154  7440-01-001-053/2543  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
155  7440-01-001-054/2543  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
156  7440-01-001-054/2543B  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
157  7440-01-001-055/2543  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
158  7440-01-001-055/2543B  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
159  7440-01-001-056/2543  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
160  7440-01-001-057/2543  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
161  7440-01-001-058/2543  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
162  7440-01-001-059/2543  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
163  7440-01-001-060/2543  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
164  7440-01-001-061/2543  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
165  7440-01-001-062/2543  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
166  7440-01-001-063/2543  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
167  7440-01-001-064/2543  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
168  7440-01-001-065/2543  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
169  7440-01-001-066/2543  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
170  7440-01-001-067/2543  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
171  7440-01-001-068/2543  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
172  7440-01-001-069/2543  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
173  7440-01-001-070/2543  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
174  7440-01-001-071/2543  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
175  7440-01-001-072/2543  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
176  7440-01-001-073/2543  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
177  7440-01-001-074-077/43  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 4 
178  7440-01-005-001/2543  เครื่องดอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว 1 
179  7440-01-005-001/2543B  เครื่องดอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว 1 
180  7440-01-005-002/2543  เครื่องดอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว 1 
181  7440-06-001-003/2543  จอภาพ 1 
182  7440-06-001-004-005/43  จอภาพ 2 
183  7440-06-001-006/2543  จอภาพ 1 
184  7440-06-001-007/2543  จอภาพ 1 
185  7440-09-001-011/2543  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 
186  7440-09-001-012/2543  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 
187  7440-09-001-013/2543  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 
188  7440-09-001-014/2543  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 
189  7440-09-001-015/2543  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 
190  7440-09-001-016/2543  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 
191  7440-09-001-017/2543  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 
192  7440-09-004-002/2543  เครื่องอ่านภาพระบบคอมพิวเตอร์ 1 
193  7440-09-004-004/2543  เครื่องอ่านภาพระบบคอมพิวเตอร์ 1 
194  7440-10-003-002/2543  เครื่องพิมพ์ระบบพ่นหมึก 1 
195  7440-10-003-003/2543  เครื่องพิมพ์ระบบพ่นหมึก 1 
196  7440-10-005-001/2543  web 1 
197  7440-10-005-002/2543  web 1 
198  7730-02-001-010/2542  เครื่องรับวิทยุ 1 
199  7730-02-001-011/2542  เครื่องรับวิทยุ 1 
200  7730-02-001-012/2543  เครื่องรับวิทยุ 1 
201  7730-06-001-020/2542  เครื่องเล่นวีดีโอ 1 
202  7740-03-001-016-021/43  เครื่องบันทึกเสียง 6 
203  7740-03-001-022/2543  เครื่องบันทึกเสียง 1 
204  7740-03-001-023/2543  เครื่องบันทึกเสียง 1 
205  7830-16-002-001/2543  รถไฟของเล่นสนาม 1 
206  7910-01-001-003/2543  เครื่องขัดพื้น 1 
207  9925-09-001-001/2543  โต๊ะหมู่บูชา 1 
208  7440-01-001 076/2543  จอภาพ 1 
209  7440-01-001-051  เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 
210  7440-01-001-055  เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 
211  7440-01-001-052  เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 
212  7440-09-001-014  เครื่องพิมพ์ 0 
213  7440-01-001-071  เครื่องพิมพ์ 0 
214  7440-01-001-003  เครื่องพิมพ์ 0 
215  7440-01-001-055  Hub 0 
216  7440-09-001-010  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 0 
217  7440-09-001-013  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 0 
218  7440-01-001-064  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 0 
219  7440-01-001-047  เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 
220  7440-01-001-064  เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 
221  7440-01-001-064  เครื่องสำรองไฟฟ้า 0 
222  7440-01-001-06  เครื่องสำรองไฟฟ้า 0 
223  7440-01-001-060  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 0 
224  7440-01-001-060  เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 
225  7440-01-001-060  เครื่องสำรองไฟฟ้า 0 
226  7440-09-001-011  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 0 
227  7440-01-001-054  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 0 
228  7440-01-001-056/2543  เครื่องสำรองไฟฟ้า 0 
229  7440-01-001-056  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 0 
230  7440-01-001-074  เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 
231  7440-01-001-077  เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 
232  7440-01-001-058  เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 
233  7440-01-001-044  เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 
234  7440-09-001-017  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 0 
235  7440-01-001-067  เครื่องสำรองไฟฟ้า 0 
ขึ้นบน
ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th