หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ นักศึกษา ปฏิทินกิจกรรม
 สารสนเทศ :
E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU Mail FON KM FON eMeeting

   ครุภัณฑ์
ข้อมูลครุภัณฑ์
8   ก่อนปี 2546
01 (พัสดุสำนักงาน)
02 (การศึกษา)
03 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
03.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
04 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
04.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
05 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
05.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
06 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
07 (คอมพิวเตอร์)
08 (โฆษณา-เผยแพร่)
09 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)
8   ปี 2546
1 (พัสดุสำนักงาน)
2 (การศึกษา)
3 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
3.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
4 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
4.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
5 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
5.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
6 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
7 (คอมพิวเตอร์)
8 (โฆษณา-เผยแพร่)
9 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)  ครุภัณฑ์คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ครุภัณฑ์ - คณะพยาบาลศาสตร์

ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
ลำดับรหัสครุภัณฑ์ชื่อครุภัณฑ์จำนวน
1  4110-01-001-005/2535  ตู้เย็น 1 
2  4110-01-001-005-006/35  ตู้เย็น 2 
3  4110-01-001-007-009/34  ตู้เย็น 3 
4  4110-01-001-010-011/34  ตู้เย็น 2 
5  4110-01-001-012-014/35  ตู้เย็น 3 
6  4110-01-001-015-034/35  ตู้เย็น 20 
7  4110-03-001-005,007/35  เครื่องทำน้ำเย็น 2 
8  4110-03-001-006/2535  เครื่องทำน้ำเย็น 1 
9  4110-03-002-004/2535B  เครื่องกรองน้ำ 1 
10  4120-01-001-055/2535B  เครื่องปรับอากาศ 1 
11  4120-01-001-056-057/35  เครื่องปรับอากาศ 2 
12  4120-01-001-058/2535B  เครื่องปรับอากาศ 1 
13  4120-01-001-059/2535B  เครื่องปรับอากาศ 1 
14  4120-01-001-060/2535B  เครื่องปรับอากาศ 1 
15  4120-01-001-061/2535B  เครื่องปรับอากาศ 1 
16  4120-01-001-062/2535B  เครื่องปรับอากาศ 1 
17  4120-01-001-063/2535B  เครื่องปรับอากาศ 1 
18  4120-01-001-064/2535B  เครื่องปรับอากาศ 1 
19  4120-01-001-065/2535B  เครื่องปรับอากาศ 1 
20  4120-01-001-066/2535B  เครื่องปรับอากาศ 1 
21  4120-01-001-067/2535B  เครื่องปรับอากาศ 1 
22  4120-01-001-068/2535B  เครื่องปรับอากาศ 1 
23  4120-01-001-069/2535B  เครื่องปรับอากาศ 1 
24  4120-01-001-070/2535B  เครื่องปรับอากาศ 1 
25  4120-01-001-071/2535B  เครื่องปรับอากาศ 1 
26  4120-01-001-072/2535B  เครื่องปรับอากาศ 1 
27  4120-01-001-073/2535  เครื่องปรับอากาศ 1 
28  4120-01-001-074/2535B  เครื่องปรับอากาศ 1 
29  4120-01-001-075/2535B  เครื่องปรับอากาศ 1 
30  4120-01-001-076/2535B  เครื่องปรับอากาศ 1 
31  4130-08-001-001/2535B  แวคคั๊มปั๊ม 1 
32  4130-08-002-001/2535B  เกจ์วัดแรงดันพร้อมสาย 1 
33  4130-08-003-001/2535B  ชุดตัดท่อ 1 
34  4130-08-005-001/2535B  ชุดเชื่อมแก๊ส 1 
35  4140-01-002-005/2535  พัดลมตังโต๊ะ 1 
36  4140-01-002-006/2535  พัดลมตังโต๊ะ 1 
37  4140-01-002-007/2535  พัดลมตังโต๊ะ 1 
38  4140-01-003-010-011/35  พัดลมเพดานแบบใบพัด 2 
39  4140-01-003-010-011/35  พัดลมเพดาน 2 
40  4140-01-003-012-013/35  พัดลมเพดานแบบใบพัด 2 
41  4140-01-003-012-013/35  พัดลมเพดาน 2 
42  4140-01-003-014/2535  พัดลมเพดานแบบใบพัด 1 
43  4140-01-003-014/2535  พัดลมเพดาน 1 
44  4140-01-004-059-062/35  พัดลมเพดานแบบโคจรหมุนรอบตัว 4 
45  4140-01-006-006/2535B  พัดลมดูดอากาศห้องอาหาร 1 
46  4140-01-007-001/2535B  พัดลมผนัง 1 
47  4140-01-007-002/2535B  พัดลมผนัง 1 
48  4520-01-001-013/2535B  เครื่องทำน้ำอุ่น 1 
49  4520-01-001-014/2535  เครื่องทำน้ำอุ่น 1 
50  4520-01-001-016/2535B  เครื่องทำน้ำอุ่น 1 
51  4520-01-001-018/2535  เครื่องทำน้ำอุ่น 1 
52  5510-01-002-046/2535B  กระดานไวท์บอร์ด 1 
53  5805-02-001-042/2535B  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
54  5835-01-001-016/2534B  เครื่องขยายเสียง 1 
55  5965-01-001-046-047/35  ไมโครโฟน 2 
56  6530-11-007-008-009/35  เครื่องตรวจตา หู 2 
57  6530-11-007-010-015/35  เครื่องตรวจตา หู 6 
58  6530-11-009-001/2535B  เครื่องชั่งน้ำหนัก 1 
59  6530-11-014-041-045/35  เครื่องวัดความดันโลหิต 5 
60  6530-11-014-046/2535  เครื่องวัดความดันโลหิต 1 
61  6530-11-014-047/2535  เครื่องวัดความดันโลหิต 1 
62  6530-11-014-048-049/35  เครื่องวัดความดันโลหิต 2 
63  6530-11-014-050/2535  เครื่องวัดความดันโลหิต 1 
64  6530-11-018-002-003/35  เครื่องตรวจ หู คอ จมูก 2 
65  6530-11-021-010/2535  เครื่องมือในการซ่อมฝีเย็บ 1 
66  6530-11-038-001-002/35  อุปกรณ์เตรียมตรวจร่างกาย 2 
67  6665-01-001-001/2534B  เครื่องวัดรังษี6 1 
68  7110-02-001-002/2535B  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 
69  7110-02-001-003/2535B  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 
70  7110-02-001-004/2535B  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 
71  7110-02-001-005/2535B  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 
72  7110-02-001-006/2536B  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 
73  7110-02-001-021/2535  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 
74  7110-02-001-022/2535  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 
75  7110-02-002-006/2535B  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 1 
76  7110-02-002-035/2535  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 1 
77  7110-02-002-036/2535  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 1 
78  7110-05-008-203/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
79  7110-05-008-204/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
80  7110-05-008-205/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
81  7110-05-008-206/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
82  7110-05-008-207/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
83  7110-05-008-208/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
84  7110-05-008-209/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
85  7110-05-008-210/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
86  7110-05-008-211/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
87  7110-05-008-212/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
88  7110-05-008-213/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
89  7110-05-008-214/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
90  7110-05-008-215/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
91  7110-05-008-216/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
92  7110-05-008-217/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
93  7110-05-008-218/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
94  7110-05-008-219/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
95  7110-05-008-220/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
96  7110-05-008-221/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
97  7110-05-008-222/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
98  7110-05-008-223/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
99  7110-05-008-224/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
100  7110-05-008-225/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
101  7110-05-008-226/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
102  7110-05-008-227/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
103  7110-05-008-228/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
104  7110-05-008-229/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
105  7110-05-008-230/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
106  7110-05-008-231/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
107  7110-05-008-232/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
108  7110-05-008-233/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
109  7110-05-008-234/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
110  7110-05-008-235/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
111  7110-05-008-236/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
112  7110-05-008-237/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
113  7110-05-008-238/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
114  7110-05-008-239/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
115  7110-05-008-240/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
116  7110-05-008-241/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
117  7110-05-008-242/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
118  7110-05-008-243/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
119  7110-05-008-244/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
120  7110-05-008-245/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
121  7110-05-008-246/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
122  7110-05-008-247/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
123  7110-05-008-248/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
124  7110-05-008-249/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
125  7110-05-008-250/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
126  7110-05-008-251/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
127  7110-05-008-252/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
128  7110-05-008-253/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
129  7110-05-008-254/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
130  7110-05-008-255/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
131  7110-05-008-256/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
132  7110-05-008-257/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
133  7110-05-008-258/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
134  7110-05-008-258/2535B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
135  7110-05-008-259/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
136  7110-05-008-260/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
137  7110-05-008-261/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
138  7110-05-008-262/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
139  7110-05-008-263/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
140  7110-05-008-264/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
141  7110-05-008-264/2535B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
142  7110-05-008-265/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
143  7110-05-008-266/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
144  7110-05-008-267/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
145  7110-05-008-268/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
146  7110-05-008-269/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
147  7110-05-008-269/2535B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
148  7110-05-008-270/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
149  7110-05-008-271/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
150  7110-05-008-272/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
151  7110-05-008-273/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
152  7110-05-008-274/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
153  7110-05-008-275/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
154  7110-05-008-275/2535B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
155  7110-05-008-276/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
156  7110-05-008-277/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
157  7110-05-008-278/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
158  7110-05-008-279/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
159  7110-05-008-280/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
160  7110-05-008-281/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
161  7110-05-008-282/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
162  7110-05-008-283/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
163  7110-05-008-284/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
164  7110-05-008-284/2535B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
165  7110-05-008-285/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
166  7110-05-008-286/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
167  7110-05-008-287/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
168  7110-05-008-288/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
169  7110-05-008-288/2535B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
170  7110-05-008-289/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
171  7110-05-008-290/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
172  7110-05-008-291/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
173  7110-05-008-291/2535B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
174  7110-05-008-292/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
175  7110-05-008-293/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
176  7110-05-008-294/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
177  7110-05-008-295/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
178  7110-05-008-296/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
179  7110-05-008-297/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
180  7110-05-008-297/2535B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
181  7110-05-008-298/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
182  7110-05-008-298/2535B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
183  7110-05-008-299/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
184  7110-05-008-299/2535B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
185  7110-05-008-300/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
186  7110-05-008-301/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
187  7110-05-008-302/2535  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
188  7110-05-008-302/2535B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
189  7110-05-008-303/2535B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
190  7110-05-008-305/2535B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
191  7110-05-008-370-375/35  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 6 
192  7110-06-007-052/2535  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
193  7110-06-008-004/2535  โต๊ะทำงานระดับ 7-9 1 
194  7110-06-008-005/2535  โต๊ะทำงานระดับ 7-9 1 
195  7110-06-008-006/2535  โต๊ะทำงานระดับ 7-9 1 
196  7110-06-008-007/2535  โต๊ะทำงานระดับ 7-9 1 
197  7110-06-008-008/2535  โต๊ะทำงานระดับ 7-9 1 
198  7110-06-008-009/2535  โต๊ะทำงานระดับ 7-9 1 
199  7110-06-008-010/2535  โต๊ะทำงานระดับ 7-9 1 
200  7110-06-009-012-016/35  โต๊ะทำงานอื่น ๆ 5 
201  7110-06-009-017-026/35  โต๊ะทำงานอื่น ๆ 10 
202  7110-06-009-027/2535B  โต๊ะทำงานอื่น ๆ 1 
203  7110-06-010-011-015/35  โต๊ะวางรายงาน 5 
204  7110-11-002-018-019/35  ชั้นวางเอกสาร 2 
205  7110-11-002-038-047/36  ชั้นวางเอกสาร 10 
206  7110-11-005-001-002/35  ชั้นวางวารสารชนิดหมุนได้รอบตัว 2 
207  7125-02-001-012-013/34  ตู้เก็บของ 2 
208  7125-02-009-008/2535  ตู้เสื้อผ้า 1 
209  7125-02-009-009/2535  ตู้เสื้อผ้า 1 
210  7125-02-009-010/2535  ตู้เสื้อผ้า 1 
211  7125-02-009-011/2535  ตู้เสื้อผ้า 1 
212  7125-02-009-012/2535  ตู้เสื้อผ้า 1 
213  7125-02-009-013/2535  ตู้เสื้อผ้า 1 
214  7125-02-009-014/2535  ตู้เสื้อผ้า 1 
215  7125-02-009-015/2535  ตู้เสื้อผ้า 1 
216  7125-02-009-016/2535  ตู้เสื้อผ้า 1 
217  7125-02-009-017/2535  ตู้เสื้อผ้า 1 
218  7210-01-003-005-007/35  เตียงนอนไม้ ขนาด 3.5 ฟุต 3 
219  7310-11-001-003/2534B  เตาแก๊ส 1 
220  7440-01-001-002/2535  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
221  7440-01-001-012/2535  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
222  7440-01-002-011/2536B  เครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง 1 
223  7520-10-011-001/2535  เครื่องตัดขอบหนังสือ 1 
224  7730-02-001-004/2535B  เครื่องรับวิทยุ 1 
225  7730-03-001-005/2534  เครื่องรับโทรทัศน์ 1 
226  7730-03-001-006/2535  เครื่องรับโทรทัศน์ 1 
227  7730-03-001-007/2535  เครื่องรับโทรทัศน์ 1 
228  7730-03-001-008/2535  เครื่องรับโทรทัศน์ 1 
229  7730-03-001-009/2535B  เครื่องรับโทรทัศน์ 1 
230  7730-03-001-010/2535B  เครื่องรับโทรทัศน์ 1 
231  7730-06-001-002/2534B  เครื่องเล่นวีดีโอ 1 
232  7730-06-001-003/2534B  เครื่องเล่นวีดีโอ 1 
233  7730-06-001-006-015/35  เครื่องเล่นวีดีโอ 10 
234  7440-01-001-02  โต๊ 0 
235  7440-01-001-02  โต๊ะ 0 
236  7440-01-001-02  โต๊ะ 0 
ขึ้นบน
ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th