หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   ครุภัณฑ์
ข้อมูลครุภัณฑ์
8   ก่อนปี 2546
01 (พัสดุสำนักงาน)
02 (การศึกษา)
03 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
03.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
04 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
04.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
05 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
05.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
06 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
07 (คอมพิวเตอร์)
08 (โฆษณา-เผยแพร่)
09 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)
8   ปี 2546
1 (พัสดุสำนักงาน)
2 (การศึกษา)
3 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
3.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
4 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
4.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
5 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
5.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
6 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
7 (คอมพิวเตอร์)
8 (โฆษณา-เผยแพร่)
9 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)  ครุภัณฑ์คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ครุภัณฑ์ - คณะพยาบาลศาสตร์

ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
ลำดับรหัสครุภัณฑ์ชื่อครุภัณฑ์จำนวน
1  2310-06-001-004/2542  รถโดยสารตู้ (รถตู้) 1 
2  3510-03-001-003/2542  เครื่องซักผ้า 1 
3  4110-01-001-006/2542  ตู้เย็น 1 
4  4120-01-001-146-151/42  เครื่องปรับอากาศ 6 
5  4140-01-001-010-022/42  พัดลมตั้งพื้น 13 
6  4140-01-001-023-024/42  พัดลมตั้งพื้น 2 
7  4140-01-001-025-033/42  พัดลมตั้งพื้น 9 
8  4140-01-002-008/2542  พัดลมตังโต๊ะ 1 
9  4140-01-002-009/2542  พัดลมตังโต๊ะ 1 
10  4140-01-002-010/2542  พัดลมตังโต๊ะ 1 
11  4140-01-002-011-013/42  พัดลมตังโต๊ะ 3 
12  4140-01-002-014-015/42  พัดลมตังโต๊ะ 2 
13  4140-01-002-016/2542  พัดลมตังโต๊ะ 1 
14  4140-01-002-017/2542  พัดลมตังโต๊ะ 1 
15  4140-01-002-120/2542  พัดลมตังโต๊ะ 1 
16  4140-01-002-121/42  พัดลมตังโต๊ะ 1 
17  4140-01-002-122-123/42  พัดลมตังโต๊ะ 2 
18  4140-01-002-124/2542  พัดลมตังโต๊ะ 1 
19  4140-01-002-125/2542  พัดลมตังโต๊ะ 1 
20  4140-01-008-053/2542  พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว 1 
21  4140-01-008-054/2542  พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว 1 
22  4140-01-009-001-003/42  พัดลมระบายอากาศ ขนาด 10 นิ้ว 3 
23  4610-09-003-002/2542  เครื่องปั้มน้ำลึก 1 
24  5510-01-002-013/2542  กระดานไวท์บอร์ด 1 
25  5805-02-001-014/42  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
26  5805-02-001-015/42  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
27  5805-02-001-016/2542  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
28  5805-02-001-017/2542  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
29  5805-02-001-018/2542  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
30  5805-02-001-020/2542  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
31  5805-02-001-021/2542  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
32  5805-02-001-022/2542  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
33  5805-02-001-023/2542  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
34  5805-02-001-024-025/42  เครื่องรับโทรศัพท์ 2 
35  5830-08-001-001/2542  เครื่องพูดภายใน 1 
36  5830-08-001-002/2542  เครื่องพูดภายใน 1 
37  5830-08-001-003/2542  เครื่องพูดภายใน 1 
38  5830-08-001-004/2542  เครื่องพูดภายใน 1 
39  5830-08-001-005/2542  เครื่องพูดภายใน 1 
40  5830-08-001-006/2542  เครื่องพูดภายใน 1 
41  5830-08-001-007/2542  เครื่องพูดภายใน 1 
42  5835-01-001-028/2542  เครื่องขยายเสียง 1 
43  5915-01-001-098-099/42  เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 1 
44  5950-04-002-019/2542  เครื่องปรับแรงดันใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 
45  5965-01-001-015/2542  ไมโครโฟน 1 
46  6525-06-001-001/2542  เครื่องปิดฝาขวดสารละลาย 1 
47  6530-02-003-002-007/42  โต๊ะคร่อมเตียง 6 
48  6530-11-003-015-018/42  รถวางเครื่องมือ 4 
49  6530-11-014-020-022/42  เครื่องวัดความดันโลหิต 3 
50  6530-11-014-023/2542  เครื่องวัดความดันโลหิต 1 
51  6530-11-014-025-026/42  เครื่องวัดความดันโลหิต 2 
52  6530-11-014-028-029/42  เครื่องวัดความดันโลหิต 2 
53  6530-11-014-031-034/34  เครื่องวัดความดันโลหิต 4 
54  6530-11-018-003/2542  เครื่องตรวจ หู คอ จมูก 1 
55  6670-01-001-001/2543  เครื่องวัดความยาวของทารก 1 
56  6730-01-001-025-027/42  เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ 3 
57  6730-01-009-001/2542  เครื่องฉายภาพวีดีโอ 1 
58  6730-02-001-028/2542  จอรับภาพ 1 
59  6730-04-001-022-026/42  เครื่องฉายสไลด์ 5 
60  6730-04-003-001/2542  เครื่องก๊อบปี้สไลด์ 1 
61  6730-07-005-003-007/42  โต๊ะวางเครื่องฉายสไลด์ 5 
62  6730-07-006-004-020/42  โต๊ะเครื่องเสียง 17 
63  6730-07-008-001-017/42  โต๊ะวางเครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ 17 
64  7105-11-001-016/2542  ชุดรับแขก 1 
65  7110-02-007-001-003/42  ตู้ล๊อคเกอร์ 3 
66  7110-02-012-001-003/42  ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก 3 
67  7110-02-013-023-029/42  ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 7 
68  7110-02-013-030/2542  ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 1 
69  7110-04-002-005-009/42  กระดานมีล้อเลื่อน 4 
70  7110-05-009-038-076/42  เก้าอี้หนุนบุนวม 39 
71  7110-05-009-077/2542  เก้าอี้หนุนบุนวม 1 
72  7110-05-017-004/2542  เก้าอี้ทรงสูง 1 
73  7110-05-018-065-117/42  เก้าอี้ขาเหล็กชุบโครเมี่ยมทรงสูง 53 
74  7110-05-018-118-204/42  เก้าอี้ขาเหล็กชุบโครเมี่ยมทรงสูง 87 
75  7110-05-018-205-264/42  เก้าอี้ขาเหล็กชุบโครเมี่ยมทรงสูง 60 
76  7110-05-018-366-375/42  เก้าอี้ขาเหล็กชุบโครเมี่ยมทรงสูง 10 
77  7110-05-019-044/2541  เก้าอี้พิมพ์ดีด 1 
78  7110-05-019-045-051/42  เก้าอี้พิมพ์ดีด 7 
79  7110-05-019-052-053/42  เก้าอี้พิมพ์ดีด 2 
80  7110-05-021-001-500/42  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นโพรีฯ) 500 
81  7110-05-023-001-500/42  เก้าอี้ห้องประชุม 500 
82  7110-05-024-001-050/42  เก้าอี้ไฟเบอร์หน้าห้องเรียน 50 
83  7110-05-025-001/2543  เก้าอี้บุนวมสีแดงมีท้าวแขน 1 
84  7110-05-025-002/2543  เก้าอี้บุนวมสีแดงมีท้าวแขน 1 
85  7110-05-025-003/2543  เก้าอี้บุนวมสีแดงมีท้าวแขน 1 
86  7110-05-025-004/2543  เก้าอี้บุนวมสีแดงมีท้าวแขน 1 
87  7110-05-025-005/2543  เก้าอี้บุนวมสีแดงมีท้าวแขน 1 
88  7110-05-025-006/2543  เก้าอี้บุนวมสีแดงมีท้าวแขน 1 
89  7110-05-025-007/2543  เก้าอี้บุนวมสีแดงมีท้าวแขน 1 
90  7110-05-025-008/2543  เก้าอี้บุนวมสีแดงมีท้าวแขน 1 
91  7110-05-025-009/2543  เก้าอี้บุนวมสีแดงมีท้าวแขน 1 
92  7110-05-025-010/2543  เก้าอี้บุนวมสีแดงมีท้าวแขน 1 
93  7110-05-025-011/2543  เก้าอี้บุนวมสีแดงมีท้าวแขน 1 
94  7110-05-025-012/2543  เก้าอี้บุนวมสีแดงมีท้าวแขน 1 
95  7110-05-025-013/2543  เก้าอี้บุนวมสีแดงมีท้าวแขน 1 
96  7110-05-025-014/2543  เก้าอี้บุนวมสีแดงมีท้าวแขน 1 
97  7110-05-025-015/2543  เก้าอี้บุนวมสีแดงมีท้าวแขน 1 
98  7110-05-025-016/2543  เก้าอี้บุนวมสีแดงมีท้าวแขน 1 
99  7110-05-025-017/2543  เก้าอี้บุนวมสีแดงมีท้าวแขน 1 
100  7110-05-025-018/2543  เก้าอี้บุนวมสีแดงมีท้าวแขน 1 
101  7110-05-025-019/2543  เก้าอี้บุนวมสีแดงมีท้าวแขน 1 
102  7110-05-026-001/2543  เก้าอี้บาร์กลม 1 
103  7110-05-026-002/2543  เก้าอี้บาร์กลม 1 
104  7110-05-026-003/2543  เก้าอี้บาร์กลม 1 
105  7110-05-026-004/2543  เก้าอี้บาร์กลม 1 
106  7110-05-026-005/2543  เก้าอี้บาร์กลม 1 
107  7110-05-026-006/2543  เก้าอี้บาร์กลม 1 
108  7110-06-001-001/2542  โต๊ะชั้นเอก 7 
109  7110-06-008-009/2542  โต๊ะทำงานระดับ 7-9 1 
110  7110-06-011-012/2542  โต๊ะประชุม 1 
111  7110-06-014-026/2542  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 
112  7110-06-014-027-069/42  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 43 
113  7110-06-014-070/2542  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 
114  7110-06-014-071-083/42  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 13 
115  7110-06-014-071-083/42  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 13 
116  7110-06-014-084-088/42  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 5 
117  7110-06-015-041-042/42  โต๊ะโฟเมก้าขาเหล็กพับได้ 2 
118  7110-06-019-025-030/42  โต๊ะเอนกประสงค์(โต๊ะขาเหล็ก) 6 
119  7110-06-020-001-023/42  โต๊ะทำงาน 23 
120  7110-06-021-001/2543  โต๊ะเหล็ก 1 
121  7110-06-021-002/2543  โต๊ะเหล็ก 1 
122  7110-06-021-003/2543  โต๊ะเหล็ก 1 
123  7110-06-021-004/2543  โต๊ะเหล็ก 1 
124  7110-06-021-005/2543  โต๊ะเหล็ก 1 
125  7110-06-021-006/2543  โต๊ะเหล็ก 1 
126  7110-06-021-007/2543  โต๊ะเหล็ก 1 
127  7110-06-021-008/2543  โต๊ะเหล็ก 1 
128  7110-11-002-081/42  ชั้นวางเอกสาร 1 
129  7110-11-002-082/2542  ชั้นวางเอกสาร 1 
130  7110-11-002-103-104/42  ชั้นวางเอกสาร 2 
131  7110-11-002-105-106/42  ชั้นวางเอกสาร 2 
132  7110-11-002-107-110/42  ชั้นวางเอกสาร 4 
133  7110-11-002-111-114/42  ชั้นวางเอกสาร 4 
134  7125-02-001-032/2542  ตู้เก็บของ 1 
135  7125-02-001-033-036/42  ตู้เก็บของ 4 
136  7125-02-001-037/2542  ตู้เก็บของ 1 
137  7125-02-001-037-038/42  ตู้เก็บของ 2 
138  7125-02-001-038/2542  ตู้เก็บของ 1 
139  7125-02-001-039-044/42  ตู้เก็บของ 6 
140  7125-02-001-045/2542  ตู้เก็บของ 1 
141  7125-02-006-001-003/42  ตู้ทีวี-วีดีโอ 3 
142  7125-02-009-001-023/42  ตู้เสื้อผ้า 23 
143  7125-05-001-004/2542  ตู้แขวนผนัง 1 
144  7195-14-013-001/2543  โต๊ะอาหารแบบกลม 1 
145  7230-01-001-021/2542  ผ้าม่าน 1 
146  7230-01-001-191-209/42  ผ้าม่าน 19 
147  7230-01-001-210-220/42  ผ้าม่าน 11 
148  7230-01-001-221-227/42  ผ้าม่าน 7 
149  7230-01-001-228-236/42  ผ้าม่าน 9 
150  7230-01-001-237-238/42  ผ้าม่าน 2 
151  7310-11-001-004/2542  เตาแก๊ส 1 
152  7320-12-002-001-004/42  อ่างสเตนเลส 4 
153  7330-18-001-001/2542  คูเลอร์ไฟฟ้า 2 
154  7420-01-001-026/2542  เครื่องคำนวณเลข 1 
155  7430-03-002-004/2542  เครื่องถ่ายเอกสาร 1 
156  7430-03-002-006/2542  เครื่องถ่ายเอกสาร 1 
157  7440-01-001-042/2542  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
158  7440-01-001-043/2542  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
159  7440-01-001-050/2543  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
160  7440-01-001-051/2543  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
161  7440-01-001-052/2543  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
162  7440-01-001-053/2543  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
163  7440-09-001-004/2542  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 
164  7440-09-001-005/2543  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 
165  7440-09-001-009/2542  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 
166  7440-09-001-010/2542  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 
167  7440-09-004-003/2542  เครื่องอ่านภาพระบบคอมพิวเตอร์ 1 
168  7440-10-004-001-002/42  PRINT SERVER 2 
169  7490-17-001-001/2542  เครื่องรูดบัตร 1 
170  7730-03-001-005-007/42  เครื่องรับโทรทัศน์ 3 
171  7730-03-001-040/2542  เครื่องรับโทรทัศน์ 1 
172  7730-03-001-041/2542  เครื่องรับโทรทัศน์ 1 
173  7730-03-001-042/2542  เครื่องรับโทรทัศน์ 1 
174  7730-06-001-002-003/42  เครื่องเล่นวีดีโอ 2 
175  7730-06-001-019/2542  เครื่องเล่นวีดีโอ 1 
176  7810-12-001-002-003/42  โต๊ะปิงปอง 2 
177  7810-14-001-002/2542  จักรยานโครเมี่ยม 1 
178  7810-14-003-002/2542  เก้าอี้รัดหน้าท้อง 1 
179  7910-03-001-002/2542  เครื่องดูดฝุ่น 1 
180  7110-06-014-087/2542  โต๊ะ 0 
ขึ้นบน
ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th