หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ นักศึกษา ปฏิทินกิจกรรม
 สารสนเทศ :
E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU Mail FON KM FON eMeeting

   ครุภัณฑ์
ข้อมูลครุภัณฑ์
8   ก่อนปี 2546
01 (พัสดุสำนักงาน)
02 (การศึกษา)
03 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
03.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
04 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
04.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
05 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
05.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
06 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
07 (คอมพิวเตอร์)
08 (โฆษณา-เผยแพร่)
09 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)
8   ปี 2546
1 (พัสดุสำนักงาน)
2 (การศึกษา)
3 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
3.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
4 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
4.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
5 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
5.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
6 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
7 (คอมพิวเตอร์)
8 (โฆษณา-เผยแพร่)
9 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)  ครุภัณฑ์คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ครุภัณฑ์ - คณะพยาบาลศาสตร์

ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
ลำดับรหัสครุภัณฑ์ชื่อครุภัณฑ์จำนวน
1  2310-06-002-001/2519  รถโดยสารตู้ (รถบัส) 1 
2  3920-05-001-001/2520B  รถเข็นหนังสือ 1 
3  4140-01-001-007/2520  พัดลมตั้งพื้น 1 
4  4140-01-001-008/2520  พัดลมตั้งพื้น 1 
5  4140-01-001-009/2520  พัดลมตั้งพื้น 1 
6  4140-01-004-001/2517B  พัดลมเพดานแบบโคจรหมุนรอบตัว 1 
7  4140-01-004-010/2520B  พัดลมเพดานแบบโคจรหมุนรอบตัว 1 
8  4140-01-004-011/2520B  พัดลมเพดานแบบโคจรหมุนรอบตัว 1 
9  4140-01-004-012/2520B  พัดลมเพดานแบบโคจรหมุนรอบตัว 1 
10  4140-01-004-013/2520B  พัดลมเพดานแบบโคจรหมุนรอบตัว 1 
11  4140-01-004-014/2520  พัดลมเพดานแบบโคจรหมุนรอบตัว 1 
12  4630-02-001-001/2520B  เครื่องยิงท่อน้ำตัน 1 
13  6515-03-001-002/2520  เครื่องให้อ๊อกซิเจน 1 
14  6530-11-014-012-015/20  เครื่องวัดความดันโลหิต 4 
15  6530-11-021-001/2520  เครื่องมือในการซ่อมฝีเย็บ 1 
16  6530-11-021-002/2520  เครื่องมือในการซ่อมฝีเย็บ 1 
17  6530-11-022-001/2520  เครื่องมือทำคลอด 1 
18  6910-04-001-001/2520  หุ่นจำลอง 1 
19  6910-04-002-003/2520  ตุ๊กตาเด็ก 1 
20  7110-02-001-005/2520  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 
21  7110-02-002-004/2520B  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 1 
22  7110-02-006-009/2520B  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
23  7110-02-006-020/2520  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
24  7110-02-006-021/2520  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
25  7110-02-006-022-023/20  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 2 
26  7110-02-009-003/2520  ตู้เก็บบัตรรายการ 1 
27  7110-06-003-017/2520B  โต๊ะชั้นตรี 1 
28  7110-06-003-018/2520B  โต๊ะชั้นตรี 1 
29  7110-06-003-018/2520B  โต๊ะชั้นตรี 1 
30  7110-06-003-020/2520B  โต๊ะชั้นตรี 1 
31  7110-06-003-021/2520B  โต๊ะชั้นตรี 1 
32  7110-06-003-022/2520B  โต๊ะชั้นตรี 1 
33  7110-06-005-001/2520  โต๊ะทำงานระดับ 1-2 1 
34  7110-06-005-002/2520  โต๊ะทำงานระดับ 1-2 1 
35  7110-06-012-016/2520  โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด 1 
36  7110-06-012-017/2520  โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด 1 
37  7110-06-012-018/2520  โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด 1 
38  7110-06-012-019/2520  โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด 1 
39  7110-06-012-020/2520  โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด 1 
40  7110-11-003-001-006/20  ชันวางเอกสารเหล็กชนิดถอดได้ 6 
41  7110-11-003-007-008/20  ชันวางเอกสารเหล็กชนิดถอดได้ 2 
42  7125-02-002-001/2520B  ตู้เก็บแบบพิมพ์ 1 
43  7125-02-002-002/2520B  ตู้เก็บแบบพิมพ์ 1 
44  7195-07-001-003/2520B  เคาน์เตอร์ 1 
45  7195-14-004-001-004/20  โต๊ะอ่านหนังสือเดี่ยว 4 
46  7420-01-001-003/2519  เครื่องคำนวณเลข 1 
47  7420-01-001-005/2520  เครื่องคำนวณเลข 1 
48  7430-01-002-001/2520B  เครื่องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ 1 
49  7430-01-002-007/2520  เครื่องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ 1 
50  7430-01-002-008/2520  เครื่องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ 1 
51  7430-01-002-009/2520  เครื่องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ 1 
ขึ้นบน
ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th