หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ นักศึกษา ปฏิทินกิจกรรม
 สารสนเทศ :
E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU Mail FON KM FON eMeeting

   ครุภัณฑ์
ข้อมูลครุภัณฑ์
8   ก่อนปี 2546
01 (พัสดุสำนักงาน)
02 (การศึกษา)
03 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
03.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
04 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
04.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
05 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
05.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
06 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
07 (คอมพิวเตอร์)
08 (โฆษณา-เผยแพร่)
09 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)
8   ปี 2546
1 (พัสดุสำนักงาน)
2 (การศึกษา)
3 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
3.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
4 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
4.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
5 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
5.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
6 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
7 (คอมพิวเตอร์)
8 (โฆษณา-เผยแพร่)
9 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)  ครุภัณฑ์คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ครุภัณฑ์ - คณะพยาบาลศาสตร์

ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
ลำดับรหัสครุภัณฑ์ชื่อครุภัณฑ์จำนวน
1  2340-05-001-002/2529B  จักรยานยนต์ 1 
2  4120-01-001-004/2527B  เครื่องปรับอากาศ 1 
3  4140-01-002-062/2526B  พัดลมตังโต๊ะ 1 
4  4140-01-002-064/2526B  พัดลมตังโต๊ะ 1 
5  4140-01-002-065/2526B  พัดลมตังโต๊ะ 1 
6  4140-01-002-066/2526B  พัดลมตังโต๊ะ 1 
7  4140-01-002-068/2526B  พัดลมตังโต๊ะ 1 
8  4140-01-003-045-048/25  พัดลมเพดานแบบใบพัด 4 
9  4140-01-003-045-048/25  พัดลมเพดาน 4 
10  4630-02-001-002/2526B  เครื่องยิงท่อน้ำตัน 1 
11  5130-11-001-002/2526  สว่านไฟฟ้า 1 
12  5510-01-002-010/2525  กระดานไวท์บอร์ด 1 
13  5510-01-002-011/2526  กระดานไวท์บอร์ด 1 
14  5510-01-002-012/2526  กระดานไวท์บอร์ด 1 
15  5805-02-001-001/2526  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
16  5805-02-001-002/2526  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
17  6530-01-001-018-021/26  เตียงคนไข้ 4 
18  6530-02-002-014-015/26  โต๊ะข้างเตียง 2 
19  6530-02-002-016-022/26  โต๊ะข้างเตียง 7 
20  6530-11-005-006/2526  เสาแขวนน้ำเกลือ 1 
21  6530-11-014-002/2526B  เครื่องวัดความดันโลหิต 1 
22  6730-01-001-003/2526B  เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ 1 
23  6730-03-001-004/2526  เครื่องฉายภาพยนตร์ทังมีเสียงและไม่มีเสียง 1 
24  6730-07-007-001/2526  เครื่องตัดต่อภาพยนตร์ 1 
25  6740-21-001-001/2526  เครื่องกำหนดเวลาล้างฟิล์ม 1 
26  6770-01-003-001/2526  เทปสไลด์ 1 
27  7105-11-001-005/2526  ชุดรับแขก 1 
28  7110-02-001-015/2525  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 
29  7110-02-002-028/2526  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 1 
30  7110-02-006-043/2526  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
31  7110-05-007-336-355/26  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 20 
32  7110-05-007-336-372/26  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 17 
33  7110-06-012-029/2526  โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด 1 
34  7110-06-012-030/2526  โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด 1 
35  7110-06-012-031/2526  โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด 1 
36  7110-11-002-024-026/26  ชั้นวางเอกสาร 3 
37  7110-11-002-028/2526B  ชั้นวางเอกสาร 1 
38  7110-11-002-029/2526B  ชั้นวางเอกสาร 1 
39  7110-11-002-030/2526B  ชั้นวางเอกสาร 1 
40  7110-11-002-070/2526  ชั้นวางเอกสาร 1 
41  7110-11-002-071-072/26  ชั้นวางเอกสาร 2 
42  7125-02-001-004/2526B  ตู้เก็บของ 1 
43  7125-02-001-020/2526  ตู้เก็บของ 1 
44  7125-02-001-021/2526  ตู้เก็บของ 1 
45  7195-14-001-003/2526B  โต๊ะยืนบรรยาย 1 
46  7195-14-012-001-004/26  โต๊ะเก้าอี้โครงเหล็กสำเร็จรูป 4 
47  7220-01-001-003/2526B  พรม 1 
48  7230-01-001-006-015/26  ผ้าม่าน 10 
49  7230-09-001-001/2526  มู่ลี่ 1 
50  7230-09-001-002/2526  มู่ลี่ 1 
51  7230-09-001-003/2526  มู่ลี่ 1 
52  7420-01-001-008/2526  เครื่องคำนวณเลข 1 
53  7420-01-001-014/2526  เครื่องคำนวณเลข 1 
54  7430-01-001-018/2526  เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย 1 
55  7430-01-001-019/2526  เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย 1 
56  7430-01-001-020/2526  เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย 1 
57  7430-01-002-017/2526  เครื่องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ 1 
58  7520-10-003-001/2526  เครื่องหนีบหนังสือสำหรับเจาะรู 1 
59  7520-10-004-001/2526  เครื่องอัดหนังสือ 1 
ขึ้นบน
ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th