หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ นักศึกษา ปฏิทินกิจกรรม
 สารสนเทศ :
E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU Mail FON KM FON eMeeting

   ครุภัณฑ์
ข้อมูลครุภัณฑ์
8   ก่อนปี 2546
01 (พัสดุสำนักงาน)
02 (การศึกษา)
03 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
03.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
04 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
04.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
05 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
05.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
06 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
07 (คอมพิวเตอร์)
08 (โฆษณา-เผยแพร่)
09 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)
8   ปี 2546
1 (พัสดุสำนักงาน)
2 (การศึกษา)
3 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
3.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
4 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
4.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
5 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
5.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
6 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
7 (คอมพิวเตอร์)
8 (โฆษณา-เผยแพร่)
9 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)  ครุภัณฑ์คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ครุภัณฑ์ - คณะพยาบาลศาสตร์

ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
ลำดับรหัสครุภัณฑ์ชื่อครุภัณฑ์จำนวน
1  4110-01-001-004/2530  ตู้เย็น 1 
2  4140-01-004-019/2530B  พัดลมเพดานแบบโคจรหมุนรอบตัว 1 
3  4140-01-004-021/2531B  พัดลมเพดานแบบโคจรหมุนรอบตัว 1 
4  4140-01-004-022/2530B  พัดลมเพดานแบบโคจรหมุนรอบตัว 1 
5  4140-01-004-023/2530B  พัดลมเพดานแบบโคจรหมุนรอบตัว 1 
6  4140-01-004-025-026/30  พัดลมเพดานแบบโคจรหมุนรอบตัว 2 
7  4140-01-004-031/2531B  พัดลมเพดานแบบโคจรหมุนรอบตัว 1 
8  4140-01-004-057/2530  พัดลมเพดานแบบโคจรหมุนรอบตัว 1 
9  4140-01-004-058/2530  พัดลมเพดานแบบโคจรหมุนรอบตัว 1 
10  4140-01-008-001/2530B  พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว 1 
11  4140-01-008-002/2530B  พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว 1 
12  4140-01-008-003/2530B  พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว 1 
13  4140-01-008-004/2530B  พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว 1 
14  4520-01-001-002/2530  เครื่องทำน้ำอุ่น 1 
15  5510-01-001-014/2530  กระดานปิดประกาศ 1 
16  5510-01-001-015/2530B  กระดานปิดประกาศ 1 
17  5510-01-001-016/2530B  กระดานปิดประกาศ 1 
18  5510-01-002-017/2530  กระดานไวท์บอร์ด 1 
19  5510-01-002-018/2530  กระดานไวท์บอร์ด 1 
20  5805-02-001-004/2530B  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
21  5835-01-001-001/2530B  เครื่องขยายเสียง 1 
22  5962-04-001-001/2530B  มาตรสำหรับตรวจวัดวงจรไฟฟ้า 1 
23  5965-01-001-009-023/30  ไมโครโฟน 15 
24  5965-01-001-024/2530B  ไมโครโฟน 1 
25  6530-04-003-001/2530  หม้อนึ่งขวดนม 1 
26  6530-11-003-009/2530  รถวางเครื่องมือ 1 
27  6530-11-003-010/2530  รถวางเครื่องมือ 1 
28  6530-11-009-009/2530  เครื่องชั่งน้ำหนัก 1 
29  6730-01-001-006/2530B  เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ 1 
30  6730-04-001-009/2530  เครื่องฉายสไลด์ 1 
31  6770-01-002-001/2530B  วีดีโอเทป 1 
32  7105-04-001-001-015/30  เตียงเด็ก 1 
33  7105-08-001-001/2530  โต๊ะรับประทานอาหาร 1 
34  7105-15-001-001-002/30  โต๊ะแต่งตัวทำด้วยไม้ 1 
35  7110-01-001-006/2530  ตู้เก็บหนังสือ 1 
36  7110-02-001-020/2530  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 
37  7110-02-002-033/2530  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 1 
38  7110-02-006-054/2530  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
39  7110-05-007-057-062/30  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 6 
40  7110-05-007-063-069/30  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 6 
41  7110-05-007-070-071/30  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 2 
42  7110-05-007-072-081/30  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 10 
43  7110-05-007-082-085/30  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 4 
44  7110-05-007-086-097/30  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 12 
45  7110-05-007-098/2530  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
46  7110-05-007-099/2530  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
47  7110-05-007-100/2530  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
48  7110-05-007-102/2530  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
49  7110-05-007-103-106/30  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 4 
50  7110-05-007-107/2531  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
51  7110-05-008-177-180/30  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 4 
52  7110-05-008-185-194/30  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 10 
53  7110-05-014-001-002/30  เก้าอี้กลมหมุนได้มีล้อเลื่อน 2 
54  7110-05-015-001/2530B  เก้าอี้บุนวมปรับระดับได้ไม่มีล้อเลื่อน 1 
55  7110-05-015-002/2530B  เก้าอี้บุนวมปรับระดับได้ไม่มีล้อเลื่อน 1 
56  7110-06-007-050/2530  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
57  7110-06-012-035/2530  โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด 1 
58  7110-11-003-012/2530  ชันวางเอกสารเหล็กชนิดถอดได้ 1 
59  7110-11-004-002/2530  ชั้นไม้วางของโครงเหล็ก 1 
60  7110-11-004-003/2530  ชั้นไม้วางของโครงเหล็ก 1 
61  7110-11-004-004/2530  ชั้นไม้วางของโครงเหล็ก 1 
62  7125-02-002-007/2530  ตู้เก็บแบบพิมพ์ 1 
63  7125-02-002-008/2530  ตู้เก็บแบบพิมพ์ 1 
64  7310-02-001-001/2531  เตาอบไมโครเวฟ 1 
65  7330-05-001-001/2530  เครื่องบดอาหาร 1 
66  7420-01-001-011-012/30  เครื่องคำนวณเลข 2 
67  7430-01-001-005/2530B  เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย 1 
68  7430-01-001-007/2530  เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย 1 
69  7430-01-001-023/2530  เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย 1 
70  7430-01-001-025/2530  เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย 1 
71  7430-01-003-002/2530B  เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 
ขึ้นบน
ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th