หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ นักศึกษา ปฏิทินกิจกรรม
 สารสนเทศ :
E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU Mail FON KM FON eMeeting

   ครุภัณฑ์
ข้อมูลครุภัณฑ์
8   ก่อนปี 2546
01 (พัสดุสำนักงาน)
02 (การศึกษา)
03 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
03.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
04 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
04.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
05 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
05.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
06 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
07 (คอมพิวเตอร์)
08 (โฆษณา-เผยแพร่)
09 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)
8   ปี 2546
1 (พัสดุสำนักงาน)
2 (การศึกษา)
3 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
3.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
4 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
4.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
5 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
5.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
6 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
7 (คอมพิวเตอร์)
8 (โฆษณา-เผยแพร่)
9 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)  ครุภัณฑ์คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ครุภัณฑ์ - คณะพยาบาลศาสตร์

ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
ลำดับรหัสครุภัณฑ์ชื่อครุภัณฑ์จำนวน
1  5510-01-001-007-008/19  กระดานปิดประกาศ 2 
2  5510-01-001-009/2519B  กระดานปิดประกาศ 1 
3  6515-03-001-001/2519  เครื่องให้อ๊อกซิเจน 1 
4  6530-11-014-011/2519  เครื่องวัดความดันโลหิต 1 
5  6530-11-016-001/2519  เครื่องดูดน้ำย่อยจากกระเพาะ 1 
6  6530-11-017-001/2519  เครื่องให้อาหารเข้าหลอดเลือด 1 
7  6530-11-019-001/2519  เครื่องเจาะน้ำไขสันหลัง 1 
8  6530-11-020-001/2519  เครื่องตัดชิ้นเนื้อ 1 
9  6910-04-004-001/2519  หุ่นเต้านม 1 
10  7110-02-001-004/2519  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 
11  7110-02-002-003/2519B  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 1 
12  7110-02-002-014/2519  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 2 
13  7110-02-002-015/2519  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 1 
14  7110-02-002-016/2519  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 1 
15  7110-02-005-001/2519B  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 5 ลิ้นชัก 1 
16  7110-02-005-002/2519B  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 5 ลิ้นชัก 1 
17  7110-02-006-018/2519  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
18  7110-02-006-019/2519  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
19  7110-02-009-001/2519  ตู้เก็บบัตรรายการ 1 
20  7110-05-008-047-048/19  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 2 
21  7110-05-016-001-004/19  เก้าอี้บุนวมขาเหล็กพับไม่ได้ 4 
22  7110-05-016-005-016/19  เก้าอี้บุนวมขาเหล็กพับไม่ได้ 12 
23  7110-06-009-001/2519B  โต๊ะทำงานอื่น ๆ 1 
24  7110-06-009-002/2519B  โต๊ะทำงานอื่น ๆ 1 
25  7110-06-009-003/2519B  โต๊ะทำงานอื่น ๆ 1 
26  7110-06-009-004/2519B  โต๊ะทำงานอื่น ๆ 1 
27  7110-06-009-005/2519B  โต๊ะทำงานอื่น ๆ 1 
28  7110-06-012-014/2519  โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด 1 
29  7110-06-012-015/2519  โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด 1 
30  7110-11-002-010/2519B  ชั้นวางเอกสาร 1 
31  7110-11-002-011/2519B  ชั้นวางเอกสาร 1 
32  7110-11-002-012/2519B  ชั้นวางเอกสาร 1 
33  7110-11-002-013/2519B  ชั้นวางเอกสาร 1 
34  7110-11-002-014/2519B  ชั้นวางเอกสาร 1 
35  7110-11-002-015/2519B  ชั้นวางเอกสาร 1 
36  7110-11-002-016/2519B  ชั้นวางเอกสาร 1 
37  7110-11-002-017/2519B  ชั้นวางเอกสาร 1 
38  7110-11-002-018/2519B  ชั้นวางเอกสาร 1 
39  7110-11-002-019/2519B  ชั้นวางเอกสาร 1 
40  7195-14-002-002/2519B  โต๊ะวางของ 1 
41  7195-14-002-003/2519B  โต๊ะวางของ 1 
42  7195-14-002-004-006/19  โต๊ะวางของ 4 
43  7430-01-001-011/2519  เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย 1 
44  7430-01-002-005/2519  เครื่องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ 1 
ขึ้นบน
ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th