หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ นักศึกษา ปฏิทินกิจกรรม
 สารสนเทศ :
E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU Mail FON KM FON eMeeting

   ครุภัณฑ์
ข้อมูลครุภัณฑ์
8   ก่อนปี 2546
01 (พัสดุสำนักงาน)
02 (การศึกษา)
03 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
03.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
04 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
04.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
05 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
05.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
06 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
07 (คอมพิวเตอร์)
08 (โฆษณา-เผยแพร่)
09 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)
8   ปี 2546
1 (พัสดุสำนักงาน)
2 (การศึกษา)
3 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
3.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
4 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
4.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
5 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
5.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
6 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
7 (คอมพิวเตอร์)
8 (โฆษณา-เผยแพร่)
9 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)  ครุภัณฑ์คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ครุภัณฑ์ - คณะพยาบาลศาสตร์

ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
ลำดับรหัสครุภัณฑ์ชื่อครุภัณฑ์จำนวน
1  4110-01-001-001/2524B  ตู้เย็น 1 
2  4140-01-001-002-004/24  พัดลมตั้งพื้น 3 
3  4140-01-001-005/24B  พัดลมตั้งพื้น 1 
4  4140-01-001-006/2524B  พัดลมตั้งพื้น 1 
5  4140-01-001-007/2524B  พัดลมตั้งพื้น 1 
6  4140-01-001-009/24B  พัดลมตั้งพื้น 1 
7  4140-01-001-010/2524B  พัดลมตั้งพื้น 1 
8  4140-01-001-012/2524B  พัดลมตั้งพื้น 1 
9  4140-01-001-013/2524B  พัดลมตั้งพื้น 1 
10  4140-01-001-014/2524B  พัดลมตั้งพื้น 1 
11  4140-01-001-016/24B  พัดลมตั้งพื้น 1 
12  4140-01-001-017/2524  พัดลมตั้งพื้น 1 
13  4140-01-001-018/24B  พัดลมตั้งพื้น 1 
14  4140-01-001-019/2524B  พัดลมตั้งพื้น 1 
15  4140-01-002-002/2524B  พัดลมตังโต๊ะ 1 
16  4140-01-002-003/2524B  พัดลมตังโต๊ะ 1 
17  4140-01-002-004/2524B  พัดลมตังโต๊ะ 1 
18  4140-01-002-005/2524B  พัดลมตังโต๊ะ 1 
19  4140-01-002-007/2524B  พัดลมตังโต๊ะ 1 
20  4140-01-002-008/2524B  พัดลมตังโต๊ะ 1 
21  4140-01-002-010/2524B  พัดลมตังโต๊ะ 1 
22  4140-01-002-011/2524B  พัดลมตังโต๊ะ 1 
23  4140-01-002-012/2524B  พัดลมตังโต๊ะ 1 
24  4140-01-002-013/2524B  พัดลมตังโต๊ะ 1 
25  4140-01-002-014/2524B  พัดลมตังโต๊ะ 1 
26  4140-01-002-015/2524B  พัดลมตังโต๊ะ 1 
27  4140-01-002-016-018/24  พัดลมตังโต๊ะ 3 
28  4140-01-002-019/2524B  พัดลมตังโต๊ะ 1 
29  4140-01-002-021-025/24  พัดลมตังโต๊ะ 5 
30  4140-01-002-026-028/24  พัดลมตังโต๊ะ 3 
31  4140-01-002-030-031/24  พัดลมตังโต๊ะ 2 
32  4140-01-002-033-038/24  พัดลมตังโต๊ะ 6 
33  4140-01-002-039/2524B  พัดลมตังโต๊ะ 1 
34  4140-01-002-040/2524B  พัดลมตังโต๊ะ 1 
35  4140-01-002-041/2524  พัดลมตังโต๊ะ 1 
36  4140-01-002-042/2524  พัดลมตังโต๊ะ 3 
37  4140-01-002-043/2524  พัดลมตังโต๊ะ 3 
38  4140-01-002-045-046/24  พัดลมตังโต๊ะ 2 
39  4140-01-002-047/2524B  พัดลมตังโต๊ะ 1 
40  4140-01-002-048/2524B  พัดลมตังโต๊ะ 1 
41  4140-01-002-049/2524B  พัดลมตังโต๊ะ 1 
42  4140-01-002-051/2524B  พัดลมตังโต๊ะ 1 
43  4140-01-002-052/2524B  พัดลมตังโต๊ะ 1 
44  4140-01-002-055/2524B  พัดลมตังโต๊ะ 1 
45  4140-01-002-056/2524B  พัดลมตังโต๊ะ 1 
46  4140-01-002-057/2524B  พัดลมตังโต๊ะ 1 
47  4140-01-002-059/2524B  พัดลมตังโต๊ะ 1 
48  4140-01-002-060/2524B  พัดลมตังโต๊ะ 1 
49  4610-09-001-001/2525B  มาตรวัดน้ำ 1 
50  5510-01-001-011/2524  กระดานปิดประกาศ 1 
51  5835-01-001-005/24  เครื่องขยายเสียง 2 
52  5915-01-001-001/2524  เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 1 
53  5915-01-001-002-081/24  เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 80 
54  5962-04-001-001/2524  มาตรสำหรับตรวจวัดวงจรไฟฟ้า 1 
55  6515-03-001-009/2524  เครื่องให้อ๊อกซิเจน 1 
56  6515-03-001-010-011/27  เครื่องให้อ๊อกซิเจน 2 
57  6530-01-001-016-017/24  เตียงคนไข้ 2 
58  6530-11-014-025/2524  เครื่องวัดความดันโลหิต 1 
59  6645-06-001-003/2524B  นาฬิกา 1 
60  6730-01-001-001/2524B  เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ 1 
61  6730-07-001-001/2524  เครื่องควบคุมสไลด์ 1 
62  6740-21-002-001/2524  เครื่องก๊อปปี้สไลด์ทางการแพทย์ 1 
63  6770-01-001-004/2523  ฟิล์มภาพยนตร์ 1 
64  6770-01-001-005-006/24  ฟิล์มภาพยนตร์ 2 
65  6910-04-003-006/2524  หุ่นเชิงกราน 1 
66  7105-05-003-001-005/24  ม้านั่งยาวโครงเหล็ก 5 
67  7110-01-001-003/2524  ตู้เก็บหนังสือ 1 
68  7110-02-001-010/2524  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 
69  7110-02-002-025/2524  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 1 
70  7110-02-006-033/2524  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
71  7110-02-006-035/2524  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
72  7110-02-007-001/2524  ตู้ล๊อคเกอร์ 1 
73  7110-02-007-002-003/24  ตู้ล๊อคเกอร์ 6 
74  7110-02-007-004/2524  ตู้ล๊อคเกอร์ 1 
75  7110-02-007-005/2524  ตู้ล๊อคเกอร์ 6 
76  7110-02-007-006/2524  ตู้ล๊อคเกอร์ 1 
77  7110-02-007-007-008/24  ตู้ล๊อคเกอร์ 1 
78  7110-02-007-009-013/24  ตู้ล๊อคเกอร์ 5 
79  7110-02-007-014/24  ตู้ล๊อคเกอร์ 2 
80  7110-02-007-015/2524  ตู้ล๊อคเกอร์ 2 
81  7110-02-007-016/2524  ตู้ล๊อคเกอร์ 1 
82  7110-02-007-017/2524  ตู้ล๊อคเกอร์ 1 
83  7110-02-007-018/2524  ตู้ล๊อคเกอร์ 1 
84  7110-02-007-019/2524  ตู้ล๊อคเกอร์ 1 
85  7110-02-007-020/2524  ตู้ล๊อคเกอร์ 1 
86  7110-02-007-021/2524  ตู้ล๊อคเกอร์ 1 
87  7110-02-007-022/2524  ตู้ล๊อคเกอร์ 1 
88  7110-05-005-001/2524  เก้าอี้ระดับ 11 1 
89  7110-06-007-005/2524B  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
90  7110-06-007-006/2523  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
91  7110-06-007-006/2524B  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
92  7110-06-007-007/2523  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
93  7110-06-007-007/2524B  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
94  7110-06-007-008/2524B  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
95  7110-06-007-008-010/24  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 3 
96  7110-06-007-009/2524B  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
97  7110-06-007-010/2524B  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
98  7110-06-007-011/2524  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
99  7110-06-007-011/2524B  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
100  7110-06-007-012/2524  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
101  7110-06-007-012/2524B  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
102  7110-06-007-013/2524  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
103  7110-06-007-014/2524  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
104  7110-06-007-015-016/24  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 2 
105  7110-06-007-017/2524  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
106  7110-06-007-018/2524  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
107  7110-06-007-019/2524  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
108  7110-06-010-007-008/24  โต๊ะวางรายงาน 2 
109  7110-06-011-003/2524  โต๊ะประชุม 1 
110  7110-06-011-013/2524  โต๊ะประชุม 1 
111  7110-06-011-014/2524  โต๊ะประชุม 1 
112  7110-06-011-015/2524  โต๊ะประชุม 1 
113  7110-06-012-025/2524  โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด 1 
114  7110-06-012-026/2524  โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด 1 
115  7110-11-002-035-036/24  ชั้นวางเอกสาร 2 
116  7110-11-002-037-038/24  ชั้นวางเอกสาร 2 
117  7110-11-002-039-043/24  ชั้นวางเอกสาร 5 
118  7110-11-002-044-048/24  ชั้นวางเอกสาร 5 
119  7110-11-002-049/2524  ชั้นวางเอกสาร 1 
120  7110-11-003-010/2524  ชันวางเอกสารเหล็กชนิดถอดได้ 1 
121  7110-11-003-011/2524  ชันวางเอกสารเหล็กชนิดถอดได้ 1 
122  7125-02-002-002/2524  ตู้เก็บแบบพิมพ์ 1 
123  7195-13-001-001/2524B  ตู้แสดงนิทรรศการ 1 
124  7195-14-009-001/24B  โต๊ะสี่เหลี่ยมพับได้ 1 
125  7195-14-009-002/24B  โต๊ะสี่เหลี่ยมพับได้ 1 
126  7430-01-001-016/2524  เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย 1 
127  7430-01-002-015/2524  เครื่องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ 1 
ขึ้นบน
ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th