หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ นักศึกษา ปฏิทินกิจกรรม
 สารสนเทศ :
E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU Mail FON KM FON eMeeting

   ครุภัณฑ์
ข้อมูลครุภัณฑ์
8   ก่อนปี 2546
01 (พัสดุสำนักงาน)
02 (การศึกษา)
03 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
03.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
04 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
04.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
05 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
05.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
06 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
07 (คอมพิวเตอร์)
08 (โฆษณา-เผยแพร่)
09 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)
8   ปี 2546
1 (พัสดุสำนักงาน)
2 (การศึกษา)
3 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
3.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
4 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
4.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
5 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
5.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
6 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
7 (คอมพิวเตอร์)
8 (โฆษณา-เผยแพร่)
9 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)  ครุภัณฑ์คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ครุภัณฑ์ - คณะพยาบาลศาสตร์

ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
ลำดับรหัสครุภัณฑ์ชื่อครุภัณฑ์จำนวน
1  5510-01-001-007-010/23  กระดานปิดประกาศ 4 
2  6515-03-001-008/2523  เครื่องให้อ๊อกซิเจน 1 
3  6770-01-001-003/2523  ฟิล์มภาพยนตร์ 1 
4  6910-04-003-005/2523  หุ่นเชิงกราน 1 
5  6910-04-004-002/2523  หุ่นเต้านม 1 
6  7105-05-001-001/2523B  ชุดม้านั่งหินขัด 1 
7  7110-02-001-008/2523  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 
8  7110-02-001-009/2523  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 
9  7110-06-007-001/2523  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
10  7110-06-007-001/2523B  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
11  7110-06-007-002/2523  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
12  7110-06-007-002/2523B  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
13  7110-06-007-003/2523  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
14  7110-06-007-003/2523B  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
15  7110-06-007-004/2523  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
16  7110-06-007-004/2523B  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
17  7110-06-007-005/2523  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
18  7110-06-012-024/2523  โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด 1 
19  7110-11-002-032-034/23  ชั้นวางเอกสาร 3 
20  7430-01-001-015/2523  เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย 1 
21  7910-01-001-003/2523  เครื่องขัดพื้น 1 
ขึ้นบน
ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th