หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ นักศึกษา ปฏิทินกิจกรรม
 สารสนเทศ :
E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU Mail FON KM FON eMeeting

   ครุภัณฑ์
ข้อมูลครุภัณฑ์
8   ก่อนปี 2546
01 (พัสดุสำนักงาน)
02 (การศึกษา)
03 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
03.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
04 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
04.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
05 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
05.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
06 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
07 (คอมพิวเตอร์)
08 (โฆษณา-เผยแพร่)
09 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)
8   ปี 2546
1 (พัสดุสำนักงาน)
2 (การศึกษา)
3 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
3.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
4 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
4.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
5 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
5.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
6 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
7 (คอมพิวเตอร์)
8 (โฆษณา-เผยแพร่)
9 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)  ครุภัณฑ์คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ครุภัณฑ์ - คณะพยาบาลศาสตร์

ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
ลำดับรหัสครุภัณฑ์ชื่อครุภัณฑ์จำนวน
1  4110-03-001-017/2541  เครื่องทำน้ำเย็น 1 
2  4110-03-001-018/2541  เครื่องทำน้ำเย็น 1 
3  4110-03-001-019/2541  เครื่องทำน้ำเย็น 1 
4  4110-03-001-020/2541  เครื่องทำน้ำเย็น 1 
5  4110-03-001-021/2541  เครื่องทำน้ำเย็น 1 
6  4110-03-001-022/2541  เครื่องทำน้ำเย็น 1 
7  4110-03-002-006/2541  เครื่องกรองน้ำ 1 
8  4110-03-002-007/2541  เครื่องกรองน้ำ 1 
9  4110-03-002-008/2541  เครื่องกรองน้ำ 1 
10  4110-03-002-009/2541  เครื่องกรองน้ำ 1 
11  4110-03-002-010/2541  เครื่องกรองน้ำ 1 
12  4110-03-002-011/2541  เครื่องกรองน้ำ 1 
13  4110-03-002-012/2541  เครื่องกรองน้ำ 1 
14  4110-03-002-013/2541  เครื่องกรองน้ำ 1 
15  4110-03-002-014/2541  เครื่องกรองน้ำ 1 
16  4110-03-002-015/2541  เครื่องกรองน้ำ 1 
17  4110-03-002-016/2541  เครื่องกรองน้ำ 1 
18  4110-03-002-017/2541  เครื่องกรองน้ำ 1 
19  4120-01-001-001-006/41  เครื่องปรับอากาศ 6 
20  4120-01-001-104/2541B  เครื่องปรับอากาศ 1 
21  4120-01-001-105/2541B  เครื่องปรับอากาศ 1 
22  4120-01-001-106/2541B  เครื่องปรับอากาศ 1 
23  4120-01-001-107/2541B  เครื่องปรับอากาศ 1 
24  4120-01-001-108/2541B  เครื่องปรับอากาศ 1 
25  4120-01-001-109/2541B  เครื่องปรับอากาศ 1 
26  4120-01-001-110/2541  เครื่องปรับอากาศ 1 
27  4120-01-001-111/2541  เครื่องปรับอากาศ 1 
28  4120-01-001-112/2541  เครื่องปรับอากาศ 1 
29  4120-01-001-113/2541B  เครื่องปรับอากาศ 1 
30  4120-01-001-114/2541B  เครื่องปรับอากาศ 1 
31  4120-01-001-115/2541B  เครื่องปรับอากาศ 1 
32  4120-01-001-116/2541B  เครื่องปรับอากาศ 1 
33  4120-01-001-117/2541B  เครื่องปรับอากาศ 1 
34  4120-01-001-118/2541B  เครื่องปรับอากาศ 1 
35  4120-01-001-119/2541B  เครื่องปรับอากาศ 1 
36  4120-01-001-120/2541B  เครื่องปรับอากาศ 1 
37  4120-01-001-121/2541B  เครื่องปรับอากาศ 1 
38  4120-01-001-122/2541B  เครื่องปรับอากาศ 1 
39  4120-01-001-123/2541B  เครื่องปรับอากาศ 1 
40  4120-01-001-124/2541B  เครื่องปรับอากาศ 1 
41  4120-01-001-125/2541B  เครื่องปรับอากาศ 1 
42  4120-01-001-126/2541B  เครื่องปรับอากาศ 1 
43  4120-01-001-127/2541B  เครื่องปรับอากาศ 1 
44  4120-01-001-128/2541B  เครื่องปรับอากาศ 1 
45  4120-01-001-129/2541B  เครื่องปรับอากาศ 1 
46  4120-01-001-130/2541B  เครื่องปรับอากาศ 1 
47  4120-01-001-131/2541B  เครื่องปรับอากาศ 1 
48  4120-01-001-132/2541B  เครื่องปรับอากาศ 1 
49  4120-01-001-133/2541B  เครื่องปรับอากาศ 1 
50  4120-01-001-134/2541B  เครื่องปรับอากาศ 1 
51  4120-01-001-135/2541B  เครื่องปรับอากาศ 1 
52  4120-01-001-136/2541B  เครื่องปรับอากาศ 1 
53  4120-01-001-137/2541B  เครื่องปรับอากาศ 1 
54  4120-01-001-138/2541B  เครื่องปรับอากาศ 1 
55  4120-01-001-139/2541B  เครื่องปรับอากาศ 1 
56  4120-01-001-140/2541B  เครื่องปรับอากาศ 1 
57  4120-01-001-141/2541B  เครื่องปรับอากาศ 1 
58  4120-01-001-142/2541B  เครื่องปรับอากาศ 1 
59  4120-01-001-143/2541B  เครื่องปรับอากาศ 1 
60  4120-01-001-144/2541B  เครื่องปรับอากาศ 1 
61  4120-01-001-145/2541B  เครื่องปรับอากาศ 1 
62  4140-01-001-038/2541  พัดลมตั้งพื้น 1 
63  4140-01-001-039/2541  พัดลมตั้งพื้น 1 
64  4140-01-002-103/2540  พัดลมตังโต๊ะ 1 
65  4140-01-002-104/2540  พัดลมตังโต๊ะ 1 
66  4140-01-002-105/2540  พัดลมตังโต๊ะ 1 
67  4140-01-002-106/2540  พัดลมตังโต๊ะ 1 
68  4140-01-002-107/2540  พัดลมตังโต๊ะ 1 
69  4140-01-007-033-034/41  พัดลมผนัง 2 
70  4140-01-007-035-054/41  พัดลมผนัง 19 
71  4140-01-007-055-188/41  พัดลมผนัง 133 
72  4140-01-007-090/2541  พัดลมผนัง 1 
73  4140-01-007-189-194/41  พัดลมผนัง 6 
74  4140-01-008-051-052/41  พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว 2 
75  5815-01-001-003/2541  เครื่องโทรสาร 1 
76  5835-01-001-011-027/41  เครื่องขยายเสียง 17 
77  5950-04-002-010/2541  เครื่องปรับแรงดันใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 
78  5950-04-002-011/2541  เครื่องปรับแรงดันใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 
79  5950-04-002-012/2541  เครื่องปรับแรงดันใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 
80  5950-04-002-013/2541  เครื่องปรับแรงดันใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 
81  5950-04-002-014/2541  เครื่องปรับแรงดันใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 
82  5950-04-002-015/2541  เครื่องปรับแรงดันใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 
83  5950-04-002-016/2541B  เครื่องปรับแรงดันใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 
84  5950-04-002-018/2541  เครื่องปรับแรงดันใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 
85  5965-01-001-014/2541  ไมโครโฟน 1 
86  6530-11-046-001/2541  เครื่องวัดและติดตามประมาณความอิ่มตัวของอ็อกซิเจนใน 1 
87  6720-05-001-006/2541  กล้องถ่ายรูป 1 
88  6730-01-001-008-024/41  เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ 17 
89  6730-02-001-011-027/41  จอรับภาพ 17 
90  6730-04-001-015-019/41  เครื่องฉายสไลด์ 5 
91  6730-04-001-020-021/41  เครื่องฉายสไลด์ 2 
92  6910-04-001-015/2541  หุ่นจำลอง 1 
93  6930-04-001-001-002/41  ชุดอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน 2 
94  7105-08-001-003-012/41  โต๊ะรับประทานอาหาร 12 
95  7105-08-002-001/2541  โต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง 1 
96  7105-10-001-033/2541  โต๊ะไม้ 1 
97  7110-01-001-007/2541  ตู้เก็บหนังสือ 1 
98  7110-01-002-001/2541  ตู้อ่านหนังสือ 1 
99  7110-02-001-026-027/41  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 2 
100  7110-05-007-001-450/41  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 450 
101  7110-05-008-710-840/41  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 131 
102  7110-05-011-051-062/41  เก้าอี้ขาไม้แป้นกลม 12 
103  7110-05-012-011-070/41  เก้าอี้ไม้ 60 
104  7110-06-014-022/2541  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 
105  7110-06-014-023/2541  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 
106  7110-06-014-024/2541  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 
107  7110-06-014-025/2541  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 
108  7110-06-015-040/2541  โต๊ะโฟเมก้าขาเหล็กพับได้ 1 
109  7110-06-019-001-024/41  โต๊ะเอนกประสงค์(โต๊ะขาเหล็ก) 24 
110  7110-11-002-079/2541  ชั้นวางเอกสาร 1 
111  7110-11-002-080/2541  ชั้นวางเอกสาร 1 
112  7125-02-009-053/2541B  ตู้เสื้อผ้า 1 
113  7195-14-004-005-022/41  โต๊ะอ่านหนังสือเดี่ยว 18 
114  7210-01-001-001-340/41  เตียงนอนโครงเหล็กพื้นไม้อัด 340 
115  7210-01-001-341-420/41  เตียงนอนโครงเหล็กพื้นไม้อัด 80 
116  7230-01-001-156-179/41  ผ้าม่าน 24 
117  7230-01-001-180-188/41  ผ้าม่าน 9 
118  7230-01-001-189-190/41  ผ้าม่าน 2 
119  7310-02-001-006-007/41  เตาอบไมโครเวฟ 2 
120  7420-01-001-024-025/41  เครื่องคำนวณเลข 2 
121  7430-03-002-003/2541  เครื่องถ่ายเอกสาร 1 
122  7440-01-001-005/2541  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
123  7440-01-001-028/2541  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
124  7440-01-001-029/2541  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
125  7440-01-001-030/2541  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
126  7440-01-001-031/2541  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
127  7440-01-001-032/2541B  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
128  7440-01-001-033/2541B  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
129  7440-01-001-034/2541  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
130  7440-01-001-036/2541  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
131  7440-01-001-037/2541  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
132  7440-01-001-038/2541  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
133  7440-01-001-039/2541  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
134  7440-01-001-040/2541  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
135  7440-01-001-043/2541  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
136  7440-01-001-044/2541  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
137  7440-01-001-045/2541  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
138  7440-01-001-046/2541  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
139  7440-01-001-047/2541  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
140  7440-01-001-048/2541  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
141  7440-01-001-049/2541  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
142  7440-01-002-024/2541  เครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง 1 
143  7440-01-002-025/2541  เครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง 1 
144  7440-01-002-027/2541  เครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง 1 
145  7440-09-001-005/2541  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 
146  7440-09-001-006/2541B  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 
147  7440-09-001-007/2541  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 
148  7440-09-001-008/2541  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 
149  7440-09-008-001/2540  อุปกรณ์เชื่อมต่อเพื่อการสืบค้น 1 
150  7440-09-012-001-002/41  หน่วยความจำ 2 
151  7440-09-013-001/2540  ชุดโปรเซสเซอร์ 1 
152  7440-09-014-001/2541B  เครื่องอ่านบาร์โค้ด 1 
153  7440-09-014-001/2541B  เครื่องอ่านบาร์โค๊ดชนิด Build-in Decoder 1 
154  7730-02-001-009/2541  เครื่องรับวิทยุ 1 
155  7730-03-001-038/2541  เครื่องรับโทรทัศน์ 1 
156  7730-03-001-039/2541  เครื่องรับโทรทัศน์ 1 
157  7730-06-001-018/2541  เครื่องเล่นวีดีโอ 1 
158  7810-14-001-002/2541B  จักรยานโครเมี่ยม 1 
159  7810-14-002-002/2541B  เครื่องวิ่งซุปเปอร์จ๊อก 1 
160  7810-14-003-002/2541B  เก้าอี้รัดหน้าท้อง 1 
161  7810-14-004-001/2541B  โฮมยิม 1 
162  7830-02-001-001/2541  กระดานลื่น 1 
163  7830-12-001-001/2541  บาร์โหน 1 
164  5950-04-002-012/2541  เครื่องสำรองไฟ 1 
165  5950-04-002-012/2541  เครื่องสำรองไฟ 1 
166  7110-06-014-022  โต๊ะ 0 
167  7440-01-001-039  CPU 0 
168  7440-01-001-039  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 0 
169  7440-01-001-005  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 0 
ขึ้นบน
ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th