หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ นักศึกษา ปฏิทินกิจกรรม
 สารสนเทศ :
E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU Mail FON KM FON eMeeting

   ครุภัณฑ์
ข้อมูลครุภัณฑ์
8   ก่อนปี 2546
01 (พัสดุสำนักงาน)
02 (การศึกษา)
03 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
03.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
04 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
04.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
05 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
05.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
06 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
07 (คอมพิวเตอร์)
08 (โฆษณา-เผยแพร่)
09 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)
8   ปี 2546
1 (พัสดุสำนักงาน)
2 (การศึกษา)
3 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
3.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
4 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
4.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
5 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
5.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
6 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
7 (คอมพิวเตอร์)
8 (โฆษณา-เผยแพร่)
9 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)  ครุภัณฑ์คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ครุภัณฑ์ - คณะพยาบาลศาสตร์

ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
ลำดับรหัสครุภัณฑ์ชื่อครุภัณฑ์จำนวน
1  2310-06-001-004/2534  รถโดยสารตู้ (รถตู้) 1 
2  3510-03-001-003/2534  เครื่องซักผ้า 1 
3  4110-03-001-002/2534  เครื่องทำน้ำเย็น 1 
4  4110-03-001-003-004/34  เครื่องทำน้ำเย็น 2 
5  4120-01-001-020/2534B  เครื่องปรับอากาศ 1 
6  4120-01-001-021-022/34  เครื่องปรับอากาศ 2 
7  4120-01-001-023/2534B  เครื่องปรับอากาศ 1 
8  4120-01-001-024/2534B  เครื่องปรับอากาศ 2 
9  4120-01-001-025/2534B  เครื่องปรับอากาศ 1 
10  4120-01-001-026/2534B  เครื่องปรับอากาศ 1 
11  4120-01-001-027-034/34  เครื่องปรับอากาศ 8 
12  4120-01-001-035-037/34  เครื่องปรับอากาศ 3 
13  4120-01-001-038/2534B  เครื่องปรับอากาศ 1 
14  4120-01-001-039-040/34  เครื่องปรับอากาศ 2 
15  4120-01-001-041-042/34  เครื่องปรับอากาศ 2 
16  4120-01-001-043/2534B  เครื่องปรับอากาศ 1 
17  4120-01-001-044-045/35  เครื่องปรับอากาศ 2 
18  4120-01-001-046-048/34  เครื่องปรับอากาศ 1 
19  4120-01-001-049/2534B  เครื่องปรับอากาศ 1 
20  4120-01-001-050/2534B  เครื่องปรับอากาศ 1 
21  4140-01-001-026/2534B  พัดลมตั้งพื้น 1 
22  4140-01-001-027/2534B  พัดลมตั้งพื้น 1 
23  4140-01-001-028/2534B  พัดลมตั้งพื้น 1 
24  4140-01-001-029/2534B  พัดลมตั้งพื้น 1 
25  4140-01-002-001/2534  พัดลมตังโต๊ะ 1 
26  4140-01-002-002/2534  พัดลมตังโต๊ะ 1 
27  4140-01-002-003/2534  พัดลมตังโต๊ะ 1 
28  4140-01-002-004/2534  พัดลมตังโต๊ะ 1 
29  4140-01-002-075/2534B  พัดลมตังโต๊ะ 1 
30  4140-01-002-077/2534B  พัดลมตังโต๊ะ 1 
31  4140-01-002-078/2534B  พัดลมตังโต๊ะ 1 
32  4140-01-002-080/2534B  พัดลมตังโต๊ะ 1 
33  4140-01-002-081/2534B  พัดลมตังโต๊ะ 1 
34  4140-01-002-082/2534B  พัดลมตังโต๊ะ 1 
35  4140-01-002-089/2534B  พัดลมตังโต๊ะ 1 
36  4140-01-002-090/2534B  พัดลมตังโต๊ะ 1 
37  4140-01-003-022/2534B  พัดลมเพดานแบบใบพัด 1 
38  4140-01-003-022/2534B  พัดลมเพดาน 1 
39  4140-01-003-057-060/34  พัดลมเพดานแบบใบพัด 4 
40  4140-01-003-057-060/34  พัดลมเพดาน 4 
41  4140-01-008-023/2533B  พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว 1 
42  4520-01-001-003-004/34  เครื่องทำน้ำอุ่น 1 
43  4520-01-001-009/2534  เครื่องทำน้ำอุ่น 1 
44  5510-01-001-015/2534  กระดานปิดประกาศ 1 
45  5805-02-001-034/2534B  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
46  5805-02-001-036/2534B  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
47  5805-02-001-038/2534B  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
48  5805-02-001-039/2534B  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
49  5805-02-001-041/2534B  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
50  5805-03-001-001/2534  ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ 1 
51  5835-01-001-015/2534  เครื่องขยายเสียง 1 
52  5920-02-001-001/2534B  ไม้ชักฟิวส์ 1 
53  5965-01-001-035-036/34  ไมโครโฟน 2 
54  5965-01-001-038-045/34  ไมโครโฟน 8 
55  5965-02-001-017-048/34  ลำโพง 32 
56  5965-06-003-001-004/34  ขาตั้งไมโครโฟน แบบตั้งโต๊ะ 4 
57  5965-06-004-001-008/34  ขาตั้งไมโครโฟน แบบตั้งพื้น 5 
58  5965-06-005-001-008/34  เครื่องผสมสัญญาณ 8 
59  6530-02-005-001/2534  เครื่องวัดไขมันใต้ผิวหนัง 1 
60  6530-11-003-011/2534  รถวางเครื่องมือ 1 
61  6530-11-007-007/2534  เครื่องตรวจตา หู 1 
62  6530-11-009-010/2534  เครื่องชั่งน้ำหนัก 1 
63  6530-11-009-011/2534  เครื่องชั่งน้ำหนัก 1 
64  6530-11-014-011-012/34  เครื่องวัดความดันโลหิต 2 
65  6530-11-014-018/2534  เครื่องวัดความดันโลหิต 1 
66  6645-06-001-004/2529B  นาฬิกา 1 
67  6720-05-001-001/2534B  กล้องถ่ายรูป 1 
68  6730-01-001-009-013/34  เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ 5 
69  6730-04-001-004/2534B  เครื่องฉายสไลด์ 1 
70  6730-04-001-008/2534  เครื่องฉายสไลด์ 1 
71  6910-04-001-006/2534  หุ่นจำลอง 1 
72  6910-04-001-007/2534  หุ่นจำลอง 1 
73  6910-04-002-013/2534  ตุ๊กตาเด็ก 1 
74  6910-04-003-012/2534  หุ่นเชิงกราน 1 
75  7105-11-001-007/2533B  ชุดรับแขก 1 
76  7110-02-002-034/2534  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 1 
77  7110-05-008-229/2535B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
78  7110-05-008-230/2535B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
79  7110-05-008-231/2535B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
80  7110-05-008-232/2535B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
81  7110-05-008-233/2535B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
82  7110-05-008-234/2535B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
83  7110-05-008-235/2535B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
84  7110-05-008-236/2535B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
85  7110-05-008-237/2535B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
86  7110-05-008-238/2535B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
87  7110-05-008-239/2535B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
88  7110-05-008-240/2535B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
89  7110-05-008-241/2535B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
90  7110-05-008-242/2535B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
91  7110-05-008-243/2535B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
92  7110-05-008-244/2535B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
93  7110-05-008-245/2535B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
94  7110-05-008-246/2535B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
95  7110-05-008-247/2535B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
96  7110-05-008-248/2535B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
97  7110-05-016-001-014/34  เก้าอี้บุนวมขาเหล็กพับไม่ได้ 14 
98  7110-06-011-012/2534  โต๊ะประชุม 1 
99  7110-06-012-038/2534  โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด 1 
100  7110-06-012-039/2534  โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด 1 
101  7110-06-014-001/2535B  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 
102  7110-06-014-002/2535B  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 
103  7110-11-002-101-102/34  ชั้นวางเอกสาร 2 
104  7110-11-003-017/2534  ชันวางเอกสารเหล็กชนิดถอดได้ 1 
105  7125-02-001-014/2534  ตู้เก็บของ 1 
106  7125-02-001-015/2534  ตู้เก็บของ 1 
107  7125-02-001-016/2534  ตู้เก็บของ 1 
108  7125-02-001-017/2534  ตู้เก็บของ 1 
109  7125-02-001-018/2534B  ตู้เก็บของ 1 
110  7125-02-001-023/2534  ตู้เก็บของ 1 
111  7210-01-002-001-020/34  เตียงนอนไม้ ขนาด 4 ฟุต 20 
112  7230-01-001-044/2534B  ผ้าม่าน 1 
113  7320-13-003-001/2534  เครื่องชั่งอาหาร 1 
114  7320-13-004-001/2534  เครื่องปั่นอาหาร 1 
115  7430-01-003-005/2534  เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 
116  7440-01-002-009/2535B  เครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง 1 
117  7440-09-002-001/2534B  โปรแกรมสำเร็จรูป 1 
118  7520-02-001-001/2534B  เครื่องเจาะกระดาษ 3 รู 1 
119  7730-01-002-001/2534B  เครื่องปรับแต่งเสียง 1 
120  7730-03-001-003-004/34  เครื่องรับโทรทัศน์ 2 
121  7740-03-001-004/2534  เครื่องบันทึกเสียง 1 
122  7910-01-001-001/2534B  เครื่องขัดพื้น 1 
123  6-7110-06-014-001  โต๊ะ 0 
ขึ้นบน
ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th