หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ นักศึกษา ปฏิทินกิจกรรม
 สารสนเทศ :
E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU Mail FON KM FON eMeeting

   ครุภัณฑ์
ข้อมูลครุภัณฑ์
8   ก่อนปี 2546
01 (พัสดุสำนักงาน)
02 (การศึกษา)
03 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
03.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
04 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
04.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
05 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
05.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
06 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
07 (คอมพิวเตอร์)
08 (โฆษณา-เผยแพร่)
09 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)
8   ปี 2546
1 (พัสดุสำนักงาน)
2 (การศึกษา)
3 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
3.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
4 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
4.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
5 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
5.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
6 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
7 (คอมพิวเตอร์)
8 (โฆษณา-เผยแพร่)
9 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)  ครุภัณฑ์คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ครุภัณฑ์ - คณะพยาบาลศาสตร์

ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
ลำดับรหัสครุภัณฑ์ชื่อครุภัณฑ์จำนวน
1  2310-06-001-003/2533  รถโดยสารตู้ (รถตู้) 1 
2  3655-03-001-004/2533B  ถังแก๊ส 1 
3  4110-03-001-007/2533  เครื่องทำน้ำเย็น 1 
4  4120-01-001-015/2533B  เครื่องปรับอากาศ 1 
5  4120-01-001-016/2533  เครื่องปรับอากาศ 1 
6  4120-01-001-017/2533B  เครื่องปรับอากาศ 1 
7  4120-01-001-018/2533B  เครื่องปรับอากาศ 1 
8  4120-01-001-019/2533B  เครื่องปรับอากาศ 1 
9  4120-01-001-051/2533B  เครื่องปรับอากาศ 1 
10  4120-01-001-052/2533B  เครื่องปรับอากาศ 1 
11  4120-01-001-053/2533B  เครื่องปรับอากาศ 1 
12  4120-01-001-054/2533B  เครื่องปรับอากาศ 1 
13  4140-01-002-072-074/33  พัดลมตังโต๊ะ 3 
14  4140-01-003-055-056/33  พัดลมเพดานแบบใบพัด 2 
15  4140-01-003-055-056/33  พัดลมเพดาน 2 
16  4520-01-001-004-005/34  เครื่องทำน้ำอุ่น 2 
17  4520-01-001-011-012/34  เครื่องทำน้ำอุ่น 2 
18  4910-18-001-001/2532  แม่แรงต่าง ๆ (แม่แรงจะเข้) 1 
19  5510-01-002-021/2533  กระดานไวท์บอร์ด 1 
20  5805-02-001-025/2533B  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
21  5805-02-001-027/2533B  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
22  5805-02-001-028/2533B  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
23  5805-02-001-029/2533B  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
24  5805-02-001-031/2533B  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
25  5835-01-001-007-014/33  เครื่องขยายเสียง 8 
26  5835-01-001-017/2533  เครื่องขยายเสียง 1 
27  5835-01-001-018/2533  เครื่องขยายเสียง 1 
28  5965-01-001-029-033/33  ไมโครโฟน 8 
29  5965-01-001-048-053/33  ไมโครโฟน 6 
30  5965-02-001-001-016/33  ลำโพง 16 
31  5965-02-001-049/2533B  ลำโพง 1 
32  5965-02-001-050-061/33  ลำโพง 12 
33  6730-01-001-008/2533B  เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ 1 
34  6730-01-008-001/2533  เครื่องผสมภาพ 1 
35  6730-04-001-003/2533B  เครื่องฉายสไลด์ 1 
36  6910-04-002-012/2533  ตุ๊กตาเด็ก 1 
37  6910-04-005-001/2533  หุ่นสาธิตการตรวจครรภ์ 1 
38  7105-08-001-001/2533B  โต๊ะรับประทานอาหาร 1 
39  7105-11-001-006/2532B  ชุดรับแขก 1 
40  7105-11-002-001/2533B  โซฟา 1 
41  7110-02-001-010/2533B  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 
42  7110-02-001-011/2533B  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 
43  7110-02-001-012/2533  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 
44  7110-02-001-013/2533  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 
45  7110-02-001-014/2533  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 
46  7110-02-001-015/2533  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 
47  7110-02-009-005-006/33  ตู้เก็บบัตรรายการ 2 
48  7110-05-008-179/2533B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
49  7110-05-008-180/2533B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
50  7110-05-008-181/2533B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
51  7110-05-008-182/2533B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
52  7110-05-008-183/2533B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
53  7110-05-008-184/2533B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
54  7110-05-008-185/2533B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
55  7110-05-008-186/2533B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
56  7110-05-008-187/2533B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
57  7110-05-008-188/2533B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
58  7110-05-008-189/2533B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
59  7110-05-008-190/2533B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
60  7110-05-008-191/2533B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
61  7110-05-008-192/2533B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
62  7110-05-008-193/2533B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
63  7110-05-008-195/2533B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
64  7110-05-008-196/2533B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
65  7110-05-008-197/2533B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
66  7110-05-008-198/2533B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
67  7110-05-008-199/2533B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
68  7110-05-008-200/2533B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
69  7110-05-008-201/2533B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
70  7110-05-008-202/2533B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
71  7110-05-008-204/2533B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
72  7110-05-008-205/2533B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
73  7110-05-008-206/2533B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
74  7110-05-008-207/2533B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
75  7110-05-008-208/2533B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
76  7110-05-008-209/2533B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
77  7110-05-008-210/2533B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
78  7110-05-008-212/2533B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
79  7110-05-008-213/2533B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
80  7110-05-008-214/2533B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
81  7110-05-008-215/2533B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
82  7110-05-008-216/2533B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
83  7110-05-008-217/2533B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
84  7110-05-008-218/2533B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
85  7110-05-008-219/2533B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
86  7110-05-008-220/2533B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
87  7110-05-008-221/2533B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
88  7110-05-008-222/2533B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
89  7110-05-008-223/2533B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
90  7110-05-008-224/2533B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
91  7110-05-008-225/2533B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
92  7110-05-008-226/2533B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
93  7110-05-008-227/2533B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
94  7110-05-008-228/2533B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
95  7110-05-017-001/2533B  เก้าอี้ทรงสูง 1 
96  7110-05-017-002/2533B  เก้าอี้ทรงสูง 1 
97  7110-05-017-003/2533B  เก้าอี้ทรงสูง 1 
98  7110-06-009-006/2533B  โต๊ะทำงานอื่น ๆ 1 
99  7110-06-010-009/2533  โต๊ะวางรายงาน 1 
100  7110-06-010-010/2533  โต๊ะวางรายงาน 1 
101  7110-06-012-036/2533  โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด 1 
102  7110-11-002-032/2533B  ชั้นวางเอกสาร 1 
103  7110-11-002-035/2533B  ชั้นวางเอกสาร 1 
104  7125-02-001-007/2533B  ตู้เก็บของ 1 
105  7125-02-001-009/2533B  ตู้เก็บของ 1 
106  7125-02-001-010/2533B  ตู้เก็บของ 1 
107  7125-02-001-011/2533B  ตู้เก็บของ 1 
108  7125-02-009-001/2533B  ตู้เสื้อผ้า 1 
109  7125-05-001-002/2533  ตู้แขวนผนัง 1 
110  7125-05-001-003/2533  ตู้แขวนผนัง 1 
111  7195-07-001-004/2533B  เคาน์เตอร์ 1 
112  7210-01-003-001-004/33  เตียงนอนไม้ ขนาด 3.5 ฟุต 4 
113  7230-01-001-028-031/33  ผ้าม่าน 4 
114  7230-01-001-032-035/33  ผ้าม่าน 4 
115  7230-01-001-036/2533B  ผ้าม่าน 1 
116  7230-01-001-037/2533B  ผ้าม่าน 1 
117  7230-01-001-038/2533B  ผ้าม่าน 1 
118  7310-11-001-001-002/33  เตาแก๊ส 2 
119  7320-13-002-001/2533B  อ้างล้างชาม 1 
120  7320-13-002-002/2533B  อ้างล้างชาม 1 
121  7430-01-003-003/2533  เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 
122  7430-01-003-004/2533  เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 
123  7440-01-001-001/2533  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
124  7740-03-001-005/2533B  เครื่องบันทึกเสียง 1 
125  7830-16-001-001/2533  ลูกโลกหมุน 1 
ขึ้นบน
ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th