หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   ครุภัณฑ์
ข้อมูลครุภัณฑ์
8   ก่อนปี 2546
01 (พัสดุสำนักงาน)
02 (การศึกษา)
03 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
03.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
04 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
04.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
05 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
05.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
06 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
07 (คอมพิวเตอร์)
08 (โฆษณา-เผยแพร่)
09 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)
8   ปี 2546
1 (พัสดุสำนักงาน)
2 (การศึกษา)
3 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
3.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
4 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
4.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
5 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
5.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
6 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
7 (คอมพิวเตอร์)
8 (โฆษณา-เผยแพร่)
9 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)  ครุภัณฑ์คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ครุภัณฑ์ - คณะพยาบาลศาสตร์

ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
ลำดับรหัสครุภัณฑ์ชื่อครุภัณฑ์จำนวน
1  3920-05-001-001/2521  รถเข็นหนังสือ 1 
2  4110-01-001-003/2521  ตู้เย็น 1 
3  4140-01-003-004/2521B  พัดลมเพดานแบบใบพัด 1 
4  4140-01-003-004/2521B  พัดลมเพดาน 1 
5  4610-09-004-001/2521B  เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม 1 
6  5835-01-001-003/2521  เครื่องขยายเสียง 1 
7  6505-04-001-001/2521B  โครงกระดูก 1 
8  6515-03-001-003/2521  เครื่องให้อ๊อกซิเจน 1 
9  6530-11-003-001/2523B  รถวางเครื่องมือ 1 
10  6530-11-008-001/2521  เครื่องทำความสะอาดฝีเย็บ 1 
11  6530-11-012-002/2521  เครื่องมือถ่างหลอดลม 1 
12  6530-11-014-017-021/21  เครื่องวัดความดันโลหิต 5 
13  6530-11-014-022-024/21  เครื่องวัดความดันโลหิต 3 
14  6530-11-022-002/2521  เครื่องมือทำคลอด 1 
15  6530-11-023-001-003/21  คีมดึงหัวเด็ก 3 
16  6530-11-025-001/2521  เครื่องมือเจาะคอ 1 
17  6530-11-030-001/2521  เครื่องดูดและดังหัวเด็ก 1 
18  6530-11-030-002/2521  เครื่องดูดและดังหัวเด็ก 1 
19  6770-01-001-001-002/21  ฟิล์มภาพยนตร์ 2 
20  7110-02-001-006/2521  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 
21  7110-02-002-017/2521  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 1 
22  7110-02-002-018-019/21  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 2 
23  7110-02-006-024/2521  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
24  7110-02-006-025/2521  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
25  7110-02-007-001/2521  ตู้ล๊อคเกอร์ 1 
26  7110-02-009-002/2521  ตู้เก็บบัตรรายการ 1 
27  7110-06-006-001/2521B  โต๊ะทำงานระดับ 3-4 1 
28  7110-06-006-002/2521B  โต๊ะทำงานระดับ 3-4 1 
29  7110-06-006-003/2521B  โต๊ะทำงานระดับ 3-4 1 
30  7110-06-006-004/2521B  โต๊ะทำงานระดับ 3-4 1 
31  7110-06-006-005/2521B  โต๊ะทำงานระดับ 3-4 1 
32  7110-06-006-006/2521B  โต๊ะทำงานระดับ 3-4 1 
33  7110-06-006-007/2521B  โต๊ะทำงานระดับ 3-4 1 
34  7110-06-006-008/2521B  โต๊ะทำงานระดับ 3-4 1 
35  7110-06-006-009/2521B  โต๊ะทำงานระดับ 3-4 1 
36  7110-06-006-010/2521B  โต๊ะทำงานระดับ 3-4 1 
37  7110-11-002-009-012/21  ชั้นวางเอกสาร 4 
38  7110-11-002-013/2521  ชั้นวางเอกสาร 1 
39  7110-11-002-014-015/21  ชั้นวางเอกสาร 1 
40  7110-11-002-016/2521  ชั้นวางเอกสาร 1 
41  7110-11-002-017-018/21  ชั้นวางเอกสาร 2 
42  7125-02-003-001/2521B  ตู้เก็บโครงกระดูก 1 
43  7195-14-003-001/2520  โต๊ะอ่านหนังสือหมู่ 1 
44  7195-14-003-002/2520  โต๊ะอ่านหนังสือหมู่ 1 
45  7730-07-001-001/2521B  กระติกน้ำแข็ง 1 
ขึ้นบน
ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th