หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ นักศึกษา ปฏิทินกิจกรรม
 สารสนเทศ :
E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU Mail FON KM FON eMeeting

   ครุภัณฑ์
ข้อมูลครุภัณฑ์
8   ก่อนปี 2546
01 (พัสดุสำนักงาน)
02 (การศึกษา)
03 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
03.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
04 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
04.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
05 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
05.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
06 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
07 (คอมพิวเตอร์)
08 (โฆษณา-เผยแพร่)
09 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)
8   ปี 2546
1 (พัสดุสำนักงาน)
2 (การศึกษา)
3 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
3.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
4 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
4.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
5 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
5.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
6 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
7 (คอมพิวเตอร์)
8 (โฆษณา-เผยแพร่)
9 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)  ครุภัณฑ์คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ครุภัณฑ์ - คณะพยาบาลศาสตร์

ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
ลำดับรหัสครุภัณฑ์ชื่อครุภัณฑ์จำนวน
1  3405-03-001-001/2528  เครื่องตัดเหล็ก 1 
2  4140-01-004-045/2528  พัดลมเพดานแบบโคจรหมุนรอบตัว 7 
3  4140-01-004-046/2528  พัดลมเพดานแบบโคจรหมุนรอบตัว 1 
4  4140-01-004-047/2528  พัดลมเพดานแบบโคจรหมุนรอบตัว 1 
5  4140-01-004-048/2528  พัดลมเพดานแบบโคจรหมุนรอบตัว 1 
6  4140-01-004-049/2528  พัดลมเพดานแบบโคจรหมุนรอบตัว 1 
7  4140-01-004-050/2528  พัดลมเพดานแบบโคจรหมุนรอบตัว 1 
8  4140-01-004-051/2528  พัดลมเพดานแบบโคจรหมุนรอบตัว 1 
9  5110-07-001-001/2528  เครื่องทำเกลี่ยว 1 
10  5110-21-001-001/2528  เครื่องตัดท่อแป๊บ 1 
11  5130-11-001-003/2528  สว่านไฟฟ้า 1 
12  5510-01-002-015/2528  กระดานไวท์บอร์ด 1 
13  5805-02-001-005/2528  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
14  5835-01-001-009-010/28  เครื่องขยายเสียง 1 
15  5965-06-001-003-007/28  ขาตั้งไมโครโฟน 5 
16  6310-04-001-001/2528  เครื่องควบคุมการผ่านเข้าออก 1 
17  6530-01-002-001-002/28  เตียงตรวจโรค 2 
18  6530-01-002-003/28  เตียงตรวจโรค 1 
19  6530-01-002-004/28  เตียงตรวจโรค 1 
20  6530-11-014-031-033/28  เครื่องวัดความดันโลหิต 3 
21  6530-11-021-005-009/28  เครื่องมือในการซ่อมฝีเย็บ 5 
22  6530-11-037-001-003/28  ที่เก็บอุปกรณ์ 3 
23  6530-11-037-004/2528  ที่เก็บอุปกรณ์ 1 
24  6605-13-001-001/2528  เต้นฑ์สนาม 1 
25  6645-06-001-007/2528  นาฬิกา 1 
26  6730-01-001-004/2528  เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ 1 
27  6730-01-001-005/2528  เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ 1 
28  6730-02-001-009/2528  จอรับภาพ 1 
29  6730-07-005-001/2528  โต๊ะวางเครื่องฉายสไลด์ 1 
30  6730-07-005-002/2528  โต๊ะวางเครื่องฉายสไลด์ 1 
31  6760-02-001-001/2528  ขาตั้งกล้อง 1 
32  6770-01-002-001/2528  วีดีโอเทป 1 
33  7110-02-001-018/2528  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 
34  7110-02-006-010/2529B  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
35  7110-02-006-051/2528  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
36  7110-02-006-052/2528  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
37  7110-04-001-012-015/25  กระดานดำ 4 
38  7110-04-002-003/2528  กระดานมีล้อเลื่อน 1 
39  7110-05-001-001/2528  เก้าอี้ระดับ 1-2 1 
40  7110-05-002-001/2528B  เก้าอี้ระดับ 3-6 1 
41  7110-05-002-002/2528B  เก้าอี้ระดับ 3-6 1 
42  7110-05-002-003/2528B  เก้าอี้ระดับ 3-6 1 
43  7110-05-002-004/2528B  เก้าอี้ระดับ 3-6 1 
44  7110-05-002-005/2528B  เก้าอี้ระดับ 3-6 1 
45  7110-05-002-006/2528B  เก้าอี้ระดับ 3-6 1 
46  7110-05-002-007/2528B  เก้าอี้ระดับ 3-6 1 
47  7110-05-002-008/2528B  เก้าอี้ระดับ 3-6 1 
48  7110-05-002-009/2528B  เก้าอี้ระดับ 3-6 1 
49  7110-05-002-011/2528B  เก้าอี้ระดับ 3-6 1 
50  7110-05-002-012/2528B  เก้าอี้ระดับ 3-6 1 
51  7110-05-002-013/2528B  เก้าอี้ระดับ 3-6 1 
52  7110-05-002-014/2528B  เก้าอี้ระดับ 3-6 1 
53  7110-05-002-015/2528B  เก้าอี้ระดับ 3-6 1 
54  7110-05-002-016/2528B  เก้าอี้ระดับ 3-6 1 
55  7110-05-002-017/2528B  เก้าอี้ระดับ 3-6 1 
56  7110-05-003-001/2528  เก้าอี้ระดับ 7-8 1 
57  7110-06-007-020/2528B  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
58  7110-06-007-021/2528B  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
59  7110-06-007-043/2528  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
60  7110-06-007-044/2528  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
61  7110-06-007-045/2528  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
62  7110-06-007-046-047/28  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 2 
63  7110-06-007-48-49/28  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 2 
64  7110-06-008-003/2528  โต๊ะทำงานระดับ 7-9 1 
65  7110-06-012-004/2528B  โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด 1 
66  7110-06-012-033/2528  โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด 1 
67  7110-11-002-089-090/28  ชั้นวางเอกสาร 2 
68  7110-11-002-091-092/28  ชั้นวางเอกสาร 2 
69  7110-11-002-093-094/28  ชั้นวางเอกสาร 2 
70  7110-11-002-095/2528  ชั้นวางเอกสาร 1 
71  7110-11-002-096/2528  ชั้นวางเอกสาร 1 
72  7230-01-001-017-020/28  ผ้าม่าน 4 
73  7290-04-001-056-105/28  ราวตากผ้า 50 
74  7420-01-001-009/2528B  เครื่องคำนวณเลข 1 
75  7420-01-001-016/2528  เครื่องคำนวณเลข 1 
76  7420-01-001-017/2528  เครื่องคำนวณเลข 1 
77  7430-01-001-003/2528B  เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย 1 
78  7430-01-001-022/2528  เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย 1 
79  7520-04-001-004/2528  เครื่องตัดกระดาษ 1 
80  7520-10-001-001-002/28  กล่องสำหรับใส่โปสเตอร์ 2 
81  7520-10-002-002-003/28  โครงสำหรับแขวนโปสเตอร์ 2 
82  7730-03-001-003/2528  เครื่องรับโทรทัศน์ 1 
83  7730-03-001-004/2528  เครื่องรับโทรทัศน์ 1 
ขึ้นบน
ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th