หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ นักศึกษา ปฏิทินกิจกรรม
 สารสนเทศ :
E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU Mail FON KM FON eMeeting

   ครุภัณฑ์
ข้อมูลครุภัณฑ์
8   ก่อนปี 2546
01 (พัสดุสำนักงาน)
02 (การศึกษา)
03 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
03.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
04 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
04.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
05 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
05.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
06 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
07 (คอมพิวเตอร์)
08 (โฆษณา-เผยแพร่)
09 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)
8   ปี 2546
1 (พัสดุสำนักงาน)
2 (การศึกษา)
3 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
3.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
4 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
4.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
5 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
5.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
6 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
7 (คอมพิวเตอร์)
8 (โฆษณา-เผยแพร่)
9 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)  ครุภัณฑ์คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ครุภัณฑ์ - คณะพยาบาลศาสตร์

ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
ลำดับรหัสครุภัณฑ์ชื่อครุภัณฑ์จำนวน
1  4110-01-001-039/2538  ตู้เย็น 1 
2  4110-03-001-008/2538  เครื่องทำน้ำเย็น 1 
3  4110-03-001-008-009/38  เครื่องทำน้ำเย็น 2 
4  4110-03-001-011-012/38  เครื่องทำน้ำเย็น 2 
5  4110-03-001-013/2538  เครื่องทำน้ำเย็น 1 
6  4120-01-001-083/2538B  เครื่องปรับอากาศ 1 
7  4120-01-001-084/2538B  เครื่องปรับอากาศ 1 
8  4120-01-001-086/2538B  เครื่องปรับอากาศ 1 
9  4120-01-001-087/2538B  เครื่องปรับอากาศ 1 
10  4120-01-001-088/2538B  เครื่องปรับอากาศ 1 
11  4120-01-001-089/2538B  เครื่องปรับอากาศ 1 
12  4120-01-001-090/2538B  เครื่องปรับอากาศ 1 
13  4120-01-001-091/2538B  เครื่องปรับอากาศ 1 
14  4120-01-001-092/2538B  เครื่องปรับอากาศ 1 
15  4120-01-001-093/2538B  เครื่องปรับอากาศ 1 
16  4120-01-001-094/2538B  เครื่องปรับอากาศ 1 
17  4120-01-001-095/2538  เครื่องปรับอากาศ 1 
18  4120-01-001-096/2538  เครื่องปรับอากาศ 1 
19  4120-01-001-097/2538  เครื่องปรับอากาศ 1 
20  4120-01-001-098/2538  เครื่องปรับอากาศ 1 
21  4120-01-001-099/2538  เครื่องปรับอากาศ 1 
22  4140-01-004-040-043/38  พัดลมเพดานแบบโคจรหมุนรอบตัว 4 
23  4140-01-004-045/2538  พัดลมเพดานแบบโคจรหมุนรอบตัว 1 
24  4140-01-007-031-032/38  พัดลมผนัง 2 
25  4140-01-008-031-033/38  พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว 3 
26  4140-01-008-034-035/38  พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว 2 
27  4140-01-008-036-039/38  พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว 4 
28  4520-01-001-019-021/38  เครื่องทำน้ำอุ่น 3 
29  5805-02-001-065/2537B  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
30  5950-04-002-002/2538B  เครื่องปรับแรงดันใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 
31  6530-11-041-001/2538B  เครื่องควบคุมการให้สารสะลาย 1 
32  6910-04-001-008/2538  หุ่นจำลอง 1 
33  6910-04-003-015/2538  หุ่นเชิงกราน 1 
34  6910-04-003-016-017/38  หุ่นเชิงกราน 1 
35  6930-04-001-001/2538  ชุดอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน 1 
36  7105-11-001-010-011/38  ชุดรับแขก 2 
37  7110-02-001-016/2538B  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 
38  7110-02-001-017/2538B  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 
39  7110-02-001-018/2538B  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 
40  7110-02-001-019/2538B  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 
41  7110-02-001-023/2538  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 
42  7110-02-001-024/2538  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 
43  7110-02-001-025/2538  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 
44  7110-02-001-026/2538  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 
45  7110-02-001-027/2538  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 
46  7110-02-012-004/2538B  ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก 1 
47  7110-02-012-005/2538B  ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก 1 
48  7110-02-012-006/2538B  ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก 1 
49  7110-02-012-007/2538B  ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก 1 
50  7110-02-012-008/2538B  ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก 1 
51  7110-02-012-009/2538  ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก 1 
52  7110-02-013-001/2538B  ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 1 
53  7110-02-013-002/2538B  ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 1 
54  7110-05-007-258-260/38  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 3 
55  7110-05-007-261/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 3 
56  7110-05-007-263/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
57  7110-05-007-264/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
58  7110-05-007-265/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
59  7110-05-007-266/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
60  7110-05-007-267/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
61  7110-05-007-268/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
62  7110-05-007-269/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
63  7110-05-007-270/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
64  7110-05-007-271/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
65  7110-05-007-272/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
66  7110-05-007-273/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
67  7110-05-007-274/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
68  7110-05-007-275/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
69  7110-05-007-276/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
70  7110-05-007-277/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
71  7110-05-007-278/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
72  7110-05-007-279/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
73  7110-05-007-280/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
74  7110-05-007-281/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
75  7110-05-007-282/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
76  7110-05-007-283/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
77  7110-05-007-284/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
78  7110-05-007-285/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
79  7110-05-007-286/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
80  7110-05-007-287/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
81  7110-05-007-288/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
82  7110-05-007-289/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
83  7110-05-007-290/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
84  7110-05-007-291/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
85  7110-05-007-292/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
86  7110-05-007-293/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
87  7110-05-007-294/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
88  7110-05-007-295/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
89  7110-05-007-296/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
90  7110-05-007-297/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
91  7110-05-007-298/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
92  7110-05-007-299/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
93  7110-05-007-300/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
94  7110-05-007-301/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
95  7110-05-007-302/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
96  7110-05-007-303/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
97  7110-05-007-304/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
98  7110-05-007-305/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
99  7110-05-007-306/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
100  7110-05-007-307/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
101  7110-05-007-308/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
102  7110-05-007-309/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
103  7110-05-007-310/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
104  7110-05-007-311/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
105  7110-05-007-312/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
106  7110-05-007-313/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
107  7110-05-007-314/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
108  7110-05-007-315/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
109  7110-05-007-316/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
110  7110-05-007-317/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
111  7110-05-007-318/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
112  7110-05-007-319/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
113  7110-05-007-320/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
114  7110-05-007-321/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
115  7110-05-007-322/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
116  7110-05-007-323/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
117  7110-05-007-324/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
118  7110-05-007-325/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
119  7110-05-007-326/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
120  7110-05-007-327/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
121  7110-05-007-328/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
122  7110-05-007-329/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
123  7110-05-007-330/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
124  7110-05-007-331/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
125  7110-05-007-332/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
126  7110-05-007-333/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
127  7110-05-007-334/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
128  7110-05-007-336/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
129  7110-05-007-338/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
130  7110-05-007-339/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
131  7110-05-007-340/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
132  7110-05-007-341/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
133  7110-05-007-342/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
134  7110-05-007-343/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
135  7110-05-007-344/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
136  7110-05-007-345/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
137  7110-05-007-346/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
138  7110-05-007-347/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
139  7110-05-007-348/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
140  7110-05-007-349/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
141  7110-05-007-350/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
142  7110-05-007-351/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
143  7110-05-007-352/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
144  7110-05-007-353/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
145  7110-05-007-354/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
146  7110-05-007-355/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
147  7110-05-007-356/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
148  7110-05-007-357/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
149  7110-05-007-358/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
150  7110-05-007-359/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
151  7110-05-007-360/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
152  7110-05-007-361/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
153  7110-05-007-362/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
154  7110-05-007-363/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
155  7110-05-007-364/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
156  7110-05-007-365/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
157  7110-05-007-366/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
158  7110-05-007-367/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
159  7110-05-007-368/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
160  7110-05-007-369/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
161  7110-05-007-370/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
162  7110-05-007-371/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
163  7110-05-007-372/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
164  7110-05-007-373/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
165  7110-05-007-374/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
166  7110-05-007-375/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
167  7110-05-007-376/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
168  7110-05-007-377/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
169  7110-05-007-378/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
170  7110-05-007-379/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
171  7110-05-007-380/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
172  7110-05-007-381/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
173  7110-05-007-382/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
174  7110-05-007-383/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
175  7110-05-007-384/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
176  7110-05-007-385/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
177  7110-05-007-386/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
178  7110-05-007-387/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
179  7110-05-007-388/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
180  7110-05-007-389/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
181  7110-05-007-390/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
182  7110-05-007-391/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
183  7110-05-007-392/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
184  7110-05-007-393/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
185  7110-05-007-394/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
186  7110-05-007-395/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
187  7110-05-007-396/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
188  7110-05-007-397/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
189  7110-05-007-398/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
190  7110-05-007-399/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
191  7110-05-007-400/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
192  7110-05-007-401/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
193  7110-05-007-402/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
194  7110-05-007-403/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
195  7110-05-007-404/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
196  7110-05-007-405/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
197  7110-05-007-406/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
198  7110-05-007-407/2538  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
199  7110-05-008-530-629/38  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 100 
200  7110-05-012-010/2538  เก้าอี้ไม้ 1 
201  7110-05-019-032-033/38  เก้าอี้พิมพ์ดีด 2 
202  7110-05-019-034-036/38  เก้าอี้พิมพ์ดีด 3 
203  7110-05-019-037-039/38  เก้าอี้พิมพ์ดีด 3 
204  7110-06-007-056/2538  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
205  7110-06-007-057/2538  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
206  7110-06-007-058/2538  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
207  7110-06-007-059/2538  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
208  7110-06-007-060/2538  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
209  7110-06-007-061/2538  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
210  7110-06-007-062/2538  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
211  7110-06-007-53-55/2538  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 3 
212  7110-06-008-011/2538  โต๊ะทำงานระดับ 7-9 3 
213  7110-06-008-012/2538  โต๊ะทำงานระดับ 7-9 1 
214  7110-06-008-013/2538  โต๊ะทำงานระดับ 7-9 3 
215  7110-06-008-014/2538  โต๊ะทำงานระดับ 7-9 1 
216  7110-06-008-015/2538  โต๊ะทำงานระดับ 7-9 1 
217  7110-06-014-015-016/38  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 2 
218  7125-02-009-018/2538  ตู้เสื้อผ้า 1 
219  7125-02-009-019/2538  ตู้เสื้อผ้า 1 
220  7125-02-009-020/2538  ตู้เสื้อผ้า 1 
221  7125-02-009-021/2538  ตู้เสื้อผ้า 1 
222  7125-02-009-022/2538  ตู้เสื้อผ้า 1 
223  7125-02-009-023/2538  ตู้เสื้อผ้า 1 
224  7125-02-009-024/2538  ตู้เสื้อผ้า 1 
225  7125-02-009-025/2538  ตู้เสื้อผ้า 1 
226  7125-02-009-026/2538  ตู้เสื้อผ้า 1 
227  7125-02-009-027/2538  ตู้เสื้อผ้า 1 
228  7125-02-009-028/2538  ตู้เสื้อผ้า 1 
229  7125-02-009-029/2538  ตู้เสื้อผ้า 1 
230  7125-02-009-030/2538  ตู้เสื้อผ้า 1 
231  7125-02-009-031/2538  ตู้เสื้อผ้า 1 
232  7125-02-009-032/2538  ตู้เสื้อผ้า 1 
233  7125-02-009-033/2538  ตู้เสื้อผ้า 1 
234  7125-02-009-034/2538  ตู้เสื้อผ้า 1 
235  7125-02-009-035/2538  ตู้เสื้อผ้า 1 
236  7125-02-009-036/2538  ตู้เสื้อผ้า 1 
237  7125-02-009-037/2538  ตู้เสื้อผ้า 1 
238  7310-02-001-001-003/38  เตาอบไมโครเวฟ 3 
239  7310-02-001-004/2538  เตาอบไมโครเวฟ 1 
240  7440-01-001-014/2538  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
241  7440-01-001-015/2538  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
242  7440-01-001-016/2538  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
243  7440-01-001-017/2538  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
244  7440-01-001-018/2538  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
245  7440-01-001-019/2538  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
246  7440-01-001-021/2538  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
247  7440-01-002-013/2538  เครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง 1 
248  7440-09-006-001/2539  MODEM 1 
249  7730-02-002-001-004/37  วิทยุมือถือ 4 
250  7910-01-001-004/2538  เครื่องขัดพื้น 1 
251  7440-01-001-021  เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 
ขึ้นบน
ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th