หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ นักศึกษา ปฏิทินกิจกรรม
 สารสนเทศ :
E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU Mail FON KM FON eMeeting

   ครุภัณฑ์
ข้อมูลครุภัณฑ์
8   ก่อนปี 2546
01 (พัสดุสำนักงาน)
02 (การศึกษา)
03 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
03.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
04 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
04.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
05 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
05.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
06 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
07 (คอมพิวเตอร์)
08 (โฆษณา-เผยแพร่)
09 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)
8   ปี 2546
1 (พัสดุสำนักงาน)
2 (การศึกษา)
3 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
3.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
4 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
4.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
5 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
5.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
6 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
7 (คอมพิวเตอร์)
8 (โฆษณา-เผยแพร่)
9 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)  ครุภัณฑ์คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ครุภัณฑ์ - คณะพยาบาลศาสตร์

ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
ลำดับรหัสครุภัณฑ์ชื่อครุภัณฑ์จำนวน
1  3920-05-003-001/2518  รถเข็นของ 1 
2  4140-01-001-001/2518B  พัดลมตั้งพื้น 1 
3  4520-01-001-001/2518  เครื่องทำน้ำอุ่น 1 
4  5510-01-001-005/2519B  กระดานปิดประกาศ 1 
5  5510-01-001-006/2519B  กระดานปิดประกาศ 1 
6  6515-06-001-001-004/18  เครื่องช่วยฟังเสียงหัวใจ 4 
7  6530-11-009-001/2518  เครื่องชั่งน้ำหนัก 1 
8  6530-11-010-001-002/17  เครื่องมือวัดเชิงกราน 2 
9  6530-11-012-001/2518  เครื่องมือถ่างหลอดลม 1 
10  6530-11-013-001/2518  เครื่องดูดเสมหะจากปากและคอ 1 
11  6530-11-015-002-003/18  เครื่องช่วยขยายปอดเวลาผู้ป่วยหยุดหายใจ 2 
12  6530-11-018-001/2518  เครื่องตรวจ หู คอ จมูก 1 
13  6730-07-004-001/2518  โต๊ะวางเครื่องฉายหนัง 1 
14  6760-19-001-001/2518  ตู้เก็บฟิล์ม 1 
15  6910-04-003-003/2518  หุ่นเชิงกราน 1 
16  7110-02-001-003/2518  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 
17  7110-02-002-012/2518  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 1 
18  7110-02-002-013/2518  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 1 
19  7110-02-006-005/2518B  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
20  7110-02-006-006/2518B  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
21  7110-02-006-007/2518B  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
22  7110-02-009-001/2519B  ตู้เก็บบัตรรายการ 1 
23  7110-03-001-001/2518  ตู้นิรภัย 1 
24  7110-03-001-002/2518  ตู้นิรภัย 1 
25  7110-05-008-039/2518  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
26  7110-06-001-004/2518  โต๊ะชั้นเอก 1 
27  7110-06-002-031/2517  โต๊ะชั้นโท 1 
28  7110-06-002-032/2518  โต๊ะชั้นโท 1 
29  7110-06-002-033/2518  โต๊ะชั้นโท 1 
30  7110-06-002-034/2517  โต๊ะชั้นโท 1 
31  7110-06-002-035/2517  โต๊ะชั้นโท 1 
32  7110-06-002-036/2517  โต๊ะชั้นโท 1 
33  7110-06-004-007/2518  โต๊ะชั้นจัตวา 1 
34  7110-06-004-008/2518  โต๊ะชั้นจัตวา 1 
35  7110-06-004-009/2518  โต๊ะชั้นจัตวา 1 
36  7110-06-004-010/2518  โต๊ะชั้นจัตวา 1 
37  7110-06-004-011/2518  โต๊ะชั้นจัตวา 1 
38  7110-06-004-012/2518  โต๊ะชั้นจัตวา 1 
39  7110-06-004-013/2518  โต๊ะชั้นจัตวา 1 
40  7110-06-012-008/2518  โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด 1 
41  7110-06-012-009/2518  โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด 1 
42  7110-06-012-010/2518  โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด 1 
43  7110-06-012-011/2518  โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด 1 
44  7110-11-002-020/2519B  ชั้นวางเอกสาร 1 
45  7110-11-002-021/2519B  ชั้นวางเอกสาร 1 
46  7110-11-002-022/2519B  ชั้นวางเอกสาร 1 
47  7195-14-003-001/2519B  โต๊ะอ่านหนังสือหมู่ 1 
48  7195-14-003-002/2519B  โต๊ะอ่านหนังสือหมู่ 1 
49  7195-14-011-001/2519B  โต๊ะรับจ่ายหนังสือ 1 
50  7430-01-001-002/2518B  เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย 1 
51  7430-01-001-005/2518  เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย 1 
52  7430-01-001-007/2518  เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย 1 
ขึ้นบน
ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th