หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   ครุภัณฑ์
ข้อมูลครุภัณฑ์
8   ก่อนปี 2546
01 (พัสดุสำนักงาน)
02 (การศึกษา)
03 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
03.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
04 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
04.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
05 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
05.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
06 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
07 (คอมพิวเตอร์)
08 (โฆษณา-เผยแพร่)
09 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)
8   ปี 2546
1 (พัสดุสำนักงาน)
2 (การศึกษา)
3 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
3.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
4 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
4.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
5 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
5.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
6 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
7 (คอมพิวเตอร์)
8 (โฆษณา-เผยแพร่)
9 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)  ครุภัณฑ์คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ครุภัณฑ์ - คณะพยาบาลศาสตร์

ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
ลำดับรหัสครุภัณฑ์ชื่อครุภัณฑ์จำนวน
1  3920-05-003-011-012/44  รถเข็นของ 2 
2  4110-01-001-007-010/44  ตู้เย็น 1 
3  4110-01-001-049/2544  ตู้เย็น 1 
4  4110-01-001-050/2544  ตู้เย็น 1 
5  4110-01-001-051/2544  ตู้เย็น 1 
6  4110-01-001-052/2544  ตู้เย็น 1 
7  4110-01-001-052-053/44  ตู้เย็น 2 
8  4110-01-001-053/2544  ตู้เย็น 1 
9  4110-01-001-054/2544  ตู้เย็น 1 
10  4120-01-001-008-015/44  เครื่องปรับอากาศ 8 
11  4120-01-001-016-017/44  เครื่องปรับอากาศ 2 
12  4120-01-001-164-165/44  เครื่องปรับอากาศ 1 
13  4140-01-001-048-049/44  พัดลมตั้งพื้น 2 
14  4140-01-002-142-144/44  พัดลมตังโต๊ะ 3 
15  4140-01-002-145-154/44  พัดลมตังโต๊ะ 10 
16  4140-01-002-155-157/44  พัดลมตังโต๊ะ 3 
17  4140-01-002-158-159/44  พัดลมตังโต๊ะ 2 
18  4140-01-002-160-161/44  พัดลมตังโต๊ะ 2 
19  4140-01-002-162/2544  พัดลมตังโต๊ะ 1 
20  4140-01-002-163/2544  พัดลมตังโต๊ะ 1 
21  4140-01-002-164-166/44  พัดลมตังโต๊ะ 3 
22  4140-01-002-167/2544  พัดลมตังโต๊ะ 1 
23  4140-01-002-168/2544  พัดลมตังโต๊ะ 1 
24  4140-01-002-169/2544  พัดลมตังโต๊ะ 1 
25  4140-01-002-170/2544  พัดลมตังโต๊ะ 1 
26  4140-01-002-171/2544  พัดลมตังโต๊ะ 1 
27  4140-01-002-172-173/44  พัดลมตังโต๊ะ 2 
28  4140-01-002-174-176/44  พัดลมตังโต๊ะ 3 
29  4140-01-002-177-186/44  พัดลมตังโต๊ะ 10 
30  4140-01-002-187-192/44  พัดลมตังโต๊ะ 6 
31  4140-01-002-193/2544  พัดลมตังโต๊ะ 1 
32  4140-01-002-194-195/44  พัดลมตังโต๊ะ 2 
33  4140-01-002-196/2544  พัดลมตังโต๊ะ 1 
34  4140-01-002-197/2544  พัดลมตังโต๊ะ 1 
35  4140-01-002-198/2544  พัดลมตังโต๊ะ 1 
36  4140-01-002-199-200/44  พัดลมตังโต๊ะ 3 
37  4140-01-002-202/2544  พัดลมตังโต๊ะ 1 
38  4140-01-002-203-204/44  พัดลมตังโต๊ะ 2 
39  4140-01-002-205-206/44  พัดลมตังโต๊ะ 2 
40  4140-01-002-207/2545  พัดลมตังโต๊ะ 1 
41  4140-01-002-208/2544  พัดลมตังโต๊ะ 1 
42  4140-01-002-209/2545  พัดลมตังโต๊ะ 1 
43  4140-01-002-210/2545  พัดลมตังโต๊ะ 1 
44  4140-01-002-211/2545  พัดลมตังโต๊ะ 1 
45  4140-01-002-212/2545  พัดลมตังโต๊ะ 1 
46  4140-01-002-213/2545  พัดลมตังโต๊ะ 1 
47  4140-01-002-214/2545  พัดลมตังโต๊ะ 1 
48  4140-01-007-196-199/44  พัดลมผนัง 4 
49  4140-01-007-200-201/44  พัดลมผนัง 2 
50  4520-01-001-005-014/44  เครื่องทำน้ำอุ่น 10 
51  4520-01-001-040/2544  เครื่องทำน้ำอุ่น 1 
52  5510-01-001-019/2544  กระดานปิดประกาศ 1 
53  5805-02-001-119/2543  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
54  5805-02-001-125/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
55  5805-02-001-126/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
56  5805-02-001-127/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
57  5805-02-001-128/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
58  5805-02-001-129/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
59  5805-02-001-130/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
60  5805-02-001-131/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
61  5805-02-001-132/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
62  5805-02-001-133/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
63  5805-02-001-134/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
64  5805-02-001-135/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
65  5805-02-001-136/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
66  5805-02-001-137/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
67  5805-02-001-138/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
68  5805-02-001-139/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
69  5805-02-001-140/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
70  5805-02-001-141/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
71  5805-02-001-142/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
72  5805-02-001-143/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
73  5805-02-001-144/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
74  5805-02-001-145/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
75  5805-02-001-146/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
76  5805-02-001-147/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
77  5805-02-001-148/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
78  5805-02-001-149/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
79  5805-02-001-150/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
80  5805-02-001-151/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
81  5805-02-001-152/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
82  5805-02-001-153/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
83  5805-02-001-154/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
84  5805-02-001-155/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
85  5805-02-001-156/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
86  5805-02-001-157/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
87  5805-02-001-158/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
88  5805-02-001-159/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
89  5805-02-001-160/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
90  5805-02-001-161/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
91  5805-02-001-162/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
92  5805-02-001-163/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
93  5805-02-001-164/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
94  5805-02-001-165/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
95  5805-02-001-166/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
96  5805-02-001-167/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
97  5805-02-001-168/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
98  5805-02-001-169/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
99  5805-02-001-170/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
100  5805-02-001-171/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
101  5805-02-001-172/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
102  5805-02-001-173/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
103  5805-02-001-174/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
104  5805-02-001-175/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
105  5805-02-001-176/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
106  5805-02-001-177/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
107  5805-02-001-178/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
108  5805-02-001-179/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
109  5805-02-001-180/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
110  5805-02-001-181/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
111  5805-02-001-182/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
112  5805-02-001-183/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
113  5805-02-001-184/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
114  5805-02-001-185/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
115  5805-02-001-186/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
116  5805-02-001-187/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
117  5805-02-001-188/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
118  5805-02-001-189/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
119  5805-02-001-190/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
120  5805-02-001-191/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
121  5805-02-001-192/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
122  5805-02-001-193/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
123  5805-02-001-194/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
124  5805-02-001-195/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
125  5805-02-001-196/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
126  5805-02-001-197/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
127  5805-02-001-198/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
128  5805-02-001-199/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
129  5805-02-001-200/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
130  5805-02-001-201/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
131  5805-02-001-202/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
132  5805-02-001-203/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
133  5805-02-001-204/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
134  5805-02-001-205/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
135  5805-02-001-206/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
136  5805-02-001-207/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
137  5805-02-001-208/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
138  5805-02-001-209/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
139  5805-02-001-210/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
140  5805-02-001-211/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
141  5805-02-001-212/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
142  5805-02-001-213/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
143  5805-02-001-214/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
144  5805-02-001-215/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
145  5805-02-001-216/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
146  5805-02-001-217/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
147  5805-02-001-218/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
148  5805-02-001-219/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
149  5805-02-001-220/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
150  5805-02-001-221/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
151  5805-02-001-222/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
152  5805-02-001-223/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
153  5805-02-001-224/2544  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
154  5805-02-002-004/2544  โทรศัพท์ไร้สาย 1 
155  5805-02-002-005/2544  โทรศัพท์ไร้สาย 1 
156  5805-02-002-006/2544  โทรศัพท์ไร้สาย 1 
157  5805-02-002-007/2544  โทรศัพท์ไร้สาย 1 
158  5805-02-002-008/2544  โทรศัพท์ไร้สาย 1 
159  5805-02-002-009/2544  โทรศัพท์ไร้สาย 1 
160  5805-02-002-010/2544  โทรศัพท์ไร้สาย 1 
161  5805-02-002-011/2544  โทรศัพท์ไร้สาย 1 
162  5805-02-002-012/2544  โทรศัพท์ไร้สาย 1 
163  5805-02-003-001/2544  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 1 
164  5805-03-001-001/2544  ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ 1 
165  5805-03-001-002/2544  ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ 1 
166  5815-01-001-001/2544  เครื่องโทรสาร 1 
167  5815-01-001-002/2544  เครื่องโทรสาร 1 
168  5815-01-001-005/2544  เครื่องโทรสาร 1 
169  5830-08-001-009-010/44  เครื่องพูดภายใน 2 
170  6530-11-014-075-076/44  เครื่องวัดความดันโลหิต 2 
171  6530-11-014-077-078/44  เครื่องวัดความดันโลหิต 2 
172  6530-11-049-001/2544  เครื่องวัดเสียง 1 
173  6530-11-050-001/2544  เครื่อง Hot-pack 1 
174  6720-05-001-008/2544  กล้องถ่ายรูป 1 
175  6730-01-001-005-006/44  เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ 2 
176  6730-01-009-002/2544  เครื่องฉายภาพวีดีโอ 1 
177  6730-01-009-004/2544  เครื่องฉายภาพวีดีโอ 1 
178  6730-02-001-010-012/44  จอรับภาพ 3 
179  7105-05-001-017-019/44  ชุดม้านั่งหินขัด 3 
180  7105-10-001-064/2544  โต๊ะไม้ 1 
181  7105-11-002-004/2544  โซฟา 1 
182  7110-01-001-008-009/44  ตู้เก็บหนังสือ 2 
183  7110-01-001-010-011/44  ตู้เก็บหนังสือ 2 
184  7110-01-001-012-013/44  ตู้เก็บหนังสือ 2 
185  7110-01-001-014-015/44  ตู้เก็บหนังสือ 2 
186  7110-01-003-001/2544  ตู้เหล็กเก็บหนังสือแบบรางเลื่อน 1 
187  7110-02-001-028-029/44  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 2 
188  7110-02-002-015-016/44  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 2 
189  7110-02-002-017/2544  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 1 
190  7110-02-002-018/2544  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 1 
191  7110-02-010-001/2544  ตู้ล็อคเกอร์ขนาด 12 ช่อง 1 
192  7110-02-010-002/2544  ตู้ล็อคเกอร์ขนาด 12 ช่อง 1 
193  7110-02-010-003/2544  ตู้ล็อคเกอร์ขนาด 12 ช่อง 1 
194  7110-02-010-004/2544  ตู้ล็อคเกอร์ขนาด 12 ช่อง 1 
195  7110-02-012-017/2544  ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก 1 
196  7110-02-013-036-037/44  ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 2 
197  7110-02-013-038/2544  ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 1 
198  7110-04-002-009/2544  กระดานมีล้อเลื่อน 1 
199  7110-05-009-142-143/44  เก้าอี้หนุนบุนวม 2 
200  7110-05-017-005/2544  เก้าอี้ทรงสูง 1 
201  7110-05-017-006-007/44  เก้าอี้ทรงสูง 2 
202  7110-05-017-008/2544  เก้าอี้ทรงสูง 1 
203  7110-05-017-021-032/44  เก้าอี้ทรงสูง 12 
204  7110-06-007-037/2544  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
205  7110-06-007-038-039/44  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 2 
206  7110-06-007-040/2544  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
207  7110-06-007-042/2544  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
208  7110-06-009-076/2544  โต๊ะทำงานอื่น ๆ 1 
209  7110-06-011-015-016/44  โต๊ะประชุม 2 
210  7110-06-011-017-020/44  โต๊ะประชุม 4 
211  7110-06-014-093/2544  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 
212  7110-06-014-093-094/44  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 2 
213  7110-06-014-094-098/44  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 5 
214  7110-06-014-095/2544  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 
215  7110-06-014-096/2544  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 
216  7110-06-014-097/2544  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 
217  7110-06-014-098/2544  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 
218  7110-06-014-099/2544  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 
219  7110-06-014-099-100/44  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 2 
220  7110-06-014-100/2544  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 
221  7110-06-014-101/2544  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 
222  7110-06-014-102/2544  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 
223  7110-06-014-103-106/44  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 4 
224  7110-06-014-107-108/44  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 2 
225  7110-06-014-109/2544  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 
226  7110-06-014-110-112/44  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 3 
227  7110-06-014-111-113/44  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 3 
228  7110-06-019-001-009/44  โต๊ะเอนกประสงค์(โต๊ะขาเหล็ก) 9 
229  7110-06-019-010-011/44  โต๊ะเอนกประสงค์(โต๊ะขาเหล็ก) 2 
230  7110-06-020-001-020/44  โต๊ะทำงาน 20 
231  7110-06-020-024-043/44  โต๊ะทำงาน 20 
232  7110-06-021-009/2544  โต๊ะเหล็ก 1 
233  7110-11-002-092-097/44  ชั้นวางเอกสาร 6 
234  7110-11-002-098/2544  ชั้นวางเอกสาร 1 
235  7110-11-002-099/2544  ชั้นวางเอกสาร 1 
236  7110-11-002-100/2544  ชั้นวางเอกสาร 1 
237  7110-11-002-101/2544  ชั้นวางเอกสาร 1 
238  7110-11-002-102-103/44  ชั้นวางเอกสาร 2 
239  7110-11-002-104/2544  ชั้นวางเอกสาร 1 
240  7110-11-002-105/2544  ชั้นวางเอกสาร 1 
241  7110-11-002-106/2544  ชั้นวางเอกสาร 1 
242  7110-11-002-107/2544  ชั้นวางเอกสาร 1 
243  7110-11-002-108-111  ชั้นวางเอกสาร 4 
244  7110-11-006-004/2544  ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม 1 
245  7110-11-006-004/2544  ชั้นเก็บเอกสารเหล็ก 1 
246  7125-02-001-033/2544  ตู้เก็บของ 1 
247  7125-02-001-042/2544  ตู้เก็บของ 1 
248  7125-02-001-043/2544  ตู้เก็บของ 1 
249  7125-02-001-044/2544  ตู้เก็บของ 1 
250  7125-02-001-045/2544  ตู้เก็บของ 1 
251  7125-02-001-046-047/44  ตู้เก็บของ 2 
252  7125-02-001-048/2544  ตู้เก็บของ 1 
253  7125-02-006-007/2544  ตู้ทีวี-วีดีโอ 1 
254  7125-02-009-024-043/44  ตู้เสื้อผ้า 20 
255  7125-02-009-054/2544  ตู้เสื้อผ้า 1 
256  7125-02-009-055/2544  ตู้เสื้อผ้า 1 
257  7125-02-009-056/2544  ตู้เสื้อผ้า 1 
258  7125-02-009-057/2544  ตู้เสื้อผ้า 1 
259  7125-02-009-058/2544  ตู้เสื้อผ้า 1 
260  7125-02-009-059/2544  ตู้เสื้อผ้า 1 
261  7125-02-009-060/2544  ตู้เสื้อผ้า 1 
262  7125-02-009-061/2544  ตู้เสื้อผ้า 1 
263  7125-02-009-062/2544  ตู้เสื้อผ้า 1 
264  7125-02-009-063/2544  ตู้เสื้อผ้า 1 
265  7125-02-009-064/2544  ตู้เสื้อผ้า 1 
266  7125-02-009-065/2544  ตู้เสื้อผ้า 1 
267  7125-02-009-066/2544  ตู้เสื้อผ้า 1 
268  7125-02-009-067/2544  ตู้เสื้อผ้า 1 
269  7125-02-009-068/2544  ตู้เสื้อผ้า 1 
270  7125-02-009-069/2544  ตู้เสื้อผ้า 1 
271  7125-02-009-070/2544  ตู้เสื้อผ้า 1 
272  7125-02-009-071/2544  ตู้เสื้อผ้า 1 
273  7125-02-009-072/2544  ตู้เสื้อผ้า 1 
274  7125-02-009-073/2544  ตู้เสื้อผ้า 1 
275  7125-05-001-002/2544  ตู้แขวนผนัง 1 
276  7195-07-001-08/2544  เคาน์เตอร์ 1 
277  7195-07-001-09/2544  เคาน์เตอร์ 1 
278  7195-16-001-001/2544  เวทียกพื้น 1 
279  7230-01-001-260-281/44  ผ้าม่าน 20 
280  7230-01-001-282-322/44  ผ้าม่าน 41 
281  7230-01-001-293/2544  ผ้าม่าน 1 
282  7230-01-001-294/2544  ผ้าม่าน 1 
283  7230-01-001-295/2544  ผ้าม่าน 1 
284  7230-01-001-323/2544  ผ้าม่าน 1 
285  7230-01-001-324/2544  ผ้าม่าน 1 
286  7230-01-001-325/2544  ผ้าม่าน 1 
287  7230-01-001-326/2544  ผ้าม่าน 1 
288  7230-01-001-327/2544  ผ้าม่าน 1 
289  7230-01-001-328/2544  ผ้าม่าน 1 
290  7230-01-001-329/2544  ผ้าม่าน 1 
291  7310-02-001-008/2544  เตาอบไมโครเวฟ 1 
292  7310-02-001-009/2544  เตาอบไมโครเวฟ 1 
293  7420-01-001-027/2544  เครื่องคำนวณเลข 1 
294  7430-03-002-006/2544  เครื่องถ่ายเอกสาร 1 
295  7430-03-002-007/2544  เครื่องถ่ายเอกสาร 1 
296  7430-03-002-008/2544  เครื่องถ่ายเอกสาร 1 
297  7430-03-002-009/2544  เครื่องถ่ายเอกสาร 1 
298  7430-03-003-003/2544  เครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอล 1 
299  7440-01-001-056/2544  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
300  7440-01-001-057/2544  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
301  7440-01-001-058/2544  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
302  7440-01-001-059/2544B  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
303  7440-01-001-060/2544  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
304  7440-01-001-063-064/44  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 2 
305  7440-01-001-065/2544  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
306  7440-01-001-066/2544  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
307  7440-01-001-067/2544  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
308  7440-01-001-068/2544  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
309  7440-01-001-069-070/44  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 2 
310  7440-01-001-071-073/44  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 3 
311  7440-01-001-074/2544  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
312  7440-01-001-075/2544  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
313  7440-01-001-076/2544  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
314  7440-01-001-077/2544  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
315  7440-01-001-078/2544  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
316  7440-01-001-078/2544B  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
317  7440-01-001-079/2544  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
318  7440-01-001-079/2544B  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
319  7440-01-001-080/2544B  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
320  7440-01-001-080-081/44  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 2 
321  7440-01-001-081/2544B  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
322  7440-01-001-082/2544  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
323  7440-01-001-082/2544  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
324  7440-01-001-083/2544  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
325  7440-01-001-083/2544  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
326  7440-01-001-084/2544  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
327  7440-01-001-084/2544  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
328  7440-01-001-085/2544  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
329  7440-01-001-085/2544  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
330  7440-01-001-086/2544  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
331  7440-01-001-086-093/44  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 8 
332  7440-01-001-087/2544B  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
333  7440-01-001-088/2544  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
334  7440-01-005-002/2544  เครื่องดอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว 1 
335  7440-01-005-003/2544  เครื่องดอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว 1 
336  7440-01-005-003/2544B  เครื่องดอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว 1 
337  7440-01-005-004-005/44  เครื่องดอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว 2 
338  7440-06-001-008/2544  จอภาพ 1 
339  7440-06-014-110/2544  โต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 
340  7440-09-001-011-013/44  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 3 
341  7440-09-001-018-020/44  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 3 
342  7440-09-001-021/2544  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 
343  7440-09-001-022/2544  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 
344  7440-09-001-023/2544  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 
345  7440-09-001-024/2544  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 
346  7440-09-002-002/2544  โปรแกรมสำเร็จรูป 1 
347  7440-09-002-003/2544  โปรแกรมสำเร็จรูป 1 
348  7440-09-002-004/2544  โปรแกรมสำเร็จรูป 1 
349  7440-09-003-001/2544  เครื่องปรับแรงดัน 1 
350  7440-09-003-001/2544  เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า 1 
351  7440-09-003-003/2544  เครื่องปรับแรงดัน 1 
352  7440-09-003-003/2544  เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า 1 
353  7440-09-003-004/2544  เครื่องปรับแรงดัน 1 
354  7440-09-003-004/2544  เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า 1 
355  7440-09-003-006-010/44  เครื่องปรับแรงดัน 5 
356  7440-09-003-006-010/44  เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า 5 
357  7440-09-003-015/2544  เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า 1 
358  7440-09-003-015/2544  เครื่องปรับแรงดัน 1 
359  7440-09-003-016/2544  เครื่องปรับแรงดัน 2 
360  7440-09-003-016/2544  เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า 2 
361  7440-09-003-017/2544  เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า 1 
362  7440-09-003-017/2544  เครื่องปรับแรงดัน 1 
363  7440-09-003-018/2544  เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า 1 
364  7440-09-003-018/2544  เครื่องปรับแรงดัน 1 
365  7440-09-003-019/2544  เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า 1 
366  7440-09-003-019/2544  เครื่องปรับแรงดัน 1 
367  7440-09-003-020/2544  เครื่องปรับแรงดัน 1 
368  7440-09-003-020/2544  เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า 1 
369  7440-09-003-021/2544  เครื่องปรับแรงดัน 1 
370  7440-09-003-021/2544  เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า 1 
371  7440-09-003-024/2544  เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า 1 
372  7440-09-003-024/2544  เครื่องปรับแรงดัน 1 
373  7440-09-003-026-028/44  เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า 3 
374  7440-09-003-026-028/44  เครื่องปรับแรงดัน 3 
375  7440-09-003-029/2544  เครื่องปรับแรงดัน 3 
376  7440-09-003-029/2544  เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า 3 
377  7440-09-003-031/2544  เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า 1 
378  7440-09-003-031/2544  เครื่องปรับแรงดัน 1 
379  7440-09-003-033/2544  เครื่องปรับแรงดัน 1 
380  7440-09-003-033/2544  เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า 1 
381  7440-09-003-034/2544  เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า 1 
382  7440-09-003-034/2544  เครื่องปรับแรงดัน 1 
383  7440-09-007-001/2544  HUB 1 
384  7440-09-007-002/2544  HUB 1 
385  7440-09-014-001-002/44  เครื่องอ่านบาร์โค้ด 1 
386  7440-09-014-001-002/44  เครื่องอ่านบาร์โค๊ดชนิด Build-in Decoder 1 
387  7440-09-015-001/2544  อุปกรณ์เก็บข้อมูลสำหรับเครื่องแม่ข่าย 1 
388  7440-09-016-001/2544  ระบบเครือข่ายเครื่องปริ้นเตอร์ 1 
389  7440-10-001-001/2544  เครื่องอ่านและบันทึกแผ่น CD 1 
390  7440-10-003-002/2544  เครื่องพิมพ์ระบบพ่นหมึก 1 
391  7440-10-003-004/2544  เครื่องพิมพ์ระบบพ่นหมึก 1 
392  7440-10-003-006/2544  เครื่องพิมพ์ระบบพ่นหมึก 1 
393  7440-10-003-007/2544  เครื่องพิมพ์ระบบพ่นหมึก 1 
394  7440-10-003-008/2544  เครื่องพิมพ์ระบบพ่นหมึก 1 
395  7490-17-001-003/2544  เครื่องรูดบัตรเปิดประตูอัตโนมัติ 1 
396  7520-04-002-001/2544  เครื่องตัดสติกเกอร์ 1 
397  7710-32-001-001/2544  ชุดอุปกรณ์เครื่องดนตรี 1 
398  7730-03-001-008-010/44  เครื่องรับโทรทัศน์ 3 
399  7810-14-004-002/2544  โฮมยิม 1 
400  7810-14-005-001/2544  เครื่องออกกำลังกายแบบเดินในอากาศ 1 
401  7910-03-001-001/2544  เครื่องดูดฝุ่น 1 
402  7910-03-001-002-004/44  เครื่องดูดฝุ่น 3 
403  7440-01-001-093/2544A  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
404  7110-06-014-132/2544B  โต๊ะ 1 
405  7440-01-001-081  เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 
406  7440-01-001-092  เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 
407  7440-01-001-064  เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 
408  7440-01-001-081  เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 
409  7440-01-001-063  เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 
410  7440-01-001-024  เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 
411  7440-01-001-024  เครื่องสำรองไฟ 0 
412  7440-09-001-025  เครื่องพิมพ์ 0 
413  7400-01-001  เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 
414  7400-01-001-071  เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 
415  7440-01-001  โต๊ะ 0 
416  7040-01-001-070  เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 
417  7400-01-001-038  เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 
418  7440-09-003-008  เครื่องสำรองไฟฟ้า 0 
419  7440-09-003-017  เครื่องสำรองไฟฟ้า 0 
420  7440-01-001-056  เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 
421  7440-01-011-069  โต๊ะ 0 
422  7440-01-001-069  เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 
423  7440-01-001-069  เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 
424  7110-06-014-095  โต๊ะ 0 
425  740-09-003-006  เครื่องสำรองไฟฟ้า 0 
426  7440-01-001-076  เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 
427  7440-01-001-075  โต๊ะ 0 
428  7440-01-001-079  โต๊ะ 0 
429  7440-09-003-009  เครื่องสำรองไฟฟ้า 0 
430  7440-09-003-009  เครื่องสำรองไฟฟ้า 0 
431  7440-01-001-073  เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 
432  7440-09-003-012  เครื่องสำรองไฟฟ้า 0 
433  7440-01-001-073  โต๊ะ 0 
434  7440-07-001-023  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 0 
435  5950-04-002-04  เครื่องสำรองไฟฟ้า 0 
436  7440-01-001-080  เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 
437  7440-01-001-060  เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 
438  7440-01-001-060  เครื่องสำรองไฟฟ้า 0 
439  7440-10-003-008  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 0 
440  7440-01-001-067  เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 
441  7110-06-014-096  โต๊ะ 0 
442  7440-01-001-083  เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 
443  7440-01-001-083  เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 
444  7440-01-001-083  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 0 
ขึ้นบน
ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th