หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   ครุภัณฑ์
ข้อมูลครุภัณฑ์
8   ก่อนปี 2546
01 (พัสดุสำนักงาน)
02 (การศึกษา)
03 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
03.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
04 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
04.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
05 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
05.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
06 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
07 (คอมพิวเตอร์)
08 (โฆษณา-เผยแพร่)
09 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)
8   ปี 2546
1 (พัสดุสำนักงาน)
2 (การศึกษา)
3 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
3.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
4 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
4.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
5 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
5.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
6 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
7 (คอมพิวเตอร์)
8 (โฆษณา-เผยแพร่)
9 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)  ครุภัณฑ์คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ครุภัณฑ์ - คณะพยาบาลศาสตร์

ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
ลำดับรหัสครุภัณฑ์ชื่อครุภัณฑ์จำนวน
1  4120-01-001-005/2531B  เครื่องปรับอากาศ 1 
2  4120-01-001-006/2531B  เครื่องปรับอากาศ 1 
3  4120-01-001-007/2531B  เครื่องปรับอากาศ 1 
4  4120-01-001-008/2531B  เครื่องปรับอากาศ 1 
5  4120-01-001-009/2531B  เครื่องปรับอากาศ 1 
6  4120-01-001-010/2531B  เครื่องปรับอากาศ 1 
7  4120-01-001-014/2532B  เครื่องปรับอากาศ 1 
8  4140-01-008-007/2531B  พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว 1 
9  4140-01-008-008/2531B  พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว 1 
10  4140-01-008-009/2531B  พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว 1 
11  4140-01-008-010/2531B  พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว 1 
12  4140-01-008-011/2531B  พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว 1 
13  4140-01-008-012/2531B  พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว 1 
14  4140-01-008-014-021/31  พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว 8 
15  4610-08-001-001/2532B  เครื่องกรองน้ำ 1 
16  5805-02-001-009/2531B  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
17  5805-02-001-011/2531B  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
18  5805-02-001-012/2531B  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
19  5805-02-001-017/2531B  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
20  5805-02-001-020/2531B  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
21  5925-01-001-001/2531B  เครื่องตัดวงจรไฟฟ้า 1 
22  5925-01-001-002-013/31  เครื่องตัดวงจรไฟฟ้า 12 
23  5925-01-001-014/2531B  เครื่องตัดวงจรไฟฟ้า 1 
24  5925-01-001-015-016/31  เครื่องตัดวงจรไฟฟ้า 1 
25  5925-01-001-017-018/31  เครื่องตัดวงจรไฟฟ้า 1 
26  6530-11-004-001/2531  รถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง 1 
27  6530-11-005-009-011/31  เสาแขวนน้ำเกลือ 3 
28  6730-01-001-006/2531  เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ 1 
29  6770-01-002-002/2531  วีดีโอเทป 1 
30  6770-01-002-003/2531  วีดีโอเทป 1 
31  6910-04-001-005/2529  หุ่นจำลอง 1 
32  7110-04-002-004/2531  กระดานมีล้อเลื่อน 1 
33  7110-05-007-108-109/31  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 12 
34  7110-05-007-110-121/31  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 12 
35  7110-05-007-122-140/31  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 19 
36  7110-05-007-141/2531  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
37  7110-05-007-142-146/31  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 5 
38  7110-05-007-147/2531  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
39  7110-05-007-148-152/31  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 5 
40  7110-05-007-153/2531  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
41  7110-05-007-154-157/31  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 4 
42  7110-05-007-158/2531  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
43  7110-05-007-159-207/31  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 49 
44  7110-05-008-001/2531B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
45  7110-05-008-002/2531B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
46  7110-05-008-003/2531B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
47  7110-05-008-004/2531B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
48  7110-05-008-006/2531B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
49  7110-05-008-007/2531B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
50  7110-05-008-008/2531B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
51  7110-05-008-009/2531B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
52  7110-05-008-010/2531B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
53  7110-05-008-011/2531B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
54  7110-05-008-012/2531B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
55  7110-05-008-013/2531B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
56  7110-05-008-014/2531B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
57  7110-05-008-015/2531B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
58  7110-05-008-017/2531B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
59  7110-05-008-018/2531B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
60  7110-05-008-019/2531B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
61  7110-05-008-020/2531B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
62  7110-05-008-021/2531B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
63  7110-05-008-022/2531B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
64  7110-05-008-023/2531B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
65  7110-05-008-025/2531B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
66  7110-05-008-026/2531B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
67  7110-05-008-027/2531B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
68  7110-05-008-029/2531B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
69  7110-05-008-030/2531B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
70  7110-05-008-031/2531B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
71  7110-05-008-032/2531B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
72  7110-05-008-033/2531B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
73  7110-05-008-034/2531B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
74  7110-05-008-035/2531B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
75  7110-05-008-036/2531B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
76  7110-05-008-037/2531B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
77  7110-05-008-039/2531B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
78  7110-05-008-040/2531B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
79  7110-05-008-041/2531B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
80  7110-05-008-043/2531B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
81  7110-05-008-044/2541B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
82  7110-05-008-045/2531B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
83  7110-05-008-047/2531B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
84  7110-05-008-048/2531B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
85  7110-05-008-050/2531B  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
86  7110-05-008-210/2531  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
87  7110-06-007-051/2531  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
88  7110-11-002-097/2531  ชั้นวางเอกสาร 2 
89  7110-11-002-098/2531  ชั้นวางเอกสาร 2 
90  7125-02-004-001-010/31  ตู้เก็บและวางเครื่องฉายภาพ 10 
91  7125-02-005-001-006/31  ตู้เก็บและวางเครื่องฉายสไลด์ 6 
92  7125-02-006-001-004/31  ตู้ทีวี-วีดีโอ 4 
93  7125-02-007-001-010/31  ตู้เก็บเครื่องเสียง 10 
94  7230-01-001-013/2531B  ผ้าม่าน 1 
95  7320-13-005-001/2531  เครื่องดูดกลิ่นควัน 1 
96  7430-01-003-002/2531  เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 
97  7690-02-001-001/2534  ภาพพลิกสี 1 
98  7830-03-001-001/2531  ชิงช้าสำหรับเด็ก 1 
ขึ้นบน
ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th