หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ นักศึกษา ปฏิทินกิจกรรม
 สารสนเทศ :
E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU Mail FON KM FON eMeeting

   ครุภัณฑ์
ข้อมูลครุภัณฑ์
8   ก่อนปี 2546
01 (พัสดุสำนักงาน)
02 (การศึกษา)
03 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
03.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
04 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
04.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
05 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
05.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
06 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
07 (คอมพิวเตอร์)
08 (โฆษณา-เผยแพร่)
09 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)
8   ปี 2546
1 (พัสดุสำนักงาน)
2 (การศึกษา)
3 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
3.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
4 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
4.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
5 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
5.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
6 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
7 (คอมพิวเตอร์)
8 (โฆษณา-เผยแพร่)
9 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)  ครุภัณฑ์คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ครุภัณฑ์ - คณะพยาบาลศาสตร์

ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
ลำดับรหัสครุภัณฑ์ชื่อครุภัณฑ์จำนวน
1  3220-02-001-001/2532B  เครื่องเซาะร่อง 1 
2  3920-05-001-005-006/32  รถเข็นหนังสือ 2 
3  4110-01-001-004/2532B  ตู้เย็น 1 
4  4120-01-001-011/2532B  เครื่องปรับอากาศ 1 
5  4120-01-001-012/2532B  เครื่องปรับอากาศ 1 
6  4120-01-001-013/2532B  เครื่องปรับอากาศ 1 
7  5110-42-001-001/2532  กบไฟฟ้า 1 
8  5510-01-002-004/2532B  กระดานไวท์บอร์ด 1 
9  5510-01-002-007/2532B  กระดานไวท์บอร์ด 1 
10  6670-01-001-001/2532  เครื่องวัดความยาวของทารก 1 
11  6730-02-001-002/32B  จอรับภาพ 3 
12  6730-02-001-004-005/32  จอรับภาพ 2 
13  7105-11-001-006/2532  ชุดรับแขก 1 
14  7110-02-009-004/2532  ตู้เก็บบัตรรายการ 1 
15  7110-05-007-208/2532  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
16  7110-05-007-209/2532  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
17  7110-05-007-210/2532  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
18  7110-05-007-211/2532  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
19  7110-05-007-212/2532  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
20  7110-05-007-213/2532  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
21  7110-05-007-214/2532  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
22  7110-05-007-215/2532  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
23  7110-05-007-216/2532  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
24  7110-05-007-217/2532  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
25  7110-05-007-218/2532  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
26  7110-05-007-219-224/32  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 6 
27  7110-05-007-225-226/32  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 2 
28  7110-05-007-227-228/32  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 2 
29  7110-05-007-230/32  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
30  7110-05-007-231/2532  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
31  7110-05-007-232-243/32  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 12 
32  7110-05-007-244/2532  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
33  7110-05-007-245/2532  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
34  7110-05-007-246/2532  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
35  7110-05-007-247/2532  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
36  7110-05-007-253/2532  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
37  7110-05-007-257/2532  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
38  7110-06-011-011/2532  โต๊ะประชุม 1 
39  7110-11-002-099/2532  ชั้นวางเอกสาร 1 
40  7110-11-002-100/2532  ชั้นวางเอกสาร 1 
41  7125-02-001-006/2533B  ตู้เก็บของ 1 
42  7220-01-001-005/2532B  พรม 1 
43  7230-01-001-014-027/32  ผ้าม่าน 14 
44  7320-13-001-001/2532  ตู้อาหาร 1 
45  7440-09-001-001/2532  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 
46  7520-10-006-001/2532B  กล่องไม้ทึบ 1 
47  7520-10-006-002/2532B  กล่องไม้ทึบ 1 
48  7520-10-006-003/2532B  กล่องไม้ทึบ 1 
49  7520-10-007-001/2532B  ตารางแผ่นไม้ 1 
50  7520-10-007-002/2532B  ตารางแผ่นไม้ 1 
51  7730-06-001-004/2532B  เครื่องเล่นวีดีโอ 1 
52  7810-14-001-001/2532B  จักรยานโครเมี่ยม 1 
53  7810-14-002-001/2532B  เครื่องวิ่งซุปเปอร์จ๊อก 1 
54  7810-14-003-001/2532B  เก้าอี้รัดหน้าท้อง 1 
55  7910-03-001-001/2532B  เครื่องดูดฝุ่น 1 
56  7110-06-014-018/2532ฺB  โต๊ะ 1 
ขึ้นบน
ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th