หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ นักศึกษา ปฏิทินกิจกรรม
 สารสนเทศ :
E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU Mail FON KM FON eMeeting

   ครุภัณฑ์
ข้อมูลครุภัณฑ์
8   ก่อนปี 2546
01 (พัสดุสำนักงาน)
02 (การศึกษา)
03 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
03.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
04 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
04.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
05 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
05.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
06 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
07 (คอมพิวเตอร์)
08 (โฆษณา-เผยแพร่)
09 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)
8   ปี 2546
1 (พัสดุสำนักงาน)
2 (การศึกษา)
3 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
3.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
4 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
4.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
5 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
5.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
6 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
7 (คอมพิวเตอร์)
8 (โฆษณา-เผยแพร่)
9 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)  ครุภัณฑ์คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ครุภัณฑ์ - คณะพยาบาลศาสตร์

ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
ลำดับรหัสครุภัณฑ์ชื่อครุภัณฑ์จำนวน
1  6530-01-001-013-015/17  เตียงคนไข้ 3 
2  6530-02-002-010-013/17  โต๊ะข้างเตียง 4 
3  6530-11-007-001/2517  เครื่องตรวจตา หู 1 
4  6530-11-014-004-006/17  เครื่องวัดความดันโลหิต 3 
5  6530-11-015-001/2517  เครื่องช่วยขยายปอดเวลาผู้ป่วยหยุดหายใจ 1 
6  6530-11-018-001/2517  เครื่องตรวจ หู คอ จมูก 1 
7  6530-11-018-002/2517  เครื่องตรวจ หู คอ จมูก 1 
8  6645-06-001-001/2517B  นาฬิกา 1 
9  6730-04-002-001/2517  เครื่อง Slide Tape Synchronizer 1 
10  6910-04-002-002/2517  ตุ๊กตาเด็ก 1 
11  7105-05-001-004/2517B  ชุดม้านั่งหินขัด 1 
12  7105-05-002-001-008/17  ม้านั่งยาว 8 
13  7110-02-001-002/2517  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 
14  7110-02-002-002/2517B  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 1 
15  7110-02-002-007/2517  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 1 
16  7110-02-002-008/2517  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 1 
17  7110-02-002-009/2517  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 1 
18  7110-02-002-010/2517  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 1 
19  7110-02-002-011/2517  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 1 
20  7110-02-006-016/2517  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
21  7110-02-006-017/2517  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
22  7110-05-009-010/2517B  เก้าอี้หนุนบุนวม 1 
23  7110-05-009-011/2517B  เก้าอี้หนุนบุนวม 1 
24  7110-05-011-01-20/2517  เก้าอี้ขาไม้แป้นกลม 20 
25  7110-06-001-001/2517  โต๊ะชั้นเอก 1 
26  7110-06-002-029/2517  โต๊ะชั้นโท 1 
27  7110-06-002-030/2517  โต๊ะชั้นโท 1 
28  7110-06-003-016/2516B  โต๊ะชั้นตรี 1 
29  7110-06-003-017/2517  โต๊ะชั้นตรี 1 
30  7110-06-003-018/2517  โต๊ะชั้นตรี 1 
31  7110-06-003-019/2517  โต๊ะชั้นตรี 1 
32  7110-06-004-002/2517  โต๊ะชั้นจัตวา 1 
33  7110-06-004-003/2517  โต๊ะชั้นจัตวา 1 
34  7110-06-004-004/2517  โต๊ะชั้นจัตวา 1 
35  7110-06-004-005/2517  โต๊ะชั้นจัตวา 1 
36  7110-06-004-006/2517  โต๊ะชั้นจัตวา 1 
37  7110-06-010-005/2517  โต๊ะวางรายงาน 1 
38  7110-06-010-006/2517  โต๊ะวางรายงาน 1 
39  7110-06-012-001/2517B  โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด 1 
40  7110-06-012-002/2517B  โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด 1 
41  7110-06-012-003/2517B  โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด 1 
42  7110-06-012-006/2518  โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด 1 
43  7110-06-012-007/2517  โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด 1 
44  7110-11-002-003/2517B  ชั้นวางเอกสาร 1 
45  7110-11-002-004/2517B  ชั้นวางเอกสาร 1 
46  7110-11-002-005/2517  ชั้นวางเอกสาร 3 
47  7110-11-002-006-007/17  ชั้นวางเอกสาร 3 
48  7110-11-002-008/2517  ชั้นวางเอกสาร 1 
49  7110-11-002-008/2517B  ชั้นวางเอกสาร 1 
50  7110-11-002-009/2517B  ชั้นวางเอกสาร 1 
51  7125-02-002-001/2517  ตู้เก็บแบบพิมพ์ 1 
52  7125-02-003-003/2517  ตู้เก็บโครงกระดูก 1 
53  7195-07-001-002/2517B  เคาน์เตอร์ 1 
54  7195-14-001-001/2516  โต๊ะยืนบรรยาย 1 
55  9925-09-001-001/2517B  โต๊ะหมู่บูชา 1 
56  9925-10-001-001-002/17  แจกันเงิน 2 
ขึ้นบน
ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th