หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ นักศึกษา ปฏิทินกิจกรรม
 สารสนเทศ :
E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU Mail FON KM FON eMeeting

   ครุภัณฑ์
ข้อมูลครุภัณฑ์
8   ก่อนปี 2546
01 (พัสดุสำนักงาน)
02 (การศึกษา)
03 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
03.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
04 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
04.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
05 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
05.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
06 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
07 (คอมพิวเตอร์)
08 (โฆษณา-เผยแพร่)
09 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)
8   ปี 2546
1 (พัสดุสำนักงาน)
2 (การศึกษา)
3 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
3.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
4 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
4.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
5 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
5.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
6 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
7 (คอมพิวเตอร์)
8 (โฆษณา-เผยแพร่)
9 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)  ครุภัณฑ์คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ครุภัณฑ์ - คณะพยาบาลศาสตร์

ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
ลำดับรหัสครุภัณฑ์ชื่อครุภัณฑ์จำนวน
1  4140-01-004-002/2517B  พัดลมเพดานแบบโคจรหมุนรอบตัว 1 
2  4140-01-004-003/2517B  พัดลมเพดานแบบโคจรหมุนรอบตัว 1 
3  4140-01-004-006/2517B  พัดลมเพดานแบบโคจรหมุนรอบตัว 1 
4  5510-01-001-005/2516  กระดานปิดประกาศ 1 
5  6530-04-002-001/2516B  หม้อนึ่ง 1 
6  6720-05-001-002/2516  กล้องถ่ายรูป 1 
7  7110-02-002-003/2516  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 1 
8  7110-02-002-006/2516  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 1 
9  7110-02-008-001/2516  ตู้เก็บเอกสารไม้บานกระจก 1 
10  7110-02-008-002/2516  ตู้เก็บเอกสารไม้บานกระจก 1 
11  7110-02-008-003/2516  ตู้เก็บเอกสารไม้บานกระจก 1 
12  7110-02-008-004/2516  ตู้เก็บเอกสารไม้บานกระจก 1 
13  7110-02-008-005/2516  ตู้เก็บเอกสารไม้บานกระจก 1 
14  7110-05-008-021/2516  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
15  7110-05-008-024/2516  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
16  7110-05-009-005/2516  เก้าอี้หนุนบุนวม 1 
17  7110-06-001-002/2516  โต๊ะชั้นเอก 1 
18  7110-06-001-003/2516  โต๊ะชั้นเอก 1 
19  7110-06-002-022/2516  โต๊ะชั้นโท 1 
20  7110-06-002-023/2516  โต๊ะชั้นโท 1 
21  7110-06-002-024/2516  โต๊ะชั้นโท 1 
22  7110-06-002-025/2516  โต๊ะชั้นโท 1 
23  7110-06-002-026/2516  โต๊ะชั้นโท 1 
24  7110-06-002-027/2516  โต๊ะชั้นโท 1 
25  7110-06-002-028/2516  โต๊ะชั้นโท 1 
26  7110-06-003-012/2516  โต๊ะชั้นตรี 1 
27  7110-06-003-012/2516B  โต๊ะชั้นตรี 1 
28  7110-06-003-013/2516B  โต๊ะชั้นตรี 1 
29  7110-06-003-014/2516  โต๊ะชั้นตรี 1 
30  7110-06-003-014/2516B  โต๊ะชั้นตรี 1 
31  7110-06-003-015/2516  โต๊ะชั้นตรี 1 
32  7110-06-003-015/2516B  โต๊ะชั้นตรี 1 
33  7110-06-003-016/2516  โต๊ะชั้นตรี 1 
34  7110-06-004-001/2516B  โต๊ะชั้นจัตวา 1 
35  7110-06-004-002/2516B  โต๊ะชั้นจัตวา 1 
36  7110-06-004-003/2516B  โต๊ะชั้นจัตวา 1 
37  7110-06-004-004/2516B  โต๊ะชั้นจัตวา 1 
38  7110-06-004-005/2516B  โต๊ะชั้นจัตวา 1 
39  7110-06-010-001-004/16  โต๊ะวางรายงาน 4 
40  7110-06-012-003/2516  โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด 1 
41  7110-06-012-005/2517  โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด 1 
42  7110-11-002-007/2516  ชั้นวางเอกสาร 1 
43  7125-02-001-003/2516B  ตู้เก็บของ 1 
44  7125-02-001-014/2516  ตู้เก็บของ 1 
45  7195-14-001-002/2516  โต๊ะยืนบรรยาย 1 
46  7195-14-002-001/2517B  โต๊ะวางของ 1 
47  7520-03-001-001/2516  เครื่องเย็บเล่มหนา 1 
ขึ้นบน
ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th