หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   ครุภัณฑ์
ข้อมูลครุภัณฑ์
8   ก่อนปี 2546
01 (พัสดุสำนักงาน)
02 (การศึกษา)
03 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
03.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
04 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
04.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
05 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
05.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
06 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
07 (คอมพิวเตอร์)
08 (โฆษณา-เผยแพร่)
09 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)
8   ปี 2546
1 (พัสดุสำนักงาน)
2 (การศึกษา)
3 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
3.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
4 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
4.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
5 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
5.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
6 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
7 (คอมพิวเตอร์)
8 (โฆษณา-เผยแพร่)
9 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)  ครุภัณฑ์คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ครุภัณฑ์ - คณะพยาบาลศาสตร์

ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
ลำดับรหัสครุภัณฑ์ชื่อครุภัณฑ์จำนวน
1  12.7440-001-0003 ผ.48/001  เครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว 1 
2  12.7110-001-0018.ร48/001  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน ยี่ห้อไทยโย 1 
3  12.6720-005-0002 ร48/002  กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 1 
4  12.7125-002-0038.ร48/001  ตู้ลอยเก็บเอกสาร ขนาด 30x430x65 ซม. 1 
5  12.7195-009-0006.ร48/001  กระดานไวท์บอร์ดพร้อมโครงเหล็ก ขนาด 100x165x190 ซม. 1 
6  12.7125-002-0044.ร48/001  ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 100x165x190 ซม. 1 
7  12.67200050002.ร48/002  ชุดเครื่องมือเสมือนจริงสำหรับฝึกการเจาะหลอดเลือดดำ 1 
8  12.7440-001-0001.ร48/005  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล Acer AST630 P4-505 1 
9  12.7440-001-0001.ร48/006  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล Acer AST630 P4-505 1 
10  12.7440-001-0001.ร48/007  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล Acer AST630 P4-505 1 
11  12.7440-001-0001.ร48/008  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล Acer AST630 P4-505 1 
12  12.6695-021-0247.บ48001  เครื่องกระตุกหัวใจ ชนิดไบเฟสิก 1 
13  12.66950210247.บ48001  เครื่องกระตุกหัวใจ ชนิดไบเฟสิก 1 
14  12.66950210247.บ48001  เครื่องกระตุกหัวใจ ชนิดไบเฟสิก 1 
ขึ้นบน
ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th