หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ นักศึกษา ปฏิทินกิจกรรม
 สารสนเทศ :
E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU Mail FON KM FON eMeeting

   ครุภัณฑ์
ข้อมูลครุภัณฑ์
8   ก่อนปี 2546
01 (พัสดุสำนักงาน)
02 (การศึกษา)
03 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
03.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
04 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
04.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
05 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
05.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
06 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
07 (คอมพิวเตอร์)
08 (โฆษณา-เผยแพร่)
09 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)
8   ปี 2546
1 (พัสดุสำนักงาน)
2 (การศึกษา)
3 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
3.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
4 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
4.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
5 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
5.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
6 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
7 (คอมพิวเตอร์)
8 (โฆษณา-เผยแพร่)
9 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)  ครุภัณฑ์คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ครุภัณฑ์ - คณะพยาบาลศาสตร์

ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
ลำดับรหัสครุภัณฑ์ชื่อครุภัณฑ์จำนวน
1  3405-03-001-001/2527B  เครื่องตัดเหล็ก 1 
2  3920-05-001-002-003/27  รถเข็นหนังสือ 2 
3  4110-01-001-002/2527B  ตู้เย็น 1 
4  4120-01-001-081/2537B  เครื่องปรับอากาศ 1 
5  5510-01-002-013/2527  กระดานไวท์บอร์ด 1 
6  5510-01-002-014/2527  กระดานไวท์บอร์ด 1 
7  5835-01-001-006/2527B  เครื่องขยายเสียง 1 
8  6515-06-001-001-004/27  เครื่องช่วยฟังเสียงหัวใจ 4 
9  6515-06-002-001/2527  เครื่องฟังเสียงหัวใจชนิดฟังได้ 2 คน 1 
10  6530-11-003-004/2527  รถวางเครื่องมือ 1 
11  6530-11-003-005/2527  รถวางเครื่องมือ 1 
12  6530-11-003-006/2527  รถวางเครื่องมือ 1 
13  6530-11-003-007/2527  รถวางเครื่องมือ 1 
14  6530-11-005-007/2527  เสาแขวนน้ำเกลือ 1 
15  6530-11-005-008/2527  เสาแขวนน้ำเกลือ 1 
16  6530-11-006-001-002/27  ถังใส่ผ้าซับโลหิต 2 
17  6530-11-008-002/2527  เครื่องทำความสะอาดฝีเย็บ 1 
18  6530-11-011-002-003/27  เครื่องมือถ่างช่องคลอด 2 
19  6530-11-032-001/2527  เครื่องมือทำความสะอาดเต้านมและหัวนม 1 
20  6530-11-033-001/2527  หม้อสวนสเตนเลส 1 
21  6530-11-035-001/2527  เครื่องตัดไหม 1 
22  6645-06-001-004/2527  นาฬิกา 1 
23  6645-06-001-005/2527  นาฬิกา 1 
24  6645-06-001-006/2527  นาฬิกา 1 
25  6730-01-001-003/2527  เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ 1 
26  6730-01-001-004/2527B  เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ 1 
27  6730-04-001-002/2527B  เครื่องฉายสไลด์ 1 
28  6730-04-001-007/2527  เครื่องฉายสไลด์ 1 
29  6730-07-003-001/2527  กล้องสำหรับดูสไลด์ 1 
30  6730-07-006-001-003/27  โต๊ะเครื่องเสียง 3 
31  6770-01-001-014/2527  ฟิล์มภาพยนตร์ 1 
32  6770-01-001-015/2527  ฟิล์มภาพยนตร์ 1 
33  6910-04-002-009-010/27  ตุ๊กตาเด็ก 2 
34  6910-04-003-011/2527  หุ่นเชิงกราน 1 
35  7105-11-001-004/2527B  ชุดรับแขก 1 
36  7105-11-001-005/2527B  ชุดรับแขก 1 
37  7110-01-001-004/2527  ตู้เก็บหนังสือ 1 
38  7110-02-001-016/2527  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 
39  7110-02-001-017/2517  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 
40  7110-02-001-017/2527  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 
41  7110-02-002-029/2527  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 1 
42  7110-02-002-030/2527  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 1 
43  7110-02-002-031-032/27  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 1 
44  7110-02-006-044/2527  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
45  7110-02-006-045/2527  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
46  7110-02-006-046/2527  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
47  7110-02-006-047/2527  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
48  7110-02-006-048-050/27  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 3 
49  7110-04-001-006-011/28  กระดานดำ 6 
50  7110-05-007-001/2527  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
51  7110-05-007-002-003/27  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 2 
52  7110-05-007-016-025/27  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 10 
53  7110-05-007-027/2527  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
54  7110-05-007-028-037/27  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 10 
55  7110-05-007-038/2527  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 18 
56  7110-05-007-039-056/27  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 18 
57  7110-05-008-165/2527  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
58  7110-05-008-167/2527  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
59  7110-05-008-171/2527  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
60  7110-06-007-019/2527B  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
61  7110-06-007-036/2527  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
62  7110-06-007-037/2527  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
63  7110-06-007-038/2527  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
64  7110-06-007-039/2527  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
65  7110-06-007-040/2527  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
66  7110-06-007-041-042/27  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 2 
67  7110-06-008-002/2527  โต๊ะทำงานระดับ 7-9 1 
68  7110-06-011-007-010/27  โต๊ะประชุม 4 
69  7110-06-012-032/2527  โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด 1 
70  7110-11-002-031/2527B  ชั้นวางเอกสาร 1 
71  7110-11-002-073-074/27  ชั้นวางเอกสาร 2 
72  7110-11-002-075-078/27  ชั้นวางเอกสาร 4 
73  7110-11-002-079-083/27  ชั้นวางเอกสาร 5 
74  7110-11-002-084-086/25  ชั้นวางเอกสาร 3 
75  7110-11-002-087-088/27  ชั้นวางเอกสาร 2 
76  7110-11-003-013-014/27  ชันวางเอกสารเหล็กชนิดถอดได้ 2 
77  7110-11-003-015-016/27  ชันวางเอกสารเหล็กชนิดถอดได้ 2 
78  7125-02-001-022/2527  ตู้เก็บของ 1 
79  7125-02-002-006/2527  ตู้เก็บแบบพิมพ์ 1 
80  7195-14-009-001-002/27  โต๊ะสี่เหลี่ยมพับได้ 2 
81  7230-09-001-014-025/27  มู่ลี่ 12 
82  7230-09-001-026/2527  มู่ลี่ 1 
83  7230-09-001-027/2527  มู่ลี่ 1 
84  7230-09-001-028/2527  มู่ลี่ 1 
85  7230-09-001-030/2527  มู่ลี่ 1 
86  7230-09-001-031/2527  มู่ลี่ 1 
87  7230-09-001-032-043/27  มู่ลี่ 12 
88  7230-09-001-044-056/27  มู่ลี่ 13 
89  7230-09-001-057-066/27  มู่ลี่ 10 
90  7290-04-001-001-050/27  ราวตากผ้า 50 
91  7330-12-001-001/2527B  กาต้มน้ำไฟฟ้า 1 
92  7420-01-001-015/2527  เครื่องคำนวณเลข 1 
93  7520-04-001-003/2527  เครื่องตัดกระดาษ 1 
94  7730-02-001-002/2527B  เครื่องรับวิทยุ 1 
95  7730-03-001-001/2527  เครื่องรับโทรทัศน์ 1 
96  7730-03-001-002/2527  เครื่องรับโทรทัศน์ 1 
97  7730-03-001-002/2527B  เครื่องรับโทรทัศน์ 1 
98  7730-06-001-001/2527  เครื่องเล่นวีดีโอ 1 
99  7730-06-001-001/2527B  เครื่องเล่นวีดีโอ 1 
ขึ้นบน
ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th