หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ นักศึกษา ปฏิทินกิจกรรม
 สารสนเทศ :
E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU Mail FON KM FON eMeeting

   ครุภัณฑ์
ข้อมูลครุภัณฑ์
8   ก่อนปี 2546
01 (พัสดุสำนักงาน)
02 (การศึกษา)
03 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
03.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
04 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
04.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
05 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
05.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
06 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
07 (คอมพิวเตอร์)
08 (โฆษณา-เผยแพร่)
09 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)
8   ปี 2546
1 (พัสดุสำนักงาน)
2 (การศึกษา)
3 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
3.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
4 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
4.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
5 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
5.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
6 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
7 (คอมพิวเตอร์)
8 (โฆษณา-เผยแพร่)
9 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)  ครุภัณฑ์คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ครุภัณฑ์ - คณะพยาบาลศาสตร์

ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
ลำดับรหัสครุภัณฑ์ชื่อครุภัณฑ์จำนวน
1  3680-02-001-001/2525  เครื่องเป่าลม 1 
2  3920-05-003-003/2525  รถเข็นของ 1 
3  4140-01-004-002-009/25  พัดลมเพดานแบบโคจรหมุนรอบตัว 8 
4  4140-01-004-010-021/25  พัดลมเพดานแบบโคจรหมุนรอบตัว 12 
5  4140-01-004-022-027/25  พัดลมเพดานแบบโคจรหมุนรอบตัว 6 
6  4140-01-004-028-033/25  พัดลมเพดานแบบโคจรหมุนรอบตัว 6 
7  4140-01-004-034/2525  พัดลมเพดานแบบโคจรหมุนรอบตัว 1 
8  4140-01-004-035/2525  พัดลมเพดานแบบโคจรหมุนรอบตัว 1 
9  4140-01-004-036-042/25  พัดลมเพดานแบบโคจรหมุนรอบตัว 7 
10  4140-01-004-043/2525  พัดลมเพดานแบบโคจรหมุนรอบตัว 1 
11  4140-01-004-044/2525  พัดลมเพดานแบบโคจรหมุนรอบตัว 1 
12  4240-12-002-001/2525  บันไดอลูมิเนียมปรับได้ 1 
13  5130-11-001-001/2525  สว่านไฟฟ้า 1 
14  5510-01-001-010/2525B  กระดานปิดประกาศ 1 
15  5510-01-001-012/2525  กระดานปิดประกาศ 1 
16  5510-01-002-007/2525  กระดานไวท์บอร์ด 1 
17  6530-01-003-001/2525  เตียงทำคลอด 1 
18  6530-02-002-001-003/25  โต๊ะข้างเตียง 3 
19  6530-11-001-001/2525  รถล้างตาทำด้วยเหล็ก 1 
20  6530-11-001-001/2525  เครื่องวัดความดัน 1 
21  6530-11-005-005/2525  เสาแขวนน้ำเกลือ 1 
22  6530-11-007-002-005/25  เครื่องตรวจตา หู 4 
23  6530-11-034-001-010/25  ซ่อมเสียง 10 
24  6645-06-001-003/2525  นาฬิกา 1 
25  6720-05-001-005/2525  กล้องถ่ายรูป 1 
26  6730-01-002-001/2525  เครื่องเม้าสไลด์ 1 
27  6740-03-001-001/2525  เครื่องวัดอุณหภูมิล้างฟิล์ม 1 
28  6760-01-001-001/2525  เครื่องวัดแสง 1 
29  6760-04-001-002/25  เลนซ์สำหรับถ่ายรูป 1 
30  6770-01-001-007/2524  ฟิล์มภาพยนตร์ 1 
31  6770-01-001-008/2524  ฟิล์มภาพยนตร์ 1 
32  6770-01-001-009/2525  ฟิล์มภาพยนตร์ 1 
33  6770-01-001-010-012/25  ฟิล์มภาพยนตร์ 3 
34  6770-01-001-013/2525  ฟิล์มภาพยนตร์ 1 
35  6910-04-002-005-006/25  ตุ๊กตาเด็ก 2 
36  6910-04-002-007-008/25  ตุ๊กตาเด็ก 2 
37  6910-04-003-007-008/25  หุ่นเชิงกราน 2 
38  6910-04-003-009-010/25  หุ่นเชิงกราน 2 
39  6910-04-004-003/2525  หุ่นเต้านม 1 
40  7105-05-003-006-011/25  ม้านั่งยาวโครงเหล็ก 6 
41  7105-11-001-004/2525  ชุดรับแขก 1 
42  7110-02-001-011/2525  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 
43  7110-02-001-012-013/25  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 2 
44  7110-02-001-014/2525  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 
45  7110-02-002-026/2525  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 1 
46  7110-02-002-027/2525  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 1 
47  7110-02-006-008/2525B  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
48  7110-02-006-036-037/25  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
49  7110-02-006-038/2525  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
50  7110-02-006-039/2525  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
51  7110-02-006-040-041/25  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 2 
52  7110-02-006-042/2525  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
53  7110-04-001-003/2525B  กระดานดำ 1 
54  7110-04-001-005/2525  กระดานดำ 1 
55  7110-04-001-005/2525B  กระดานดำ 1 
56  7110-04-002-001-004/25  กระดานมีล้อเลื่อน 4 
57  7110-05-008-114/2525  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
58  7110-05-008-116/2525  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
59  7110-05-008-117/2525  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
60  7110-05-008-118-119/25  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 2 
61  7110-05-008-120/2525  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
62  7110-05-008-134/2525  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
63  7110-05-008-135/2525  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
64  7110-05-008-136/2525  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 1 
65  7110-05-009-012/2525B  เก้าอี้หนุนบุนวม 1 
66  7110-06-005-003/2525  โต๊ะทำงานระดับ 1-2 1 
67  7110-06-007-013/2525B  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
68  7110-06-007-014/2525B  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
69  7110-06-007-015/2525B  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
70  7110-06-007-016/2525B  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
71  7110-06-007-017/2525B  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
72  7110-06-007-018/2527B  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
73  7110-06-007-020/2525  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
74  7110-06-007-021/2525  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
75  7110-06-007-022/2525  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
76  7110-06-007-023/2525  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
77  7110-06-007-024/2525  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
78  7110-06-007-025/2525  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
79  7110-06-007-026-030/25  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 5 
80  7110-06-007-031/2525  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
81  7110-06-007-032/2525  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
82  7110-06-007-033-035/25  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 3 
83  7110-06-008-001/2525  โต๊ะทำงานระดับ 7-9 1 
84  7110-06-011-004/2525  โต๊ะประชุม 1 
85  7110-06-011-005/2525  โต๊ะประชุม 1 
86  7110-06-011-006/2525  โต๊ะประชุม 1 
87  7110-06-012-027/2525  โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด 1 
88  7110-06-012-028/2525  โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด 1 
89  7110-06-013-001/2525  โต๊ะเขียนแบบ 1 
90  7110-06-013-002-003/25  โต๊ะเขียนแบบ 2 
91  7110-06-013-004/2525  โต๊ะเขียนแบบ 1 
92  7110-11-002-027/2526B  ชั้นวางเอกสาร 1 
93  7110-11-002-050-052/25  ชั้นวางเอกสาร 3 
94  7110-11-002-053/2525  ชั้นวางเอกสาร 2 
95  7110-11-002-054/2525  ชั้นวางเอกสาร 2 
96  7110-11-002-055-059/25  ชั้นวางเอกสาร 5 
97  7110-11-002-060-064/25  ชั้นวางเอกสาร 5 
98  7110-11-002-065-069/25  ชั้นวางเอกสาร 5 
99  7125-02-001-015-016/25  ตู้เก็บของ 2 
100  7125-02-001-019/2525  ตู้เก็บของ 1 
101  7125-02-002-003/2525  ตู้เก็บแบบพิมพ์ 1 
102  7125-02-002-004/2525  ตู้เก็บแบบพิมพ์ 1 
103  7125-02-002-005/2525  ตู้เก็บแบบพิมพ์ 1 
104  7195-14-008-003/2525  โต๊ะจัดหมวดหมู่หนังสือ 1 
105  7195-14-010-001/2525  โต๊ะอ่านหนังสือแบ่งกันเป็นช่อง ๆ 1 
106  7430-01-001-017/2525  เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย 1 
107  7430-01-002-016/2525  เครื่องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ 1 
108  7520-04-001-01-02/2525  เครื่องตัดกระดาษ 2 
109  7520-10-008-001/2524B  ขาตัง FLIP CHART 1 
ขึ้นบน
ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th