หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ นักศึกษา ปฏิทินกิจกรรม
 สารสนเทศ :
E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU Mail FON KM FON eMeeting

   ครุภัณฑ์
ข้อมูลครุภัณฑ์
8   ก่อนปี 2546
01 (พัสดุสำนักงาน)
02 (การศึกษา)
03 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
03.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
04 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
04.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
05 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
05.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
06 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
07 (คอมพิวเตอร์)
08 (โฆษณา-เผยแพร่)
09 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)
8   ปี 2546
1 (พัสดุสำนักงาน)
2 (การศึกษา)
3 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
3.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
4 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
4.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
5 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
5.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
6 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
7 (คอมพิวเตอร์)
8 (โฆษณา-เผยแพร่)
9 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)  ครุภัณฑ์คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ครุภัณฑ์ - คณะพยาบาลศาสตร์

ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
ลำดับรหัสครุภัณฑ์ชื่อครุภัณฑ์จำนวน
1  4240-12-001-001/2522  บันได 1 
2  5510-01-001-006/2522  กระดานปิดประกาศ 1 
3  5915-01-001-001/2522B  เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 1 
4  6515-03-001-004/2522  เครื่องให้อ๊อกซิเจน 1 
5  6515-03-001-005/2522  เครื่องให้อ๊อกซิเจน 1 
6  6515-03-001-006/2522  เครื่องให้อ๊อกซิเจน 1 
7  6515-03-001-007/2523  เครื่องให้อ๊อกซิเจน 1 
8  6530-11-003-001-002/22  รถวางเครื่องมือ 2 
9  6530-11-009-001/2522  เครื่องชั่งน้ำหนัก 1 
10  6530-11-010-003-004/22  เครื่องมือวัดเชิงกราน 2 
11  6530-11-013-002/2522  เครื่องดูดเสมหะจากปากและคอ 1 
12  6530-11-021-003-004/22  เครื่องมือในการซ่อมฝีเย็บ 2 
13  6530-11-022-003/2522  เครื่องมือทำคลอด 1 
14  6530-11-026-001/2522  เครื่องมือสำหรับขูดมดลูก 1 
15  6530-11-027-001/2522  เครื่องดูดลมจากปอด 1 
16  6530-11-031-001/2522  เครื่องมือพยุงขาผู้ป่วย 1 
17  6645-06-001-001/2522  นาฬิกา 1 
18  6645-06-001-002/2522  นาฬิกา 1 
19  6645-06-001-002/2522B  นาฬิกา 1 
20  6730-02-001-006-008/22  จอรับภาพ 3 
21  6910-04-002-004/2522  ตุ๊กตาเด็ก 1 
22  6910-04-003-004/2522  หุ่นเชิงกราน 1 
23  7105-11-001-003/2523B  ชุดรับแขก 1 
24  7110-01-001-001/2522  ตู้เก็บหนังสือ 1 
25  7110-01-001-002/2522  ตู้เก็บหนังสือ 1 
26  7110-02-001-007/2522  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 
27  7110-02-002-020/2522  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 1 
28  7110-02-002-021/2522  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 1 
29  7110-02-002-022/2522  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 1 
30  7110-02-002-023/2522  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 1 
31  7110-02-002-024/2522  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 1 
32  7110-02-006-026/2522  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
33  7110-02-006-027/2522  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
34  7110-02-006-028/2522  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
35  7110-02-006-029-030/22  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 2 
36  7110-02-006-031/2522  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
37  7110-02-006-032/2522  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
38  7110-02-006-034/2524  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
39  7110-02-008-006/2522  ตู้เก็บเอกสารไม้บานกระจก 1 
40  7110-04-002-001/2522  กระดานมีล้อเลื่อน 1 
41  7110-04-002-002/2522  กระดานมีล้อเลื่อน 1 
42  7110-06-011-002/2522  โต๊ะประชุม 1 
43  7110-06-012-022/2522  โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด 1 
44  7110-06-012-023/2522  โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด 1 
45  7110-11-002-019/2522  ชั้นวางเอกสาร 1 
46  7110-11-002-020/2522  ชั้นวางเอกสาร 1 
47  7110-11-002-021/2522  ชั้นวางเอกสาร 1 
48  7110-11-002-022/2522  ชั้นวางเอกสาร 1 
49  7110-11-002-023-024/22  ชั้นวางเอกสาร 2 
50  7110-11-002-025-026/22  ชั้นวางเอกสาร 2 
51  7110-11-002-027-028/22  ชั้นวางเอกสาร 2 
52  7110-11-002-029-030/22  ชั้นวางเอกสาร 2 
53  7110-11-002-031/2522  ชั้นวางเอกสาร 2 
54  7110-11-003-009/2522  ชันวางเอกสารเหล็กชนิดถอดได้ 1 
55  7125-02-001-017/2522  ตู้เก็บของ 1 
56  7125-02-001-018/2522  ตู้เก็บของ 1 
57  7125-02-003-004/2522  ตู้เก็บโครงกระดูก 1 
58  7125-05-002-003/2522  ชั้นลอย 1 
59  7195-14-001-005/2522  โต๊ะยืนบรรยาย 1 
60  7195-14-002-004/2522  โต๊ะวางของ 1 
61  7195-14-004-001-005/22  โต๊ะอ่านหนังสือเดี่ยว 5 
62  7420-01-001-006/2522  เครื่องคำนวณเลข 1 
63  7430-01-002-014/2522  เครื่องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ 1 
64  7520-10-002-001/2522  โครงสำหรับแขวนโปสเตอร์ 1 
65  7520-10-005-001/2522  เครื่องทำปกพลาสติก 1 
66  7520-10-009-001/2522B  ไม้ยกพื้นเคลื่อนที่ได้ 1 
67  7520-10-010-01-02/22B  เซปกระเป๋าหิ้ว 1 
68  7740-03-001-003/2522  เครื่องบันทึกเสียง 1 
ขึ้นบน
ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th