หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ นักศึกษา ปฏิทินกิจกรรม
 สารสนเทศ :
E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU Mail FON KM FON eMeeting

   ครุภัณฑ์
ข้อมูลครุภัณฑ์
8   ก่อนปี 2546
01 (พัสดุสำนักงาน)
02 (การศึกษา)
03 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
03.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
04 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
04.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
05 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
05.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
06 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
07 (คอมพิวเตอร์)
08 (โฆษณา-เผยแพร่)
09 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)
8   ปี 2546
1 (พัสดุสำนักงาน)
2 (การศึกษา)
3 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
3.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
4 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
4.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
5 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
5.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
6 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
7 (คอมพิวเตอร์)
8 (โฆษณา-เผยแพร่)
9 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)  ครุภัณฑ์คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ครุภัณฑ์ - คณะพยาบาลศาสตร์

ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
ลำดับรหัสครุภัณฑ์ชื่อครุภัณฑ์จำนวน
1  2310-06-002-001/2542  รถโดยสารตู้ (รถบัส) 1 
2  3750-02-001-004/2540  เครื่องตัดหญ้า 1 
3  3920-05-001-007-008/40  รถเข็นหนังสือ 2 
4  3920-05-002-001/2540  ล้อเข็นของ 1 
5  3920-05-002-002/2540  ล้อเข็นของ 1 
6  3920-05-003-005/2540  รถเข็นของ 1 
7  3920-05-003-006/2540  รถเข็นของ 1 
8  3920-05-003-009-010/40  รถเข็นของ 2 
9  4110-03-001-010-015/40  เครื่องทำน้ำเย็น 6 
10  4110-03-001-016/2540  เครื่องทำน้ำเย็น 1 
11  4120-01-001-100/2540  เครื่องปรับอากาศ 1 
12  4120-01-001-103/2540B  เครื่องปรับอากาศ 1 
13  4140-01-001-037/2539  พัดลมตั้งพื้น 1 
14  4140-01-002-108-119/40  พัดลมตังโต๊ะ 12 
15  4140-01-005-001/2540  พัดลมระบายอากาศ ขนาด 12 นิ้ว 1 
16  4140-01-005-002/2540  พัดลมระบายอากาศ ขนาด 12 นิ้ว 1 
17  4140-01-005-003/2540  พัดลมระบายอากาศ ขนาด 12 นิ้ว 1 
18  4140-01-005-004/2540  พัดลมระบายอากาศ ขนาด 12 นิ้ว 1 
19  4140-01-005-005/2540  พัดลมระบายอากาศ ขนาด 12 นิ้ว 1 
20  4140-01-005-006/2540  พัดลมระบายอากาศ ขนาด 12 นิ้ว 1 
21  4140-01-005-007/2540  พัดลมระบายอากาศ ขนาด 12 นิ้ว 1 
22  4140-01-005-008/2540  พัดลมระบายอากาศ ขนาด 12 นิ้ว 1 
23  4140-01-005-009/2540  พัดลมระบายอากาศ ขนาด 12 นิ้ว 1 
24  4140-01-005-010/2540  พัดลมระบายอากาศ ขนาด 12 นิ้ว 1 
25  4140-01-008-048-050/40  พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว 3 
26  5805-02-001-099/2540  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
27  5805-02-001-100/2540  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
28  5805-02-001-101/2540  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
29  5805-02-001-102/2540  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
30  5805-02-001-103/2540  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
31  5805-02-001-104/2540  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
32  5805-02-001-105/2540  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
33  5805-02-001-106/2540  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
34  5805-02-001-107/2540  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
35  5805-02-001-108/2540  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
36  5805-02-001-109-113/40  เครื่องรับโทรศัพท์ 6 
37  5950-04-002-009/2540  เครื่องปรับแรงดันใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 
38  5965-01-001-055-056/40  ไมโครโฟน 2 
39  5965-01-001-057/2540B  ไมโครโฟน 1 
40  6530-11-003-002-003/40  รถวางเครื่องมือ 2 
41  6530-11-043-001/2540  เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์อ๊อกซิเจน 1 
42  6530-11-044-001/2540  เครื่องวัดแสง 1 
43  6530-11-045-001/2540  อุปกรณ์ป้องกันตังเอง 1 
44  6530-11-047-001/2541  เครื่องวัดการได้ยิน 1 
45  6730-01-001-016/2540  เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ 1 
46  6770-01-002-002/2540  วีดีโอเทป 1 
47  6770-01-002-006/2540  วีดีโอเทป 1 
48  6770-01-002-007/2540  วีดีโอเทป 1 
49  6910-04-001-001-002/40  หุ่นจำลอง 2 
50  6910-04-001-003-004/40  หุ่นจำลอง 2 
51  6910-04-001-011/2539  หุ่นจำลอง 1 
52  6910-04-001-012/2540  หุ่นจำลอง 1 
53  6910-04-001-013-014/40  หุ่นจำลอง 2 
54  6910-04-003-002/2540  หุ่นเชิงกราน 1 
55  6910-04-003-018/2540  หุ่นเชิงกราน 1 
56  6910-04-004-005-006/40  หุ่นเต้านม 2 
57  6930-04-002-001/2540  อุปกรณ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอ 1 
58  7105-10-001-001-032/40  โต๊ะไม้ 32 
59  7110-02-006-017/2540  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
60  7110-02-009-002/2540B  ตู้เก็บบัตรรายการ 1 
61  7110-02-012-014/2540B  ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก 1 
62  7110-02-012-015/2540B  ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก 1 
63  7110-02-012-016/2540B  ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก 1 
64  7110-02-013-003-022/40  ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 20 
65  7110-05-008-630-649/40  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 20 
66  7110-05-008-650-709/40  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 60 
67  7110-05-018-201-250/40  เก้าอี้ขาเหล็กชุบโครเมี่ยมทรงสูง 50 
68  7110-05-018-251-270/40  เก้าอี้ขาเหล็กชุบโครเมี่ยมทรงสูง 20 
69  7110-05-018-271-330/40  เก้าอี้ขาเหล็กชุบโครเมี่ยมทรงสูง 60 
70  7110-06-008-018/2540  โต๊ะทำงานระดับ 7-9 1 
71  7110-06-008-019/2540  โต๊ะทำงานระดับ 7-9 1 
72  7110-06-011-007-012/40  โต๊ะประชุม 6 
73  7110-06-014-005-010/40  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 6 
74  7110-06-014-011-012/40  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 2 
75  7110-06-014-013/2540  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 
76  7110-06-014-014/2540  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 
77  7110-06-014-015/2540  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 
78  7110-06-014-016/2540  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 
79  7110-06-014-019/2540B  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 
80  7110-06-014-020/2540B  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 
81  7110-06-014-021/2540B  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 
82  7110-11-002-062/2540  ชั้นวางเอกสาร 1 
83  7110-11-002-063-064/40  ชั้นวางเอกสาร 2 
84  7110-11-002-065/2540  ชั้นวางเอกสาร 1 
85  7110-11-002-066-068/40  ชั้นวางเอกสาร 3 
86  7110-11-002-069-073/40  ชั้นวางเอกสาร 5 
87  7110-11-002-074-077/40  ชั้นวางเอกสาร 4 
88  7110-11-002-078/2540B  ชั้นวางเอกสาร 1 
89  7125-02-008-001/2540B  ตู้ลิ้นชักทำด้วยไม้ 1 
90  7125-02-009-039/2540  ตู้เสื้อผ้า 1 
91  7125-02-009-040/2540  ตู้เสื้อผ้า 1 
92  7125-02-009-041/2540  ตู้เสื้อผ้า 1 
93  7125-02-009-042/2540  ตู้เสื้อผ้า 1 
94  7125-02-009-043/2540  ตู้เสื้อผ้า 1 
95  7125-02-009-044/2540  ตู้เสื้อผ้า 1 
96  7125-02-009-045/2540  ตู้เสื้อผ้า 1 
97  7125-02-009-046/2540  ตู้เสื้อผ้า 1 
98  7125-02-009-047/2540  ตู้เสื้อผ้า 1 
99  7125-02-009-048/2540  ตู้เสื้อผ้า 1 
100  7125-02-009-049/2540  ตู้เสื้อผ้า 1 
101  7125-02-009-050/2540  ตู้เสื้อผ้า 1 
102  7125-02-009-051/2540  ตู้เสื้อผ้า 1 
103  7125-02-009-052/2540  ตู้เสื้อผ้า 1 
104  7125-05-001-001/2540  ตู้แขวนผนัง 1 
105  7125-05-002-001-002/25  ชั้นลอย 2 
106  7125-05-002-003/2540  ชั้นลอย 1 
107  7195-14-002-009-022/40  โต๊ะวางของ 14 
108  7430-03-003-002/2540  เครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอล 1 
109  7440-01-001-023/2540B  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
110  7440-01-001-024/2540B  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
111  7440-01-001-025/2540B  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
112  7440-01-001-026/2540B  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
113  7440-01-001-027/2540B  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
114  7440-01-001-032/2540  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
115  7440-01-001-033/2540  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
116  7440-01-001-034/2540  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
117  7440-01-001-035/2540  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
118  7440-01-001-036/2540  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
119  7440-01-001-037/2540  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
120  7440-01-001-038/2540  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
121  7440-01-001-039/2540  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
122  7440-01-001-040-042/40  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 3 
123  7440-01-002-014/2540  เครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง 1 
124  7440-01-002-023/2540  เครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง 1 
125  7440-01-004-001/2540B  การ์ดแสดงผล PCI 1 
126  7440-09-001-002/2540  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 
127  7440-09-001-003/2540  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 
128  7440-09-001-003/2540B  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 
129  7440-09-001-004/2540B  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 
130  7440-09-003-006/2540  เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า 1 
131  7440-09-003-006/2540  เครื่องปรับแรงดัน 1 
132  7440-09-003-007/2540  เครื่องปรับแรงดัน 1 
133  7440-09-003-007/2540  เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า 1 
134  7440-09-003-008/2540  เครื่องปรับแรงดัน 1 
135  7440-09-003-008/2540  เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า 1 
136  7440-09-003-009/2540  เครื่องปรับแรงดัน 1 
137  7440-09-003-009/2540  เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า 1 
138  7440-09-003-014/2540  เครื่องปรับแรงดัน 1 
139  7440-09-003-014/2540  เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า 1 
140  7440-09-004-001/2540B  เครื่องอ่านภาพระบบคอมพิวเตอร์ 1 
141  7440-09-004-002/2540  เครื่องอ่านภาพระบบคอมพิวเตอร์ 1 
142  7440-09-005-001/2540  ชุดแสดงภาพจากจอคอมพิวเตอร์ 1 
143  7440-09-006-001-002/41  MODEM 2 
144  7440-09-007-001-007/40  HUB 7 
145  7440-09-007-008/2540  HUB 1 
146  7440-09-009-001/2540  Network Interfacd Card 1 
147  7440-09-011-001/2540  การ์ดตัดต่อวีดีโอ 1 
148  7440-10-001-001/2540  เครื่องอ่านและบันทึกแผ่น CD 1 
149  7440-10-003-001/2540  เครื่องพิมพ์ระบบพ่นหมึก 1 
150  7910-01-001-002/2540  เครื่องขัดพื้น 1 
151  7440-01-001-027  เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 
152  7440-01-001-027  เครื่องพิมพ์ 0 
153  7110-06-014-13  โต๊ 0 
154  7110-06-014  โต๊ะ 0 
155  7110-06-014-044  โต๊ะ 0 
156  7440-09-001-02  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 0 
157  7440-01-001-078  โต๊ะ 0 
ขึ้นบน
ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th