หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ นักศึกษา ปฏิทินกิจกรรม
 สารสนเทศ :
E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU Mail FON KM FON eMeeting

   ครุภัณฑ์
ข้อมูลครุภัณฑ์
8   ก่อนปี 2546
01 (พัสดุสำนักงาน)
02 (การศึกษา)
03 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
03.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
04 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
04.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
05 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
05.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
06 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
07 (คอมพิวเตอร์)
08 (โฆษณา-เผยแพร่)
09 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)
8   ปี 2546
1 (พัสดุสำนักงาน)
2 (การศึกษา)
3 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
3.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
4 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
4.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
5 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
5.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
6 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
7 (คอมพิวเตอร์)
8 (โฆษณา-เผยแพร่)
9 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)  ครุภัณฑ์คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ครุภัณฑ์ - คณะพยาบาลศาสตร์

ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
ลำดับรหัสครุภัณฑ์ชื่อครุภัณฑ์จำนวน
1  2320-26-001-001/2529  รถยนต์บรรทุก (ไดน่า) 1 
2  3920-05-001-004/2529  รถเข็นหนังสือ 1 
3  4110-01-001-003/2529B  ตู้เย็น 1 
4  4110-01-001-003/2539B  ตู้เย็น 1 
5  4140-01-002-069/2529B  พัดลมตังโต๊ะ 1 
6  4140-01-002-070/2529B  พัดลมตังโต๊ะ 1 
7  4140-01-002-071/2529B  พัดลมตังโต๊ะ 1 
8  4140-01-006-005/2529B  พัดลมดูดอากาศห้องอาหาร 1 
9  5510-01-001-011/2529B  กระดานปิดประกาศ 1 
10  5510-01-001-012/2529B  กระดานปิดประกาศ 1 
11  5510-01-001-013/2529  กระดานปิดประกาศ 1 
12  5510-01-001-013/2529B  กระดานปิดประกาศ 1 
13  5510-01-001-014/2529B  กระดานปิดประกาศ 1 
14  5510-01-002-001/2529B  กระดานไวท์บอร์ด 1 
15  5510-01-002-002/2529B  กระดานไวท์บอร์ด 1 
16  6515-03-001-012/2529  เครื่องให้อ๊อกซิเจน 1 
17  6530-02-004-001/2529  โต๊ะสำหรับสาธิตการอาบน้ำเด็ก 1 
18  6530-11-003-008/2529  รถวางเครื่องมือ 1 
19  6530-11-007-006/2529  เครื่องตรวจตา หู 1 
20  6530-11-013-003/2529  เครื่องดูดเสมหะจากปากและคอ 1 
21  6730-01-001-005/2529B  เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ 1 
22  6730-07-003-002/2529  กล้องสำหรับดูสไลด์ 1 
23  6760-04-001-003/2529  เลนซ์สำหรับถ่ายรูป 1 
24  6770-01-001-016/2529  ฟิล์มภาพยนตร์ 1 
25  6770-01-001-017/2529  ฟิล์มภาพยนตร์ 1 
26  6910-04-001-004/2529  หุ่นจำลอง 1 
27  7110-02-001-001/2529B  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 
28  7110-02-001-019/2529  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 
29  7110-02-002-005/2529B  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 1 
30  7110-02-006-053/2529  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
31  7110-06-007-022/2529B  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
32  7110-06-007-023/2529B  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
33  7110-06-007-024/2529B  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
34  7110-06-007-025/2529B  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
35  7110-06-011-006/2530B  โต๊ะประชุม 1 
36  7125-02-001-005/2529B  ตู้เก็บของ 1 
37  7430-01-001-004/2529B  เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย 1 
38  7520-03-001-002/2529  เครื่องเย็บเล่มหนา 1 
39  7740-03-001-005/2529  เครื่องบันทึกเสียง 1 
ขึ้นบน
ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th