หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ นักศึกษา ปฏิทินกิจกรรม
 สารสนเทศ :
E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU Mail FON KM FON eMeeting

   ครุภัณฑ์
ข้อมูลครุภัณฑ์
8   ก่อนปี 2546
01 (พัสดุสำนักงาน)
02 (การศึกษา)
03 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
03.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
04 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
04.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
05 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
05.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
06 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
07 (คอมพิวเตอร์)
08 (โฆษณา-เผยแพร่)
09 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)
8   ปี 2546
1 (พัสดุสำนักงาน)
2 (การศึกษา)
3 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
3.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
4 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
4.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
5 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
5.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
6 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
7 (คอมพิวเตอร์)
8 (โฆษณา-เผยแพร่)
9 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)  ครุภัณฑ์คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ครุภัณฑ์ - คณะพยาบาลศาสตร์

ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
ลำดับรหัสครุภัณฑ์ชื่อครุภัณฑ์จำนวน
1  1207-6110-010-0003-ร.46/001  เครื่องสำรองไฟ 1 
2  12-7440-010-0001-ร.46/013  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 
3  12-7440-006-0003-ร.46/002  จอภาพ 1 
4  7440-006-0003  เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 
5  12-07-7440-001-0001  เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 
6  12-07-7440-001-0001  เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 
7  1207-6110-010  เครื่องสำรองไฟฟ้า 0 
8  1207-6110-4010-0003  เครื่องสำรองไฟฟ้า 0 
9  12-07-7440-010-0001  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 0 
10  12-07-7440-001-0001  เครื่องสำรองไฟฟ้า 0 
11  12-7440-016-0002  Scan 0 
12  1207-6110-010-0003  เครื่องสำรองไฟฟ้า 0 
13  7440-001-0001บ.46/034  เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 
14  6110-010-003  เครื่องสำรองไฟฟ้า 0 
15  6110-010-003  เครื่องสำรองไฟฟ้า 0 
16  7110-007-0030  โต๊ะ 0 
17  12-07-7440-010-0001  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 0 
18  12-07-7440-001-0001  เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 
19  12-07-7440-010-0001  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 0 
20  1207-6110-010-0003  เครื่องสำรองไฟฟ้า 0 
21  12-7440-010-0001  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 0 
22  1201-7110-007-0051  โต๊ะ 0 
23  12-07-7440-001-0001  Moniter 0 
24  12-07-611-010-0002  UPS 0 
25  12-07-7440-010-0001  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 0 
26  12-07-7440-006-0002  Moniter 0 
27  12-07-7440-001-0001  โต๊ะ 0 
28  12-01-7440-001-0001  เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 
29  12-07-7440-010-0001  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 0 
30  1201-7110-007-005  โต๊ะ 0 
31  12-70-7440-001-0001  เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 
32  12-7110-007-0050/008  โต๊ะ 0 
ขึ้นบน
ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th