หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ นักศึกษา ปฏิทินกิจกรรม
 สารสนเทศ :
E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU Mail FON KM FON eMeeting

   ครุภัณฑ์
ข้อมูลครุภัณฑ์
8   ก่อนปี 2546
01 (พัสดุสำนักงาน)
02 (การศึกษา)
03 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
03.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
04 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
04.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
05 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
05.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
06 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
07 (คอมพิวเตอร์)
08 (โฆษณา-เผยแพร่)
09 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)
8   ปี 2546
1 (พัสดุสำนักงาน)
2 (การศึกษา)
3 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
3.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
4 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
4.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
5 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
5.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
6 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
7 (คอมพิวเตอร์)
8 (โฆษณา-เผยแพร่)
9 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)  ครุภัณฑ์คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ครุภัณฑ์ - คณะพยาบาลศาสตร์

ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
ลำดับรหัสครุภัณฑ์ชื่อครุภัณฑ์จำนวน
1  2340-05-001-003/2545  จักรยานยนต์ 1 
2  4110-01-001-055/2545  ตู้เย็น 1 
3  4110-03-001-027/2545  เครื่องทำน้ำเย็น 1 
4  4110-03-002-019/2545  เครื่องกรองน้ำ 1 
5  4110-03-002-020/2545  เครื่องกรองน้ำ 1 
6  4110-03-002-021/2545  เครื่องกรองน้ำ 1 
7  4110-03-002-022/2545  เครื่องกรองน้ำ 1 
8  4110-03-002-023/2545  เครื่องกรองน้ำ 1 
9  4110-03-002-024/2545  เครื่องกรองน้ำ 1 
10  4110-03-002-025/2545  เครื่องกรองน้ำ 1 
11  4110-03-002-026/2545  เครื่องกรองน้ำ 1 
12  4110-03-002-027/2545  เครื่องกรองน้ำ 1 
13  4120-01-001-169/2545  เครื่องปรับอากาศ 1 
14  4120-01-001-170/2545  เครื่องปรับอากาศ 1 
15  4120-01-001-171/2545  เครื่องปรับอากาศ 1 
16  4120-01-001-172/2545  เครื่องปรับอากาศ 1 
17  4140-01-001-050/2545  พัดลมตั้งพื้น 1 
18  4140-01-004-052-053/45  พัดลมเพดานแบบโคจรหมุนรอบตัว 2 
19  4140-01-004-054-061/45  พัดลมเพดานแบบโคจรหมุนรอบตัว 8 
20  4140-01-007-023/2545  พัดลมผนัง 1 
21  4140-01-007-202/2545  พัดลมผนัง 1 
22  4140-01-007-204-209/45  พัดลมผนัง 6 
23  4140-01-008-078/2545  พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว 1 
24  4240-12-003-001/2545  บันไดฝึกหัด 1 
25  4610-09-001-002-003/45  มาตรวัดน้ำ 2 
26  5835-01-001-024/2545  เครื่องขยายเสียง 1 
27  5962-04-001-003/2545  มาตรสำหรับตรวจวัดวงจรไฟฟ้า 1 
28  5965-01-001-058/2545  ไมโครโฟน 1 
29  5965-01-001-059/2545  ไมโครโฟน 1 
30  5965-01-001-060/2545  ไมโครโฟน 1 
31  5965-02-001-062/2545  ลำโพง 1 
32  5965-06-004-009/2545  ขาตั้งไมโครโฟน แบบตั้งพื้น 1 
33  6530-11-041-002/2545  เครื่องควบคุมการให้สารสะลาย 1 
34  6530-11-051-001-002/45  เครื่องตรวจนำ้ตาลในเลือด 2 
35  6605-13-001-001-002/45  เต้นฑ์สนาม 2 
36  6605-13-001-003-004/45  เต้นฑ์สนาม 2 
37  6730-01-001-017-021/45  เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ 5 
38  6730-01-009-008/2545  เครื่องฉายภาพวีดีโอ 1 
39  6770-01-002-003/2545  วีดีโอเทป 1 
40  6910-04-001-021/2545  หุ่นจำลอง 1 
41  6910-04-001-022/2545  หุ่นจำลอง 1 
42  6910-04-002-020/2545  ตุ๊กตาเด็ก 1 
43  6910-04-002-021/2545  ตุ๊กตาเด็ก 1 
44  6910-04-003-021-022/45  หุ่นเชิงกราน 1 
45  6930-04-003-001-002/45  หน้ากากหุ่น 2 
46  7105-11-001-007/2545  ชุดรับแขก 1 
47  7105-11-002-005-008/45  โซฟา 4 
48  7105-11-002-009-010/45  โซฟา 2 
49  7110-02-001-018-019/45  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 2 
50  7110-02-001-030/2545  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 
51  7110-02-002-019-021/45  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 3 
52  7110-02-002-022-023/45  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 2 
53  7110-02-013-039/2545  ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 1 
54  7110-02-013-040-041/45  ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 2 
55  7110-04-002-010-011/45  กระดานมีล้อเลื่อน 2 
56  7110-05-008-861-910/45  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 50 
57  7110-05-009-144-172/44  เก้าอี้หนุนบุนวม 29 
58  7110-05-009-173/2545  เก้าอี้หนุนบุนวม 1 
59  7110-05-019-055-081/45  เก้าอี้พิมพ์ดีด 34 
60  7110-05-019-174-233/45  เก้าอี้พิมพ์ดีด 60 
61  7110-06-007-043-044/45  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 2 
62  7110-06-007-045-048/45  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 4 
63  7110-06-007-049/2545  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
64  7110-06-008-006/2545  โต๊ะทำงานระดับ 7-9 1 
65  7110-06-008-007/2545  โต๊ะทำงานระดับ 7-9 1 
66  7110-06-014-114/2544  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 
67  7110-06-014-115/2544  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 
68  7110-06-014-116/2544  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 
69  7110-06-014-117-124/44  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 8 
70  7110-06-014-125/2544  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 
71  7110-06-014-128/2544  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 
72  7110-06-014-129/2544  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 
73  7110-06-014-130/2544  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 
74  7110-06-014-131-132/44  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 2 
75  7110-06-014-133/2544  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 
76  7110-06-014-134/2544  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 
77  7110-06-014-136/2544  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 
78  7110-06-014-137-138/44  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 2 
79  7110-06-014-142/2545  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 
80  7110-06-014-143-167/45  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 25 
81  7110-06-022-001-030/45  โต๊ะ 30 
82  7110-11-001-001/2545  ชั้นวางหนังสือ 1 
83  7110-11-002-112-114/45  ชั้นวางเอกสาร 3 
84  7110-11-002-115-117/45  ชั้นวางเอกสาร 3 
85  7110-11-002-118-119/45  ชั้นวางเอกสาร 2 
86  7110-11-002-120-121/45  ชั้นวางเอกสาร 2 
87  7110-11-002-122-125/45  ชั้นวางเอกสาร 4 
88  7110-11-002-126-127/45  ชั้นวางเอกสาร 2 
89  7110-11-002-128-129/45  ชั้นวางเอกสาร 2 
90  7125-02-001-011/2545  ตู้เก็บของ 1 
91  7125-02-001-034-035/45  ตู้เก็บของ 2 
92  7125-02-001-036/2545  ตู้เก็บของ 1 
93  7125-02-001-037/2545  ตู้เก็บของ 1 
94  7125-02-001-038/2545  ตู้เก็บของ 1 
95  7125-02-001-046/2545  ตู้เก็บของ 1 
96  7125-02-006-004/2545  ตู้ทีวี-วีดีโอ 1 
97  7125-02-006-008/2545  ตู้ทีวี-วีดีโอ 1 
98  7125-05-001-003/2545  ตู้แขวนผนัง 1 
99  7195-14-002-023-024/45  โต๊ะวางของ 2 
100  7230-01-001-330-332/45  ผ้าม่าน 1 
101  7230-01-001-335/2545  ผ้าม่าน 1 
102  7230-01-001-336/2545  ผ้าม่าน 1 
103  7230-01-001-337-342/45  ผ้าม่าน 6 
104  7230-03-002-333/2545  ผ้าม่าน 1 
105  7230-03-002-334/2545  ผ้าม่าน 1 
106  7440-01-001-089/2545  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
107  7440-01-001-093-098/45  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 6 
108  7440-01-001-099-101/45  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 3 
109  7440-03-003-008/2545  เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 1 
110  7440-06-014-126-127/44  โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 
111  7440-09-001-006/2545  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 
112  7440-09-001-007/2545  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 
113  7440-09-001-013-014/45  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 2 
114  7440-09-001-032/2545  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 
115  7440-09-001-033/2545  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 
116  7440-09-001-034-036/45  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 3 
117  7440-09-001-037-038/45  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 2 
118  7440-09-001-039/2545  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 
119  7440-09-001-040/2545  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 
120  7440-09-001-041-042/45  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 2 
121  7440-09-001-044/2545  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 
122  7440-09-001-045/2545  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 
123  7440-09-003-014/2545  เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า 1 
124  7440-09-003-014/2545  เครื่องปรับแรงดัน 1 
125  7440-09-003-035/2545  เครื่องปรับแรงดัน 1 
126  7440-09-003-035/2545  เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า 1 
127  7440-09-003-036/2545  เครื่องปรับแรงดัน 1 
128  7440-09-003-036/2545  เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า 1 
129  7440-09-003-037/2545  เครื่องปรับแรงดัน 1 
130  7440-09-003-037/2545  เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า 1 
131  7440-09-003-038/2545  เครื่องปรับแรงดัน 1 
132  7440-09-003-038/2545  เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า 1 
133  7440-09-003-039/2545  เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า 1 
134  7440-09-003-039/2545  เครื่องปรับแรงดัน 1 
135  7440-09-003-040/2545  เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า 1 
136  7440-09-003-040/2545  เครื่องปรับแรงดัน 1 
137  7440-09-003-041/2545  เครื่องปรับแรงดัน 1 
138  7440-09-003-041/2545  เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า 1 
139  7440-09-003-042/2545  เครื่องปรับแรงดัน 1 
140  7440-09-003-042/2545  เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า 1 
141  7440-09-003-043/2545  เครื่องปรับแรงดัน 1 
142  7440-09-003-043/2545  เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า 1 
143  7440-09-003-044/2545  เครื่องปรับแรงดัน 1 
144  7440-09-003-044/2545  เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า 1 
145  7440-09-003-045/2545  เครื่องปรับแรงดัน 1 
146  7440-09-003-045/2545  เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า 1 
147  7440-09-003-046/2545  เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า 1 
148  7440-09-003-046/2545  เครื่องปรับแรงดัน 1 
149  7440-09-003-047/2545  เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า 1 
150  7440-09-003-047/2545  เครื่องปรับแรงดัน 1 
151  7440-09-003-048/2545  เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า 1 
152  7440-09-003-048/2545  เครื่องปรับแรงดัน 1 
153  7440-09-003-049/2545  เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า 1 
154  7440-09-003-049/2545  เครื่องปรับแรงดัน 1 
155  7440-09-003-050/2545  เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า 1 
156  7440-09-003-050/2545  เครื่องปรับแรงดัน 1 
157  7440-09-003-051/2545  เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า 1 
158  7440-09-003-051/2545  เครื่องปรับแรงดัน 1 
159  7440-09-003-052/2545  เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า 1 
160  7440-09-003-052/2545  เครื่องปรับแรงดัน 1 
161  7440-09-003-053/2545  เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า 1 
162  7440-09-003-053/2545  เครื่องปรับแรงดัน 1 
163  7440-09-003-054/2545  เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า 1 
164  7440-09-003-054/2545  เครื่องปรับแรงดัน 1 
165  7440-09-004-015/2545  เครื่องอ่านภาพระบบคอมพิวเตอร์ 1 
166  7440-09-004-026-027/45  เครื่องอ่านภาพระบบคอมพิวเตอร์ 2 
167  7440-09-007-009/2545  HUB 1 
168  7440-09-007-010/2545  HUB 1 
169  7440-09-007-011/2545  HUB 1 
170  7440-09-007-012/2545  HUB 1 
171  7440-09-007-013/2545  HUB 1 
172  7440-09-007-014/2545  HUB 1 
173  7440-09-007-015/2545  HUB 1 
174  7440-09-007-016/2545  HUB 1 
175  7440-09-007-017/2545  HUB 1 
176  7440-09-014-003-004/45  เครื่องอ่านบาร์โค้ด 2 
177  7440-09-014-003-004/45  เครื่องอ่านบาร์โค๊ดชนิด Build-in Decoder 2 
178  7440-09-016-002/2545  ระบบเครือข่ายเครื่องปริ้นเตอร์ 1 
179  7730-01-001-001-002/45  เครื่องมือสำหรับ Qualitative Research 2 
180  7730-02-001-001/2545  เครื่องรับวิทยุ 1 
181  7730-03-001-001/2545  เครื่องรับโทรทัศน์ 1 
182  7730-03-001-011/2545  เครื่องรับโทรทัศน์ 1 
183  12-07-7400-001-0001-ร.45/007  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
184  7440-001-0001  เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 
185  12-07-7440-006-0002  เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 
186  12-07-7440-001-0001  เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 
187  7440-09-003-046  เครื่องสำรองไฟฟ้า 0 
188  7440-09-003-047  เครื่องสำรองไฟฟ้า 0 
189  7440-01-001-101  เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 
190  7440-09-003-038  เครื่องสำรองไฟฟ้า 0 
191  7440-09-003-051  เครื่องสำรองไฟฟ้า 0 
192  7440-09-003-035  เครื่องสำรองไฟฟ้า 0 
193  7440-01-001-094  เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 
194  12-07-7440-001-0001  Moniter 0 
195  7440-09-001-038  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 0 
196  7440-01-001-097  เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 
197  7440-07-001-093  เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 
198  7440-09-004-015  Scan 0 
199  12-07-7440-001-0001/008  เครื่องสำรองไฟฟ้า 0 
200  12-07-7440-001-0001/008  เครื่องสำรองไฟฟ้า 0 
201  7440-01-001-095  เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 
202  7440-09-001-044  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 0 
203  7440-01-001-096  Moniter 0 
204  1201-7110-007-0051/002  โต๊ะ 0 
ขึ้นบน
ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th