หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ นักศึกษา ปฏิทินกิจกรรม
 สารสนเทศ :
E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU Mail FON KM FON eMeeting

   ครุภัณฑ์
ข้อมูลครุภัณฑ์
8   ก่อนปี 2546
01 (พัสดุสำนักงาน)
02 (การศึกษา)
03 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
03.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
04 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
04.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
05 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
05.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
06 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
07 (คอมพิวเตอร์)
08 (โฆษณา-เผยแพร่)
09 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)
8   ปี 2546
1 (พัสดุสำนักงาน)
2 (การศึกษา)
3 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
3.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
4 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
4.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
5 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
5.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
6 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
7 (คอมพิวเตอร์)
8 (โฆษณา-เผยแพร่)
9 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)  ครุภัณฑ์คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ครุภัณฑ์ - คณะพยาบาลศาสตร์

ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
ลำดับรหัสครุภัณฑ์ชื่อครุภัณฑ์จำนวน
1  2310-06-001-003/2537  รถโดยสารตู้ (รถตู้) 1 
2  2310-06-002-002/2537  รถโดยสารตู้ (รถบัส) 1 
3  2320-16-001-001/2537B  รถกะบะโดยสาร 1 
4  3510-03-001-001-002/37  เครื่องซักผ้า 2 
5  4110-01-001-035/2537B  ตู้เย็น 1 
6  4110-01-001-036/2539  ตู้เย็น 1 
7  4110-01-001-037/2537  ตู้เย็น 1 
8  4110-01-001-038/2537B  ตู้เย็น 1 
9  4110-03-002-005/2537B  เครื่องกรองน้ำ 1 
10  4120-01-001-082/2537B  เครื่องปรับอากาศ 1 
11  4120-01-001-085/2538B  เครื่องปรับอากาศ 1 
12  4140-01-003-015/2537B  พัดลมเพดานแบบใบพัด 1 
13  4140-01-003-015/2537B  พัดลมเพดาน 1 
14  4140-01-003-016/37B  พัดลมเพดานแบบใบพัด 1 
15  4140-01-003-016/37B  พัดลมเพดาน 1 
16  4140-01-003-021/2537B  พัดลมเพดานแบบใบพัด 1 
17  4140-01-003-021/2537B  พัดลมเพดาน 1 
18  4140-01-004-038/2537B  พัดลมเพดานแบบโคจรหมุนรอบตัว 1 
19  4140-01-004-039/2537B  พัดลมเพดานแบบโคจรหมุนรอบตัว 1 
20  4140-01-007-003-008/37  พัดลมผนัง 6 
21  4140-01-007-010-012/37  พัดลมผนัง 4 
22  4140-01-007-013-014/37  พัดลมผนัง 2 
23  4140-01-007-015/37  พัดลมผนัง 1 
24  4140-01-007-016/2537  พัดลมผนัง 1 
25  4140-01-007-017-021/37  พัดลมผนัง 5 
26  4140-01-007-022-023/37  พัดลมผนัง 2 
27  4140-01-007-024-025/37  พัดลมผนัง 2 
28  4140-01-007-026-028/37  พัดลมผนัง 3 
29  4140-01-007-029-030/37  พัดลมผนัง 2 
30  4610-09-002-001-002/37  ถังเก็บน้ำแบบไฟเบอร์ 2 
31  5805-02-001-066/2537B  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
32  5805-02-001-067/2537B  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
33  5805-02-001-068/2538B  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
34  5805-02-001-069/2537B  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
35  5805-02-001-070/2537B  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
36  5805-02-001-071/2537B  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
37  5805-02-001-072/2537B  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
38  5805-02-001-073/2537B  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
39  5805-02-001-074/2537B  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
40  5805-02-001-098/2539  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
41  5830-07-001-001/2537B  เครื่องพูดภายใน 1 
42  5835-01-001-019/2537B  เครื่องขยายเสียง 1 
43  5965-01-001-054/2537B  ไมโครโฟน 1 
44  6530-01-001-022-024/37  เตียงคนไข้ 3 
45  6530-01-001-025-029/37  เตียงคนไข้ 5 
46  6530-04-002-002/2537B  หม้อนึ่ง 1 
47  6530-11-040-001/2537  อุปกรณ์การแพทย์ 1 
48  6720-10-001-002/2537B  กล้องถ่ายภาพวีดีโอ 1 
49  6730-01-001-014/2537  เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ 1 
50  6730-01-005-001/2537B  เครื่องฉายทึบแสง 1 
51  6730-02-001-008/2537B  จอรับภาพ 1 
52  6730-04-001-010/2537  เครื่องฉายสไลด์ 1 
53  6730-04-001-011/2537  เครื่องฉายสไลด์ 1 
54  6910-01-001-001/2537  เครื่องช่วยฝึก 1 
55  7105-04-001-016-018/25  เตียงเด็ก 3 
56  7105-04-001-019-022/37  เตียงเด็ก 4 
57  7105-04-003-001-002/37  เตียงเด็กอ่อน 2 
58  7105-05-003-014-017/37  ม้านั่งยาวโครงเหล็ก 4 
59  7105-11-001-008/2537B  ชุดรับแขก 1 
60  7105-11-001-009/2537B  ชุดรับแขก 1 
61  7110-02-001-009/2537B  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 
62  7110-02-006-011/2537B  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
63  7110-02-006-012/2537B  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
64  7110-05-006-001/2537B  เก้าอี้ขาเหล็กแป้นกลม 1 
65  7110-05-006-002-003/37  เก้าอี้ขาเหล็กแป้นกลม 2 
66  7110-05-006-004/2537B  เก้าอี้ขาเหล็กแป้นกลม 1 
67  7110-05-006-005/2537B  เก้าอี้ขาเหล็กแป้นกลม 1 
68  7110-05-007-286/2537  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
69  7110-05-007-287-288/37  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 2 
70  7110-05-007-289/2537  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
71  7110-05-007-290-291/37  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 2 
72  7110-05-007-292-294/37  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 3 
73  7110-05-007-295/2537  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
74  7110-05-007-296-297/37  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 2 
75  7110-05-007-298/2537  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
76  7110-05-007-299/2537  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
77  7110-05-007-300-301/37  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 2 
78  7110-05-007-302-304/37  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 3 
79  7110-05-007-305-315/37  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 10 
80  7110-05-007-335/2538B  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
81  7110-05-008-509-529/37  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 21 
82  7110-05-009-013/2537B  เก้าอี้หนุนบุนวม 1 
83  7110-05-009-014/2537B  เก้าอี้หนุนบุนวม 1 
84  7110-05-009-015/2537B  เก้าอี้หนุนบุนวม 1 
85  7110-05-009-016/2537B  เก้าอี้หนุนบุนวม 1 
86  7110-05-009-017/2537B  เก้าอี้หนุนบุนวม 1 
87  7110-05-009-018/2537B  เก้าอี้หนุนบุนวม 1 
88  7110-05-009-019/2537B  เก้าอี้หนุนบุนวม 1 
89  7110-05-009-020/2537B  เก้าอี้หนุนบุนวม 1 
90  7110-05-009-021/2537B  เก้าอี้หนุนบุนวม 1 
91  7110-05-009-022/2537B  เก้าอี้หนุนบุนวม 1 
92  7110-05-009-023/2537B  เก้าอี้หนุนบุนวม 1 
93  7110-05-009-024/2537B  เก้าอี้หนุนบุนวม 1 
94  7110-05-009-025/2537B  เก้าอี้หนุนบุนวม 1 
95  7110-05-009-026/2537B  เก้าอี้หนุนบุนวม 1 
96  7110-05-009-027/2537B  เก้าอี้หนุนบุนวม 1 
97  7110-05-009-028/2537B  เก้าอี้หนุนบุนวม 1 
98  7110-05-009-029/2537B  เก้าอี้หนุนบุนวม 1 
99  7110-05-009-030/2537B  เก้าอี้หนุนบุนวม 1 
100  7110-05-009-031/2537B  เก้าอี้หนุนบุนวม 1 
101  7110-05-009-032/2537B  เก้าอี้หนุนบุนวม 1 
102  7110-05-009-033/2537B  เก้าอี้หนุนบุนวม 1 
103  7110-05-009-034/2537B  เก้าอี้หนุนบุนวม 1 
104  7110-05-009-035/2537B  เก้าอี้หนุนบุนวม 1 
105  7110-05-009-036/2537B  เก้าอี้หนุนบุนวม 1 
106  7110-05-009-037/2537B  เก้าอี้หนุนบุนวม 1 
107  7110-05-018-001-050/37  เก้าอี้ขาเหล็กชุบโครเมี่ยมทรงสูง 50 
108  7110-05-018-051-150/37  เก้าอี้ขาเหล็กชุบโครเมี่ยมทรงสูง 150 
109  7110-05-019-006/36B  เก้าอี้พิมพ์ดีด 2 
110  7110-05-019-017-018/37  เก้าอี้พิมพ์ดีด 2 
111  7110-05-019-019/2537B  เก้าอี้พิมพ์ดีด 1 
112  7110-05-019-020/2537B  เก้าอี้พิมพ์ดีด 1 
113  7110-05-019-021/2537B  เก้าอี้พิมพ์ดีด 1 
114  7110-05-019-023/2537B  เก้าอี้พิมพ์ดีด 1 
115  7110-05-019-024/2537B  เก้าอี้พิมพ์ดีด 1 
116  7110-05-019-025/2537B  เก้าอี้พิมพ์ดีด 1 
117  7110-05-019-026-027/37  เก้าอี้พิมพ์ดีด 2 
118  7110-05-019-028/2537B  เก้าอี้พิมพ์ดีด 1 
119  7110-05-019-029/2537B  เก้าอี้พิมพ์ดีด 1 
120  7110-05-019-030/2537B  เก้าอี้พิมพ์ดีด 1 
121  7110-05-019-031/2537B  เก้าอี้พิมพ์ดีด 1 
122  7110-06-007-018/2537B  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
123  7110-06-007-019/2537B  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
124  7110-06-007-020/2537B  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
125  7110-06-007-021/2537B  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
126  7110-06-007-022/2537B  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
127  7110-06-009-038/2537B  โต๊ะทำงานอื่น ๆ 1 
128  7110-06-009-039/2537B  โต๊ะทำงานอื่น ๆ 1 
129  7110-06-009-040/2537B  โต๊ะทำงานอื่น ๆ 1 
130  7110-06-014-010/2537B  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 
131  7110-06-014-011-012/37  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 2 
132  7110-06-014-013/2537B  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 
133  7110-06-014-014/2537B  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 
134  7110-06-015-001-004/37  โต๊ะโฟเมก้าขาเหล็กพับได้ 4 
135  7110-06-018-001/2537  โต๊ะอ่านหนังสือพิมพ์ 1 
136  7110-06-018-002/2537  โต๊ะอ่านหนังสือพิมพ์ 1 
137  7110-06-018-003/2537  โต๊ะอ่านหนังสือพิมพ์ 1 
138  7110-06-018-004/2537  โต๊ะอ่านหนังสือพิมพ์ 1 
139  7110-06-018-005/2537  โต๊ะอ่านหนังสือพิมพ์ 1 
140  7110-06-018-006/2537  โต๊ะอ่านหนังสือพิมพ์ 1 
141  7110-11-002-052/2537B  ชั้นวางเอกสาร 1 
142  7110-11-002-053/2537B  ชั้นวางเอกสาร 1 
143  7110-11-002-054/2537B  ชั้นวางเอกสาร 1 
144  7110-11-002-055/2537B  ชั้นวางเอกสาร 1 
145  7110-11-002-056/2537B  ชั้นวางเอกสาร 1 
146  7110-11-002-057/2537B  ชั้นวางเอกสาร 1 
147  7110-11-002-058/2537B  ชั้นวางเอกสาร 1 
148  7110-11-002-059/2537B  ชั้นวางเอกสาร 1 
149  7110-11-002-060/2537B  ชั้นวางเอกสาร 1 
150  7110-11-002-061/2537B  ชั้นวางเอกสาร 1 
151  7125-02-001-029/2537B  ตู้เก็บของ 1 
152  7195-07-001-005/2537B  เคาน์เตอร์ 1 
153  7230-01-001-061-065/37  ผ้าม่าน 5 
154  7230-01-001-067-087/37  ผ้าม่าน 21 
155  7440-01-001-003/2537  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
156  7440-01-001-004/2537  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
157  7440-01-001-005/2537  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
158  7440-01-001-006/2537  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
159  7440-01-001-007/2537  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
160  7440-01-001-008/2537  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
161  7440-01-001-009/2537  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
162  7440-01-001-010/2537  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
163  7440-01-002-003/2537  เครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง 1 
164  7440-01-002-012/2537B  เครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง 1 
165  7520-04-001-001/2537B  เครื่องตัดกระดาษ 1 
166  7730-02-001-006/2537B  เครื่องรับวิทยุ 1 
167  7730-02-001-007/2537B  เครื่องรับวิทยุ 1 
168  7730-03-001-012/2537B  เครื่องรับโทรทัศน์ 1 
169  7730-03-001-013/2537B  เครื่องรับโทรทัศน์ 1 
170  7730-06-001-005/2537B  เครื่องเล่นวีดีโอ 1 
171  7740-01-001-010  โต๊ะ 0 
172  7440-01-001-010  โต๊ะ 0 
173  7110-06-014-010  โต๊ะ 0 
ขึ้นบน
ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th