หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ นักศึกษา ปฏิทินกิจกรรม
 สารสนเทศ :
E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU Mail FON KM FON eMeeting

   ครุภัณฑ์
ข้อมูลครุภัณฑ์
8   ก่อนปี 2546
01 (พัสดุสำนักงาน)
02 (การศึกษา)
03 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
03.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
04 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
04.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
05 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
05.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
06 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
07 (คอมพิวเตอร์)
08 (โฆษณา-เผยแพร่)
09 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)
8   ปี 2546
1 (พัสดุสำนักงาน)
2 (การศึกษา)
3 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
3.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
4 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
4.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
5 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
5.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
6 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
7 (คอมพิวเตอร์)
8 (โฆษณา-เผยแพร่)
9 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)  ครุภัณฑ์คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ครุภัณฑ์ - คณะพยาบาลศาสตร์

ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
ลำดับรหัสครุภัณฑ์ชื่อครุภัณฑ์จำนวน
1  2320-16-001-002/2539  รถกะบะโดยสาร 1 
2  3510-03-002-001/2539  เครื่องอบผ้า 1 
3  4110-01-001-040/2539  ตู้เย็น 1 
4  4120-01-001-101/2539B  เครื่องปรับอากาศ 1 
5  4120-01-001-102/2539B  เครื่องปรับอากาศ 1 
6  4140-01-001-036/2539  พัดลมตั้งพื้น 1 
7  4140-01-004-046/2539  พัดลมเพดานแบบโคจรหมุนรอบตัว 1 
8  4140-01-004-047/2539  พัดลมเพดานแบบโคจรหมุนรอบตัว 2 
9  4140-01-004-048/2539  พัดลมเพดานแบบโคจรหมุนรอบตัว 2 
10  4140-01-004-049-050/39  พัดลมเพดานแบบโคจรหมุนรอบตัว 2 
11  4140-01-008-040-047/39  พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว 8 
12  4520-01-001-022/39B  เครื่องทำน้ำอุ่น 1 
13  4520-01-001-023/2539  เครื่องทำน้ำอุ่น 1 
14  5805-01-001-020/2539  เครื่องเสียง 1 
15  5805-02-001-075/2539  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
16  5805-02-001-076/2539  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
17  5805-02-001-077/2539  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
18  5805-02-001-078/2539  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
19  5805-02-001-079/2539  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
20  5805-02-001-080/2539  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
21  5805-02-001-081/2539  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
22  5805-02-001-082/2539  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
23  5805-02-001-083/2539  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
24  5805-02-001-084/2539  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
25  5805-02-001-085/2539  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
26  5805-02-001-086/2539  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
27  5805-02-001-087/2539  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
28  5805-02-001-088/2539  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
29  5805-02-001-089/2539  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
30  5805-02-001-090/2539  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
31  5805-02-001-091/2539  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
32  5805-02-001-092-094/39  เครื่องรับโทรศัพท์ 3 
33  5805-02-001-095/2539  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
34  5805-02-001-096-097/39  เครื่องรับโทรศัพท์ 2 
35  5835-01-001-002/2539B  เครื่องขยายเสียง 1 
36  5835-01-001-020/2539  เครื่องขยายเสียง 1 
37  5835-01-001-021-022/39  เครื่องขยายเสียง 2 
38  6515-06-001-007-009/39  เครื่องช่วยฟังเสียงหัวใจ 3 
39  6530-04-001-001/2539  เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ 1 
40  6530-11-041-001/2539  เครื่องควบคุมการให้สารสะลาย 1 
41  6530-11-042-001/2539  เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 1 
42  6730-01-001-007/2539  เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ 1 
43  6730-01-001-015/2539  เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ 1 
44  6730-02-001-009/2539  จอรับภาพ 1 
45  6730-04-001-012-014/39  เครื่องฉายสไลด์ 3 
46  6770-01-002-004/2539  วีดีโอเทป 1 
47  6770-01-002-005/2539  วีดีโอเทป 1 
48  6910-04-001-001/2539  หุ่นจำลอง 1 
49  6910-04-001-009/2539  หุ่นจำลอง 1 
50  6910-04-001-010/2539  หุ่นจำลอง 1 
51  6910-04-002-001/2539  ตุ๊กตาเด็ก 1 
52  6910-04-003-001/2539  หุ่นเชิงกราน 1 
53  6910-04-004-004/2539  หุ่นเต้านม 1 
54  7105-03-001-001/2539  เตียงสปริง 1 
55  7105-11-001-012/2539  ชุดรับแขก 1 
56  7105-11-001-013/2539  ชุดรับแขก 1 
57  7105-11-001-013/2539B  ชุดรับแขก 1 
58  7105-11-001-014-015/39  ชุดรับแขก 2 
59  7110-02-001-020/2539  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 
60  7110-02-001-021/2539  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 
61  7110-02-001-022/2539  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 
62  7110-02-001-023-025/39  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 3 
63  7110-02-001-028/2539  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 
64  7110-02-001-029/2539  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 
65  7110-02-001-030/2539  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 
66  7110-02-002-009/2539  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 1 
67  7110-02-006-013-014/39  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 2 
68  7110-02-006-015/2539  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
69  7110-02-006-016/2539  ตู้เก็บเอกสารสองตอน 1 
70  7110-02-012-010-012/39  ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก 3 
71  7110-02-012-013/2539  ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก 1 
72  7110-05-009-043/2539B  เก้าอี้หนุนบุนวม 1 
73  7110-05-011-001-050/39  เก้าอี้ขาไม้แป้นกลม 50 
74  7110-05-016-015-064/39  เก้าอี้บุนวมขาเหล็กพับไม่ได้ 50 
75  7110-05-018-151-200/39  เก้าอี้ขาเหล็กชุบโครเมี่ยมทรงสูง 50 
76  7110-05-018-331-344/39  เก้าอี้ขาเหล็กชุบโครเมี่ยมทรงสูง 14 
77  7110-05-018-345-352/39  เก้าอี้ขาเหล็กชุบโครเมี่ยมทรงสูง 8 
78  7110-05-018-353-356/39  เก้าอี้ขาเหล็กชุบโครเมี่ยมทรงสูง 4 
79  7110-05-018-357-360/39  เก้าอี้ขาเหล็กชุบโครเมี่ยมทรงสูง 4 
80  7110-05-018-361-365/39  เก้าอี้ขาเหล็กชุบโครเมี่ยมทรงสูง 5 
81  7110-05-019-040/2539  เก้าอี้พิมพ์ดีด 1 
82  7110-05-019-041/2539  เก้าอี้พิมพ์ดีด 1 
83  7110-05-019-041-042/39  เก้าอี้พิมพ์ดีด 2 
84  7110-05-019-043/2539  เก้าอี้พิมพ์ดีด 1 
85  7110-05-022-001-030/40  เก้าอี้พลาสติก 30 
86  7110-06-007-063/2539  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
87  7110-06-007-064/2539  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
88  7110-06-007-065/2539  โต๊ะทำงานระดับ 3-6 1 
89  7110-06-008-004/2539B  โต๊ะทำงานระดับ 7-9 1 
90  7110-06-008-016/2539  โต๊ะทำงานระดับ 7-9 1 
91  7110-06-008-017/2539  โต๊ะทำงานระดับ 7-9 1 
92  7110-06-009-041-042/39  โต๊ะทำงานอื่น ๆ 2 
93  7110-06-009-043-062/39  โต๊ะทำงานอื่น ๆ 20 
94  7110-06-009-064-067/39  โต๊ะทำงานอื่น ๆ 4 
95  7110-06-009-068/2539B  โต๊ะทำงานอื่น ๆ 1 
96  7110-06-009-069/2539B  โต๊ะทำงานอื่น ๆ 1 
97  7110-06-009-070/2539B  โต๊ะทำงานอื่น ๆ 1 
98  7110-06-014-001/2539  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 
99  7110-06-014-002/2539  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 
100  7110-06-014-003-004/39  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 2 
101  7110-06-014-017-018/39  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 2 
102  7125-02-001-008/2539  ตู้เก็บของ 1 
103  7125-02-009-038/2539B  ตู้เสื้อผ้า 1 
104  7195-07-001-006/2539  เคาน์เตอร์ 1 
105  7195-14-001-004/2539  โต๊ะยืนบรรยาย 1 
106  7195-14-002-007/2539B  โต๊ะวางของ 1 
107  7195-14-002-008/2539B  โต๊ะวางของ 1 
108  7195-14-009-010/2539  โต๊ะสี่เหลี่ยมพับได้ 1 
109  7230-01-001-088-095/39  ผ้าม่าน 8 
110  7230-01-001-096-119/39  ผ้าม่าน 24 
111  7230-01-001-120-131/39  ผ้าม่าน 12 
112  7230-01-001-132-143/39  ผ้าม่าน 12 
113  7230-01-001-144-155/39  ผ้าม่าน 12 
114  7310-02-001-005/2539  เตาอบไมโครเวฟ 1 
115  7420-01-001-015-016/39  เครื่องคำนวณเลข 2 
116  7420-01-001-017/2539  เครื่องคำนวณเลข 1 
117  7420-01-001-018/2539B  เครื่องคำนวณเลข 1 
118  7420-01-001-019/2539B  เครื่องคำนวณเลข 1 
119  7420-01-001-020/2539B  เครื่องคำนวณเลข 1 
120  7420-01-001-021/2539B  เครื่องคำนวณเลข 1 
121  7420-01-001-022/2539B  เครื่องคำนวณเลข 1 
122  7420-01-001-023/2539B  เครื่องคำนวณเลข 1 
123  7430-03-002-005/2539  เครื่องถ่ายเอกสาร 1 
124  7440-01-001-019/2539B  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
125  7440-01-001-020/2539B  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
126  7440-01-001-021/2539B  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
127  7440-01-001-022/2539  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
128  7440-01-001-024/2539  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
129  7440-01-001-025/2539  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
130  7440-01-001-026/2539  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
131  7440-01-001-028/2539  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
132  7440-01-001-030/2539  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
133  7440-01-001-031/2539  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 
134  7440-01-002-009/2539  เครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง 1 
135  7440-01-002-010/2539  เครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง 1 
136  7440-01-002-018-019/39  เครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง 2 
137  7440-01-002-020/2539  เครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง 1 
138  7440-01-002-021/2539  เครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง 1 
139  7440-06-001-001/2539  จอภาพ 1 
140  7440-09-001-001/2539  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 
141  7440-09-001-001/2539  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 
142  7440-09-003-001/2539  เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า 1 
143  7440-09-003-001/2539  เครื่องปรับแรงดัน 1 
144  7730-02-001-008/2539B  เครื่องรับวิทยุ 1 
145  7730-02-001-009/2539  เครื่องรับวิทยุ 1 
146  7730-03-001-016-017/39  เครื่องรับโทรทัศน์ 2 
147  7730-03-001-018/2539  เครื่องรับโทรทัศน์ 1 
148  7730-03-001-019/2539  เครื่องรับโทรทัศน์ 1 
149  7730-03-001-020/2539  เครื่องรับโทรทัศน์ 1 
150  7730-03-001-021/2539  เครื่องรับโทรทัศน์ 1 
151  7730-03-001-022/2539  เครื่องรับโทรทัศน์ 1 
152  7730-03-001-024/2539  เครื่องรับโทรทัศน์ 1 
153  7730-03-001-025/2539  เครื่องรับโทรทัศน์ 1 
154  7730-03-001-026/2539  เครื่องรับโทรทัศน์ 1 
155  7730-03-001-027/2539  เครื่องรับโทรทัศน์ 1 
156  7730-03-001-028/2539  เครื่องรับโทรทัศน์ 1 
157  7730-03-001-029/2539  เครื่องรับโทรทัศน์ 1 
158  7730-03-001-030/2539  เครื่องรับโทรทัศน์ 1 
159  7730-03-001-031/2539  เครื่องรับโทรทัศน์ 1 
160  7730-03-001-032/2539  เครื่องรับโทรทัศน์ 1 
161  7730-03-001-033/2539  เครื่องรับโทรทัศน์ 1 
162  7730-03-001-034/2539  เครื่องรับโทรทัศน์ 1 
163  7730-03-001-035/2539  เครื่องรับโทรทัศน์ 1 
164  7730-03-001-036/2539  เครื่องรับโทรทัศน์ 1 
165  7730-03-001-037/2539  เครื่องรับโทรทัศน์ 1 
166  7730-06-001-016-017/39  เครื่องเล่นวีดีโอ 2 
167  7730-06-002-001/2539  เครื่องเลเซอร์ดีส 1 
168  7740-03-001-006/2539  เครื่องบันทึกเสียง 1 
169  7740-03-001-015/2539B  เครื่องบันทึกเสียง 1 
170  7110-06-014-004  โต๊ะ 0 
ขึ้นบน
ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th