หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   ครุภัณฑ์
ข้อมูลครุภัณฑ์
8   ก่อนปี 2546
01 (พัสดุสำนักงาน)
02 (การศึกษา)
03 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
03.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
04 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
04.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
05 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
05.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
06 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
07 (คอมพิวเตอร์)
08 (โฆษณา-เผยแพร่)
09 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)
8   ปี 2546
1 (พัสดุสำนักงาน)
2 (การศึกษา)
3 (ก่อสร้าง(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
3.2 (ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล))
4 (การเกษตร(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
4.2 (การเกษตร(เครื่องจักรกล))
5 (โรงงาน(เครื่องมือ-อุปกรณ์))
5.2 (โรงงาน(เครื่องจักรกล))
6 (ไฟฟ้า-วิทยุ)
7 (คอมพิวเตอร์)
8 (โฆษณา-เผยแพร่)
9 (วิทยาศาสตร์-การแพทย์)
10 (งานครัว)
11 (กีฬา)
12 (ดนตรี-นาฎศิลป์)
13 (ยานพาหนะ-ขนส่ง)
14 (อาวุธ)
15 (สำรวจ)
16 (สนาม)
88 (สินทรัพย์อื่นๆ)
99 (ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง)  ครุภัณฑ์คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ครุภัณฑ์ - คณะพยาบาลศาสตร์

ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
ลำดับรหัสครุภัณฑ์ชื่อครุภัณฑ์จำนวน
1  2310-06-001-002/2536  รถโดยสารตู้ (รถตู้) 1 
2  3750-02-001-003/2536B  เครื่องตัดหญ้า 1 
3  3920-05-003-003-004/36  รถเข็นของ 1 
4  4120-01-001-077/2536  เครื่องปรับอากาศ 1 
5  4120-01-001-078/2536  เครื่องปรับอากาศ 1 
6  4120-01-001-079/2536  เครื่องปรับอากาศ 1 
7  4120-01-001-080/2536  เครื่องปรับอากาศ 1 
8  4140-01-002-084-088/36  พัดลมตังโต๊ะ 1 
9  4140-01-004-036/2536B  พัดลมเพดานแบบโคจรหมุนรอบตัว 1 
10  4140-01-004-037/2536B  พัดลมเพดานแบบโคจรหมุนรอบตัว 1 
11  5805-02-001-045/2536B  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
12  5805-02-001-046/2536B  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
13  5805-02-001-047/2536B  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
14  5805-02-001-048/2536B  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
15  5805-02-001-049/2536B  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
16  5805-02-001-050/2536B  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
17  5805-02-001-051/2536B  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
18  5805-02-001-052/2536B  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
19  5805-02-001-054/2536  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
20  5805-02-001-055/2536B  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
21  5805-02-001-056/2536B  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
22  5805-02-001-057/2536B  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
23  5805-02-001-058/2536B  เครื่องรับโทรศัพท์ 1 
24  5820-06-001-001/2536B  CONTROLER BOOSTER 1 
25  5820-06-002-001-002/36  POWER CONTROL UNIT 2 
26  6530-03-001-001/2536  เปลเข็นผู้ป่วย 1 
27  6530-11-003-012-014/36  รถวางเครื่องมือ 3 
28  6530-11-009-012-014/36  เครื่องชั่งน้ำหนัก 3 
29  6530-11-009-015/2536  เครื่องชั่งน้ำหนัก 1 
30  6530-11-009-016/2536  เครื่องชั่งน้ำหนัก 1 
31  6530-11-014-051-066/36  เครื่องวัดความดันโลหิต 16 
32  6530-11-018-004-005/36  เครื่องตรวจ หู คอ จมูก 2 
33  6530-11-038-003-018/36  อุปกรณ์เตรียมตรวจร่างกาย 16 
34  6530-11-039-001-020/36  กระเป๋าเยี่ยมบ้าน 20 
35  6730-02-001-006/2536B  จอรับภาพ 1 
36  6730-02-001-007/2536B  จอรับภาพ 1 
37  6910-04-002-014-015/36  ตุ๊กตาเด็ก 2 
38  6910-04-002-016-019/36  ตุ๊กตาเด็ก 4 
39  6910-04-003-013-014/36  หุ่นเชิงกราน 2 
40  6910-04-006-001-002/36  หุ่นจำลอง FEMALE 2 
41  6910-04-007-001/2536  หุ่นจำลองแสดงกระบวนการคลอด 1 
42  7105-05-003-012-013/36  ม้านั่งยาวโครงเหล็ก 2 
43  7105-11-002-001/2536B  โซฟา 1 
44  7110-02-001-007/2536B  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 
45  7110-02-001-008/2536B  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 1 
46  7110-02-002-007/2536B  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 1 
47  7110-02-002-008/2536B  ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสี่ลิ้นชัก 1 
48  7110-02-012-001-003/36  ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก 3 
49  7110-05-007-216-220/36  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 5 
50  7110-05-007-221-239/36  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 19 
51  7110-05-007-240-241/36  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 2 
52  7110-05-007-242/2536  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
53  7110-05-007-243-251/36  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 11 
54  7110-05-007-252/2536  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
55  7110-05-007-253/2536  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
56  7110-05-007-254/2536  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
57  7110-05-007-255/2536  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
58  7110-05-007-256/2536  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
59  7110-05-007-257-259/36  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 3 
60  7110-05-007-260/2536  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
61  7110-05-007-261-262/36  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 2 
62  7110-05-007-263/2536B  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
63  7110-05-007-264/2536B  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
64  7110-05-007-265/2536B  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
65  7110-05-007-266/2536B  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
66  7110-05-007-267/2536B  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
67  7110-05-007-268/2536B  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
68  7110-05-007-269/2536B  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
69  7110-05-007-270/2536B  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
70  7110-05-007-271/2536B  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
71  7110-05-007-272/2536B  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
72  7110-05-007-273/2536B  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
73  7110-05-007-274/2536B  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
74  7110-05-007-275/2536B  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
75  7110-05-007-276/2536B  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
76  7110-05-007-277/2536B  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
77  7110-05-007-278/2536B  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
78  7110-05-007-279/2536B  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
79  7110-05-007-280/2536B  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
80  7110-05-007-281/2536B  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
81  7110-05-007-282/2536B  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
82  7110-05-007-283/2536B  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
83  7110-05-007-284/2536B  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
84  7110-05-007-285/2536B  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ที่นั่งเป็นไม้) 1 
85  7110-05-008-387-406/36  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 20 
86  7110-05-008-398-403/35  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 6 
87  7110-05-008-407-476/36  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 70 
88  7110-05-008-477-508/36  เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมพับได้ 32 
89  7110-05-019-002-003/36  เก้าอี้พิมพ์ดีด 2 
90  7110-05-019-004/36B  เก้าอี้พิมพ์ดีด 1 
91  7110-05-019-005/36B  เก้าอี้พิมพ์ดีด 1 
92  7110-05-019-007/2536  เก้าอี้พิมพ์ดีด 1 
93  7110-05-019-008/2536  เก้าอี้พิมพ์ดีด 1 
94  7110-05-019-009/2536  เก้าอี้พิมพ์ดีด 1 
95  7110-05-019-010-012/36  เก้าอี้พิมพ์ดีด 3 
96  7110-05-019-013/2536  เก้าอี้พิมพ์ดีด 1 
97  7110-05-019-013/36B  เก้าอี้พิมพ์ดีด 1 
98  7110-05-019-014/36B  เก้าอี้พิมพ์ดีด 1 
99  7110-05-019-015/36B  เก้าอี้พิมพ์ดีด 1 
100  7110-05-019-016/36B  เก้าอี้พิมพ์ดีด 1 
101  7110-06-008-001/2536B  โต๊ะทำงานระดับ 7-9 1 
102  7110-06-008-002/2536B  โต๊ะทำงานระดับ 7-9 1 
103  7110-06-008-003/2536B  โต๊ะทำงานระดับ 7-9 1 
104  7110-06-009-029-037/36  โต๊ะทำงานอื่น ๆ 9 
105  7110-06-014-003-006/36  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 4 
106  7110-06-014-007/36  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 4 
107  7110-06-014-008-009/36  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 2 
108  7110-06-016-001-016/36  โต๊ะวางอุปกรณ์ควบคุม 16 
109  7110-06-017-001/2536B  โต๊ะวางเครื่องเสียง 1 
110  7110-11-002-036/2536B  ชั้นวางเอกสาร 1 
111  7110-11-002-037/2536B  ชั้นวางเอกสาร 1 
112  7110-11-002-048-051/36  ชั้นวางเอกสาร 4 
113  7125-02-009-002/2536  ตู้เสื้อผ้า 1 
114  7125-02-009-003/2536  ตู้เสื้อผ้า 1 
115  7125-02-009-004/2536  ตู้เสื้อผ้า 1 
116  7125-02-009-005/2536  ตู้เสื้อผ้า 1 
117  7125-02-009-006/2536  ตู้เสื้อผ้า 1 
118  7125-02-009-007/2536  ตู้เสื้อผ้า 1 
119  7230-01-001-045-058/36  ผ้าม่าน 14 
120  7230-01-001-059-060/25  ผ้าม่าน 2 
121  7230-01-001-066/2537  ผ้าม่าน 1 
122  7730-02-001-005/2536  เครื่องรับวิทยุ 1 
123  7730-03-001-011/2536B  เครื่องรับโทรทัศน์ 1 
124  7730-03-001-014-015/36  เครื่องรับโทรทัศน์ 2 
125  7730-03-002-001-017/36  ทีวี ขนาด 10 นิ้ว 17 
126  7740-03-001-007-014/36  เครื่องบันทึกเสียง 8 
ขึ้นบน
ปีงบประมาณ   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2518 | 2517 | 2516 | 2515 | 2514 |
   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th